GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult személyek, akiknek a kedvezményük 2022. november 1-én fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel pénzbeli támogatásban részesülnek.
A támogatás összege változatlanul 6.000 Ft gyermekenként, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetében 6.500 Ft gyermekenként.
Tájékoztatjuk, hogy a pénzbeli támogatást átveheti a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal épületében, az alábbi időpontokban:
2022. november 21-én (hétfő) 9.00-től 16.00-ig
Pótkifizetés:
2022. november 22-én (kedd) 9.00-től 12.00-ig
Érvényes személyi azonosító igazolványt és lakcímkártyát mindenki hozzon magával.
Amennyiben személyesen nem tud megjelenni, hivatalos meghatalmazás szükséges a pénzbeli támogatás átvételéhez.

Időskorúak vásárlási utalvány támogatása

Szécsény Város Önkormányzata 2022. évben is vásárlási utalványt nyújt a Szécsényben bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő azon időskorú személy részére, aki ez évben a 70. életévet betölti és a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át azaz 171.000 Ft-ot.

E két feltételnek együttesen kell fennállni!

A vásárlási utalvány értéke évente 10.000 Ft.

A támogatás igénylésére vonatkozó kérelmeket 2022. november 01 – 2022. november 30. közötti időszakban, CSAK a meghirdetett határidőig lehet benyújtani!

A határidő elmulasztása jogvesztő!

Nyomtatvány letölthető Szécsény Város honlapjáról, valamint átvehető a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal portáján.

A nyugdíj összegét a nyugellátásról szóló összesítő fénymásolatával, valamint a megelőző havi nyugdíjas szelvény vagy bankszámla kivonattal lehet igazolni, mivel a kérelem csak jövedelem igazolással és vagyonnyilatkozattal együtt érvényes!

Szécsény Város Hivatalos Weboldala