EFOP-1.4.2-16-2016-00009

  a kedvezményezett neve, Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás

  a projekt címe, Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása a szécsényi járásban

  a szerződött támogatás összege, 496 723 000 Ft

  a támogatás mértéke (%-ban), 100%

  a projekt tartalmának bemutatása

A Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás „Integrált térségi gyermekprogramok a szécsényi járásban” címmel indított programot az elkülönült lakókörnyezetben, szegregátumban élő gyermekek, fiatalok részére.

A megvalósításával kapcsolatos tevékenységeink:

Jelenlétházak létrehozása.
6 településen (Endrefalva, Nógrádmegyer, Nógrádszakál, Rimóc, Magyargéc, Nagylóc) Jelenlétházakat építünk, Varsányban Zeneház kap helyet.
A jelenlétház több funkciót tölt be, egyrészt a gyerekek és a szülők szabadidejének értelmes eltöltésére szervezett programoknak, közösségi foglalkozásoknak (adósságrendezés, közös stratégiák kidolgozása) ad helyet. Találkozási lehetőségeket nyújt a település lakói számára, illetve segíti a megfelelő információkhoz való folyamatos hozzáférést. Másrészt a családok szűkös anyagi lehetőségeiből fakadó problémák enyhítése érdekében biztosít szolgáltatásokat (mosás, tisztálkodás, stb.)

Biztos Kezdet Szemlélet elterjesztése.
Cél, hogy a fiatal lányok a korai gyermekvállalásról teljes képet kapjanak. A fiatal szülők esetében pedig szükséges a csecsemőgondozási alapismeretek elsajátítása- és a kisgyermekkor fejlődési szakaszainak megismerése.

Egészségmegőrzés és önkéntes segítés.
A szűrővizsgálatok fontosságára való figyelemfelhívás- a kiszűrésre került problémás gyerekek továbbirányítása- a szakellátásba, és kezelésük megoldása Az egészségvédelem, prevenció az elsősegélynyújtás mindenki számára elérhetővé váljon.

Háztartási tanácsadás.
Átfogó szemléletű adósságrendezési tanácsadó szolgáltatás, amely az egyes ügyletek rendezése mellett a háztartások fenntartható gazdálkodását is célozza.

Mentorok.
A felső tagozatos gyermekek esetében kialakul egy mentori hálózat, mely a szakmai vezetés, és a mentorok koordinátora fog össze- a gyerekbizottság szakterületi szakértő, és a KLIK valamint az iskolák vezetésének koordinálásával – A Koordinátor és a szakmai vezető, valamint a mentorok szorosan együttműködnek a gyermekek családjaival- és a humánszolgáltató központ munkatársaival is.

Művészeti nevelés.
A szegregátumban élő gyermekek számára nem adatik meg a külön órákon való részvétel lehetősége. A program célja az egyéni

 

tehetségkibontakoztatás támogatása.

Mobil utazóhálózat létrehozása.
A járás területén a rendelkezésünkre álló információk alapján feltárásra kerültek a hiányterületek, vagy nem elegendő szolgáltatások, melynek jelen szolgáltatásfejlesztéssel kívánunk eleget tenni. Szükséges utcai szociális munkás, fejlesztőpedagógus, logopédus, pszichológus v. pszichopedagógus szakemberek jelenléte a programban.

Nyári bentlakásos- és napközis tábor.
A szorgalmi időszakon túl olyan tevékenységsorozat került beépítése, amely a nyári szünidőben a gyermekek számára élményszerű együttlétet eredményez. Lehetővé teszi a településről való kimozdulást, új társak, barátok megismerésére nyújt lehetőséget.

Sportprogramok.
A hátrányos helyzetű gyermekek esetében a sport lehetőséget teremt a társadalmi különbségek leküzdésére. A sport javítja az önbecsülés képességet boldogságforrást jelent a résztvevők számára. A projekt keretében 5 mozgásformát tervezünk heti rendszeres edzéssel: asztalitenisz, boksz, atlétika, társastánc, futball: A gyerekek számára évente 2 alkalommal (tavasszal és ősszel) járási sportbajnokságot szervezünk.

Szupervízió.
Csoportos szupervíziót biztosítunk a Gyerekesély Program szakmai megvalósító munkatársai részére.

Biztosítjuk az EFOP 1.4.1 Integrált gyerekprogramok szakmai támogatása c. kiemelt projekttel való együttműködést.

Gyerekesély Stratégia és Cselekvési Terv készítése – MTA Kutatótáborának segítségével valósul meg.

A projekt központja a Gyerekesély Iroda, mely Szécsény Város Polgármesteri Hivatalának épületében, különálló szervezeti egységként kapott helyet.

  a projekt tervezett befejezési dátuma 2022.02.28.

  projekt azonosító száma EFOP-1.4.2-16-2016-00009

Szécsény Város Hivatalos Weboldala