ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Pénzügyi ügyintéző

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján az 1. melléklet I. besorolási osztályban meghatározott államháztartási mérlegképes könyvelői, valamint a II. besorolási osztályban meghatározott pénzügyi-igazgatási feladatok és gazdálkodással kapcsolatos feladatok. Az államháztartás rendje szerinti számviteli, gazdálkodási és könyvvezetési feladatok végrehajtása – költségvetés, beszámoló (költségvetési- és zárszámadási rendeleti előkészítése), mérlegkészítés, kontírozás, könyvelés, számlarögzítés, ÁFA bevallási feladatok elkészítése, vagyongazdálkodási feladatok, leltározási feladatok, adatszolgáltatás tartozik az ellátandó feladatokhoz. Munkavégzés helye: Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Hollókői Kirendeltsége cím: 3176 Hollókő, Kossuth út 74.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Közgazdaság/pénzügyi/elemzési

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Hollókő

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kttv., valamint a Hivatal Közszolg. Szabályzata az irányadó. Pályázathoz csatolni kell: pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. Próbaidőre a Kttv. 46. §- ban foglaltak az irányadók. Pályázatok benyújtása e-úton: jegyzo@holloko.hu címre, tárgyban feltüntetve 2134-1/2024. ikt.sz. Felvilágosítást lehet kérni: Füzesi Hajnalka, 06-20-503-3838.

Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

Büntetlen előélet

Cselekvőképesség

Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

  1. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Egyéb végzettség, 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont szerinti II. besorolási osztályhoz előírt iskolai végzettség.
Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

Egyéb pályázati előnyök:

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont szerinti I. besorolási osztályhoz előírt végzettség

Informatikai ismeretek

mérlegképes könyvelői szakképesítés államháztartási szakon.

önkormányzati gazdálkodási területen szerzett tapasztalat

közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga

ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete

ASP irat szakrendszer felhasználó szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

motivációs levél

fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján

Adatkezelési nyilatkozat

Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.04.24. 00:00

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.04.26. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.szecseny.hu és www.holloko.info

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.05.01.

Publikálás tervezett időpontja:  2024.03.29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Szécsény Város Hivatalos Weboldala