Telepengedélyek

 Az ügyben eljáró szervezeti egység:

Hatósági és Szervezési Osztály

 Ügyfélfogadás helye:

3170 Szécsény, Rákóczi út 84. emelet

 Ügyfélfogadás ideje:

hétfő és szerda: 800 – 1200 1300 – 1600
péntek: 800 – 1300

Ügyintéző és elérhetősége:

Verebesi Iván
Tel: (32) 573-205, (32) 370-199 207 mellék
E-mail: okm.szecseny@gmail.com

Kormányzati portál:

www.magyarorszag.hu


Tájékoztatás
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható ipari tevékenységekről

1) Vonatkozó jogszabályok:

– 2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;
– 358/2008. (XII.31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól;
– 1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről, helyi építési szabályzat, szabályozási terv, övezeti besorolás;
– 35/1999. (X.13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról.

2) Általános információ:

A 3.) és 4.) pontban felsorolt gazdasági (termelő, vagy szolgáltató) tevékenység (továbbiakban: ipari tevékenység) folytatása esetén a tevékenység végzőjének bejelentési, valamint telepengedély iránti kérelem benyújtási kötelezettsége van.

  • Nyomtatvány bejelentés köteles ipari tevékenységhez letöltés

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján:
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

3) A 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján
bejelentés-köteles tevékenységek:

1. alsóruházat gyártása
2. ágybetét gyártása
3. áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
4. bőr, szőrme kikészítése
5. bőrruházat gyártása
6. csap, szelep gyártása
7. csapágy, erőátviteli elem gyártása
8. csiszolótermék gyártása
9. csomagolás
10. egészségügyi kerámia gyártása
11. egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
12. egyéb bútor gyártása
13. egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
14. egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
15. egyéb kerámiatermék gyártása
16. egyéb kötött, hurkolt ruházati termékek gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású ruházati termékek gyártása
17. egyéb műanyag termék gyártása
18. egyéb nem vas fém gyártása
19. egyéb papír-, kartontermék gyártása
20. egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
21. egyéb szárazföldi személyszállítás vagy közúti áruszállítás, költöztetés
tartozó tevékenységek közül azon tevékenységek, amelyek esetében
a tevékenységhez igénybe vett gépjárműv(ek)et külön jogszabály szerint
telephelyen kell tárolni
22. egyéb textiláru gyártása m. n. s., kivéve a kéziszőttes-, necceltáru- és
csipkekészítés, kézi hímzés
23. egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
24. elektronikus orvosi berendezés gyártása
25. emelő-, anyagmozgató gép gyártása
26. evőeszköz gyártása
27. élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
28. építési betontermék gyártása
29. építési gipsztermék gyártása
30. épületasztalos-ipari termék gyártása
31. falemezgyártás
32. felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
33. fűtőberendezés, kemence gyártása
34. gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása
35. gépjárműjavítás, -karbantartás
36. gumiabroncs újrafutózása, felújítása
37. háztartási kerámia gyártása
38. háztartási villamos készülék gyártása
39. hangszergyártás
40. illóolajgyártás
41. irodabútor gyártása
42. irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
43. irodai papíráru gyártása
44. járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
45. játékgyártás
46. kerámiacsempe, -lap gyártása
47. kerámia szigetelő gyártása
48. kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása
49. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
50. konyhabútorgyártás
51. kőmegmunkálás
52. kötéláru gyártása
53. kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású
harisnyafélék gyártása
54. kötött, hurkolt kelme gyártása
55. lábbeligyártás
56. lakat-, zárgyártás
57. munkaruházat gyártása
58. műszaki kerámia gyártása
59. műszaki textiláru gyártása
60. nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
61. nem veszélyes hulladékok gyűjtése
62. nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
63. nem villamos háztartási készülék gyártása
64. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek
65. orvosi eszköz gyártása
66. papír csomagolóeszköz gyártása
67. parkettagyártás
68. raktározás, tárolás (kivéve mezőgazdasági termények, mezőgazdasági vegyi
termékek, műtrágya, nitrogénvegyület raktározása, tárolása)
69. síküveg továbbfeldolgozás
70. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása
71. számítógép, perifériás egység gyártása
72. szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatások közül a parkoló, parkolóhely,
garázs üzemeltetése, kivéve a közút kezelője által üzemeltetett, közút területén
vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely
73. szerszámgyártás
74. szőrmecikk gyártása
75. tároló fatermék gyártása
76. testápolási cikk gyártása
77. textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
78. táskafélék, szíjazat gyártása
79. textilszálak fonása
80. textilszövés
81. textil, szőrme mosása, tisztítása
82. tűzálló termék gyártása
83. villamos világítóeszköz gyártása

4) A 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján
telepengedély-köteles tevékenységek:

1. acélcsőgyártás
2. acél tárolóeszköz gyártása
3. alumínium gyártása, kivéve a timföld (alumínium- oxid) gyártása
4. bányászati, építőipari gép gyártása
5. dohánytermék gyártása
6. egyéb gumitermék gyártása
7. előre kevert beton gyártása
8. égetett agyag építőanyag gyártása
9. festék, bevonóanyag gyártása
10. fémalakítás, porkohászat
11. fém épületelem gyártása
12. fémfelület-kezelés
13. fémmegmunkálás
14. fémöntés alágazatba tartozó tevékenységek
15. fémszerkezet gyártása
16. fémtartály gyártása
17. fűrészárugyártás
18. gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
19. gőzkazán gyártása
20. gumiabroncs, gumitömlő gyártása
21. habarcsgyártás
22. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
23. hidegen hajlított acélidom gyártása
24. hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása
25. hidegen húzott acélhuzal gyártása
26. hidegen húzott acélrúd gyártása
27. hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
28. huzaltermék gyártása
29. kohászati gép gyártása
30. könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
31. kötőelem, csavar gyártása
32. központi fűtési kazán, radiátor gyártása
33. közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
34. kőolaj-feldolgozás
35. máshová nem sorolt egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
36. máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
37. máshová nem sorolt egyéb jármű gyártása
38. máshová nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása
39. máshová nem sorolt egyéb speciális gép gyártása
40. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása
41. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolása
42. mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
43. mész-, gipszgyártás
44. motorkerékpár gyártása
45. motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű- motor)
46. műanyag csomagolóeszköz gyártása
47. műanyag építőanyag gyártása
48. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
49. műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
50. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása
51. nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
52. nemesfémgyártás
53. ólom, cink, ón gyártása
54. papírgyártás
55. papíripari gép gyártása
56. ragasztószergyártás
57. rézgyártás
58. szálerősítésű cement gyártása
59. száloptikai kábel gyártása
60. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása
61. szőnyeggyártás
62. tapétagyártás
63. tisztítószer gyártása
64. vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
65. vegyi szál gyártása
66. villamos motor, áramfejlesztő gyártása

Szécsény Város Hivatalos Weboldala