Szécsény Holding Kft.

Általános adatok

A cég teljes elnevezése: Szécsény Holding Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Cégjegyzékszám: Cg. 12-09-009310

Adószám:25376612-2-12

Statisztikai számjele: 25376612-6420-113-12

Képviseletre jogosult személy: Lőrincz Gábor – ügyvezető igazgató

A cég fő tevékenységi köre: vagyonkezelés ( 6420’08)


Közérdekű adatok:

A vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tagok és a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkakört betöltő munkavállalók adatai
a 2009.évi CXXII. törvényben foglaltaknak megfelelően


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete alapján

Szécsény Város Hivatalos Weboldala