Koncepció, Stratégia

„Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban –
Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” Szécsényben

A Belügyminisztérium 2013. december 19-én pályázatot nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium részére a DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002; DDOP-; ÉAOP-; ÉMOP-; KDOP-; KMOP-; NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosítószámú, „Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban (fővárosi kerületekben)– Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című technikai segítségnyújtási forrásból megvalósuló projektek (továbbiakban: Projekt) keretében.

A Projekt kezdete 2014. január 01., várható befejezése 2015. szeptember 30., teljes költségvetése 1.113.000.000 Ft.

A Projekt célja szakértői támogatást nyújtása magyarországi járásszékhely kis-és középvárosok önkormányzatai és a budapesti kerületi önkormányzatok számára az Integrált Településfejlesztési Stratégiájuk (ITS), valamint – amennyiben nem áll rendelkezésre – településfejlesztési koncepciójuk elkészítéséhez. A Projekt kedvezményezettje, lebonyolítója a Belügyminisztérium.

Városunk csatlakozott e pályázathoz, így megkezdődött a településfejlesztési koncepció és startégi kidolgozása. Ez két dokumentum elkészítését jelenti. A 1997. évi LXXVIII. törvény 9/A. § (2), valamint a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (5) bekezdése alapján a két dokumentumnak egymással összhangban kell lennie: az ITS a településfejlesztési koncepcióban (Koncepció) foglalt környezeti, társadalmi és gazdasági célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló középtávú fejlesztési program. A két dokumentum párhuzamosan készül (a továbbiakban az ITS-ek említése esetén ilyen esetekben automatikusan beleértjük a településfejlesztési koncepciót is).

Az ITS-eket elkészítő tervező cégeket a Belügyminisztérium, mint a Projekt lebonyolítója nyílt közbeszerzési eljárás keretében választotta ki. A hét statisztikai régió mindegyikére külön közbeszerzési eljárás került meghirdetésre. A nyertes ajánlattevő a Regionális Szakértői Csoport (RSZCS) elnevezést kapta, az ITS-t az RSZCS fogja elkészíteni. Az RSZCS a Belügyminisztériummal és nem a várossal áll szerződéses viszonyban.Szécsény, mint a programban résztvevő önkormányzat részesül a térítésmentes szolgáltatásban, mely során a közbeszerzési eljárásban központilag kiválasztott szakértők tervezői kapacitását veheti igénybe. A Belügyminisztérium által kiválasztott szakértő: az ITS 2014 Konzorcium, melynek vezetője az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

A tervezési feladat szükségességét a 2007-2013 időszak tapasztalatai, a kohéziós politika új szabályai, és a 2014-2020 időszak új kihívásai indokolják.

A stratégia kidolgozása, mely a 314/2002.(XI.8.) Korm.rendelet alapján történik, jó alapot nyújthat a 2014-2020 időszakban Szécsényben megvalósuló fejlesztésekhez.

Az új koncepció és stratégia fontos ismérve az integrált gondolkodás elve, hiszen hosszabb távon az átfogó célkitűzéseket szolgáló, egymással összehangolt fejlesztések lehetnek fenntarthatóak.

Az ITS-ek a Rendelet, a Városfejlesztési Kézikönyv (2009.), valamint az ITS közbeszerzési dokumentáció részét képező útmutató alapján kerülnek kidolgozásra, ugyanakkor maximálisan figyelembe veszik az érintett város sajátosságait és igényeit.

A településrendezési dokumentumok megalkotásánál a minél szélesebb körű véleményezői partnerek bevonásának, a vélemények megfelelő dokumentálási rendszerének és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságának biztosítása érdekében folyamatosan közzétesszük a keletkezet határozatokat, dokumentumokat.

Dokumentumok
ITS partnerségi egyeztetés szabályairól szóló határozat letöltés
Szécsény Város Településfejlesztési Koncepciójának
fejlesztési irányai letöltés
Szécsény Város Településfejlesztési Stratégiája letöltés
Településfejlesztési Stratégia elfogadásáról szóló határozat letöltés
Véleményező adatlap Szécsény Város Integrált
Településfejlesztési Stratégiája (ITS) társadalmi vitájához letöltés
A Belügyminisztérium tájékoztató levele a településfejlesztési
dokumentumok szakmai megfelelőségéről letöltés
Végleges dokumentumok elfogadásáról szóló határozat letöltés
Megalapozó vizsgálat (végleges) letöltés
Szécsény Város Településfejlesztési Koncepciója (végleges) letöltés
Szécsény Város Településfejlesztési Stratégiája (végleges) letöltés
Vélemények és tervezői válaszok (végleges) letöltés

Kapcsolat

Kapcsolattartó:
Dr. Harikné dr. Havasi Beáta alpolgármester
Tel.: (32) 370-199; (32) 370-237
Fax: (32) 371-849
Cím: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Hivatalos Weboldala