ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SZÉCSÉNY ÉS TÉRSÉGE HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
Szociális diagnózis felvételi esetmenedzser
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Szociális diagnózis készítése az 1993.évi III. szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 64/A § szerint.
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): egyéb
Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozott, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Nógrád megye, Szécsény járás települései.
Álláshirdető szervezet bemutatása: Szécsény és Térsége Humánszolgáltató
Központ a Szécsényi járás településein a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. alapján szociális szolgáltatásokat ellátó integrált intézmény.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Az álláshirdetéssel kapcsolatban érdeklődni lehet Csák Andrea intézményvezetőnél személyesen vagy telefonon a 06 30/ 883 2601 –es telefonszámon. Pályázatok beadása:
szecsenygyjsz@gmail.com e-mail címen keresztül, postai úton, az álláspályázatot kiíró intézmény címére, a borítékra írva a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot , vagy a pályázott munkakör (Szociális diagnózis felvételi esetmenedzser) megnevezését, vagy személyesen. A közalkalmazotti jogviszony határozott idejű, 4 hónapos próbaidővel.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
Büntetlen előélet
Cselekvőképesség
Magyar állampolgárság
Elvárt végzettség/képesítés:

Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
Szociális munka és tanácsadás, Főiskolai v. egyetemi végzettség a 15/1998.(IV.30.)
NM rendelet 2.sz.melléklete szerinti képesítési előírásoknak való megfelelés
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete
Járművezetői engedély kategória:  B
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata, motivációs levél, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Gyvt.10/A § (1 )bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje:  2024.02.22. 00:00
A pályázat elbírálásának módja:  Személyes meghallgatás
A pályázat elbírálásának határideje:  2024.02.26. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.szecseny.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.03.01.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.