Szécsény kitüntetettjei

Szécsényről   Testvér településeink   Civil szervezetek

 

A 28/2007.(VIII.29.) Ör. számú rendelettel alapított
„Szécsény Város Díszpolgára” cím kitüntetettjei

1997.
Dr. Habsburg Ottó
2003.
Dina Davidovich de Unikel
2014.
báró Lipthay Béla posztumusz
2016.
Lipthay Antal Miklós
aki életművével és munkásságával hazai és nemzetközi viszonylatban is elismerést szerzett Szécsénynek


A 4/1991.(III.19.) Ör. számú rendelettel alapított
„Szécsényért Emléklap” kitüntetést kapták

1991.
Horváth Béláné

önkormányzati képviselő, a város műemlékvédelme terén kifejtett több évtizedes eredményes munkájáért, önzetlen közéleti tevékenységéért.

1992.
Mészáros János

szécsényi lakos, sok évtizedes kiemelkedő, önzetlen munkájáért, melyet a város sportjának előmozdításért és hagyományainak megőrzéséért kifejtett.

1993.
P. Orbán Imre Márk

ferences rendházfőnök, a Kapisztrán Szent Jánosról elnevezett Ferences Rendtartomány szécsényi kolostorának felújítási munkái megszervezéséért, megvalósításáért, és a városban betöltött közéleti tevékenységéért.

1994.
Borda István

tanár, az Erkel Ferenc Vegyeskar karnagya, a kórus 20 éves jubileuma alkalmából, valamint a kórusok találkozóján elért arany minősítés megszerzése érdekében kifejtett eredményes munkájáért

1995.
Kékkői László

tanár, több évtizedes önzetlen közéleti, szellemi tevékenységéért, a város eseményeit megörökítő írásaiért.

1996.
Galcsik Gyula

szécsényi lakos, több évtizeden át tanácselnök helyettes, kiemelkedő, önzetlen közéleti munkájáért, és a város sportjának előmozdításért.

1997.
dr. Dudás István

háziorvos, Szécsényben végzett több évtizedes kiváló gyógyító munkájáért, betegekhez való jó viszonyáért, az orvosi ellátás feltételeinek korszerűsítéséért.

1998.
Horváth Ferenc

műszaki igazgató (Elektronikai és Mechanikai Kft.), a munkahelyteremtés érdekében végzett tevékenységéért, a város oktatási intézményeinek nyújtott támogatásért és a Pénzügyi Bizottság kültagjaként az önkormányzatnak nyújtott szakértői segítéségéért.

1999.
Földi László

nyugalmazott tanácselnök, a ’70 éves években, majd a ’80-as évek elején a „városfejlesztés” terén végzett kiemelkedő és eredményes munkájáért.

2000.
Lipthay Antal

szécsényi lakos, a város részére történt olyan terület adományozásáért, melyen Szécsény fejlődését szolgáló munkahelyteremtő beruházás valósulhat meg.

2001.
dr. Kecskeméti Nándor

állatorvos, Szécsényben és térségében végzett több évtizedes kiváló és lelkiismeretes állatorvosi munkájáért és közéleti tevékenységéért.

Halmosi György

elnök-vezérigazgató (Palóc Coop Rt.), Szécsény város kereskedelmi ellátása színvonalának emelése érdekében végzett munkájáért, a városban működő civil együtteseknek nyújtott támogatásokért, közéleti tevékenységéért.

2002.
Fodor Istvánné

keramikus, a város keramikus képzőművészeti kultúrájának megteremtéséért, a gyermekek és fiatalok lelkes, odaadó tanításáért.

2003.
Peter Nielsen

az Euro-Candle Kft ügyvezető igazgatója, Szécsény és térsége foglalkoztatási helyzetének javítása és a város iparfejlesztése érdekében végzett tevékenységéért.

2004.
Wolf Ida

aranydiplomás nyugalmazott pedagógus, több évtizedes pedagógusi pályáján végzett kiemelkedő oktatási, nevelési tevékenységéért.

2005.
Szerémy Gyula

nyugalmazott gimnáziumi igazgató több évtizedes pedagógusi pályáján és az intézmény vezetése érdekében végzett sikeres és eredményes munkájáért, kiemelkedő oktatási-nevelési tevékenységéért.

2006.
Mizsák László

amatőrfestő, a város szellemi és társadalmi életében végzett több évtizedes munkájáért, képeivel megörökítette Szécsény és környékének hangulatát, melyek ma már pótolhatatlanok.

Erkel Ferenc Vegyeskar

Az 1973-ban alapított kórus ötszörös aranyfokozatú minősítéssel rendelkezik. Kiemelkedő feladatot vállalnak a város kulturális életében. A hazai és külföldi rendezvényeken való sikeres fellépéseikkel, rádiófelvételeikkel öregbítik Szécsény jó hírnevét.

2007.
Galcsik Zsolt

levéltáros, Szécsény város történetének, jelentősebb múltbeli eseményeinek kutatásáért, tudományos munkájáért, azokért a publikációkért, melyekben Szécsény helytörténetét és a városhoz kötődő személyek munkásságát mutatja be.


A 28/2007.(VIII.29.) rendelettel alapított
„Szécsény Városért” kitüntető díjat kapták

2008.
Majoros István

ügyvezető igazgató, Szécsény gazdasági életében betöltött szerepéért, továbbá önzetlen adományozásáért, amellyel nagymértékben hozzájárult a Palóc Népművészeti Egyesület fenntartásához, és ezen belül a Palóc Néptánc Együttes működéséhez.

2009
Őze János

városi főépítész, Szécsény épített környezetének kialakításában, különösen történelmi értékeinek megőrzésében, valamint kultúrájában kifejtett több évtizedes tevékenységéért.

2010
Iglice Táncegyüttes

A népművészet, néptánc, néphagyományok ápolása, a még fellelhető kincsek megőrzésére, továbbadására terén és a város közösségi, kulturális életében évek óta folytatott kiemelkedő tevékenységért.

Palóc Néptáncegyüttes

A Palóc vidék, ezen belül Szécsény és környékének helyi hagyományápolása és megtartása terén végzett, és a város közösségi, kulturális életében évek óta folytatott kiemelkedő tevékenységért.

2011
Bakos Ferenc

grafikusművész, művésztanár, Szécsény művészeti, közösségi és kulturális életében évtizedek óta folytatott kiemelkedő tevékenységéért, a szécsényi diákok magas szintű és sikeres képzőművészeti oktatásáért.

Bolgár János

építész-statikus tervezőmérnök, Szécsény szebbé tételéért, épített örökségének megőrzéséért, a város közösségi, kulturális életében évtizedek óta végzett kiemelkedő tevékenységéért.

2012
Garamvölgyi Andrea

drámapedagógus, művésztanár, a város rendezvényeire készített és rendezett műsorai révén jelentősen gazdagodott Szécsény kulturális élete.

Dr. Sziklai Attila

ügyvezető, a szécsényi asztalitenisz sport önzetlen támogatásáért, melynek köszönhetően az Extra Ligában öregbíti Szécsény hírnevét a sportegyesület.

2013
Varga László

ügyvezető, Szécsény labdarúgósportjának több évtizedes önzetlen támogatásáért.

Magyar Mezőgazdasági Múzeum Baráti Köre Szécsényi Helyi Csoportja

Szécsény tárgyi és szellemi értékeinek gyűjtéséért, a város kulturális értékeinek gazdagításáért.

2014
Sántáné Udvardy Erika

hitoktató, Szécsény közösségi életében, a fiatalok oktatásában, nevelésében végzett több évtizedes tevékenységéért.

Horváth János

az 1956-os forradalom idején, a forradalmi eszme képviselőjeként Szécsényben végzett tevékenységéért.

2016
Dr. Surján László

a város fejlődése érdekében végzett munkájáért

2017
Vidu Pál

a Petőfi Horgász Egyesület elnöke, 40éves áldozatos közösségi munkájáért

II.Rákóczi Ferenc Kertbarát kör

40 éves közösségi munkájukért

2018
Majsányi Lászlóné

író, nyugdíjas pedagógus részére adományozta az Önkormányzat a kitüntető címmel ismeri el  áldozatos közösségi munkáját.

Szécsényi Amatőr Futók Társasága

az Önkormányzat a kitüntető címmel ismeri el  kiemelkedő közösségi munkájukat.

2019
Várkonyi Balázsné

az Önkormányzat a kitüntető címmel ismeri el
a pedagógus pályán végzett több évtizedes, lelkiismeretes munkáját, kiemelkedő oktatási-nevelési tevékenységét.

Báthori Istvánné

az Önkormányzat a kitüntető címmel ismeri el
a pedagógus pályán végzett több évtizedes oktatási-nevelési tevékenységét és lelkiismeretes közösségi munkáját.

2020

Derűs Asszonyok Nyugdíjas Klub

Az Önkormányzat a kitüntető címmel ismeri el a Derűs Asszonyok Nyugdíjas Klub közösségi értékek megőrzése érdekében végzett kiemelkedő tevékenységét.

Vincze Ferenc

Az Önkormányzat e kitüntető címmel ismeri el Vincze Ferenc rallybajnok, az autósportban elért kimagasló eredményeit, sikereit, mellyel hozzájárult a város hírnevének gyarapításához.

2022

Jászberényi Pál

Az Önkormányzat a kitüntető címmel ismeri el Jászberényi Pál gyűjteménykezelőt a régiségek
gyűjtéseként és bemutatásaként végzett több évtizedes munkáját,
valamint a Szécsényi Városi Sportegyesületben végzett önkéntes
segítő tevékenységét.

Dr. Pálmány Béla

Az Önkormányzat a kitüntető címmel ismeri el Dr. Pálmány Béla nyugalmazott
történész, levéltáros több évtizedes
kutatómunkáját. Értékes tanulmányaival gazdagította Szécsény
helytörténeti szakirodalmát.

2023

Szenográdi Ferenc Mihály

Az Önkormányzat a kitüntető címmel ismeri el Szenográdi Ferenc Mihály nyugalmazott pedagógus, a város oktatási-, kulturális-, és közéletében végzett kiemelkedő tevékenységét.


A 28/2007.(VIII.29.) rendelettel alapított
„A Köz Szolgálatáért” kitüntető díjat kapták

2007.
Dudás Sándor és Dudás Sándorné

polgárőrök, Szécsény város közbiztonsága érdekében, több évtizedes polgárőri tevékenységük során végzett tartósan kiemelkedő munkájukért.

2008.
Varga Tibor

1990-től 1998-ig a város polgármestere, Szécsény közéleti-társadalmi életében betöltött aktív szerepéért, a város infrastruktúrájának fejlesztése és a munkahelyteremtő beruházások támogatása érdekében polgármesterként végzett munkájáért.

Klagyivik Mária

köztisztviselő, Szécsény város Polgármesteri Hivatalában végzett 20 éves, tartósan kiemelkedő köztisztviselői munkájáért.

2009.
Kiss Lajosné

nyugdíjas közalkalmazott, a város művelődési házában 37 éven keresztül odaadóan végzett, kiemelkedő munkájáért.

Pifka Vince

köztisztviselő, Szécsény város Polgármesteri Hivatalában végzett 20 éves, kiemelkedő közszolgálati munkájáért.

Tóth Józsefné

nyugdíjas közalkalmazott, a város művelődési házában 23 éven keresztül odaadóan végzett, kiemelkedő munkájáért.

2010.
Csóri Miklósné

nyugalmazott pedagógus, több évtizedes pedagógusi pályáján végzett sikeres és eredményes munkájáért, kiemelkedő oktatási-nevelési tevékenységéért.

Csóri Miklós

nyugalmazott pedagógus, több évtizedes pedagógusi pályáján végzett sikeres és eredményes munkájáért, kiemelkedő oktatási-nevelési tevékenységéért.

Lantos Sándorné

pedagógus, több évtizedes pedagógusi pályáján végzett sikeres és eredményes munkájáért, kiemelkedő oktatási-nevelési tevékenységéért.

2011.
Bartusné Dr. Sebestyén Erzsébet

címzetes főjegyző, Szécsény Város Polgármesteri Hivatalának vezetésében, a város fejlesztésében, a képviselő-testületi döntések előkészítésében és végrehajtásában, az intézményirányításban és a hatósági feladatok ellátásában végzett, 16 éves, lelkiismeretes és kiemelkedő, jegyzőként végzett közszolgálati munkájáért.

Borik Albert

építészmérnök, Szécsény város fejlődése, fejlesztése terén végzett számos tervezői, kivitelezői és tanácsadói tevékenységéért, valamint Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületében végzett 16 éves képviselői, valamint bizottsági elnöki közéleti munkájáért.

Vaskorné Borda Ágota
posztumusz

pedagógus, több évtizedes, pedagógusi pályáján végzett lelkiismeretes munkájáért, kiemelkedő oktatási-nevelési tevékenységéért.

2012.
Csatlós László

nyugalmazott műszaki vezető, a városüzemeltetés terén Szécsény város szolgálatában több évtizeden keresztül végzett lelkiismeretes és odaadó munkájáért.

Szomszéd László

nyugalmazott pedagógus, a pedagógusi pályáján – a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban – több évtizeden keresztül végzett sikeres és eredményes munkájáért, kiemelkedő oktatási-nevelési tevékenységéért.

2013.
Szenográdi Ferenc

nyugalmazott pedagógus, a város oktatási, közösségi, kulturális életében évtizedeken keresztül nyújtott kimagasló munkásságáért.

Szenográdiné Végh Erzsébet

nyugalmazott pedagógus, a város oktatási, kulturális életében, a képzőművészet terén nyújtott kiemelkedő munkásságáért.

Jusztin Ferenc

nyugdíjas, a város társadalmi életében, a közösségi munkában, a sportban és az irodalomban nyújtott kimagasló teljesítményéért.

2014.
Bátori Halina

Szécsény város lengyelországi testvér-települési kapcsolatainak erősítésében végzett tevékenységéért.

Fekete Kornélia

nyugalmazott pedagógus, a pedagógusi pályán végzett több évtizedes, lelkiismeretes munkájáért, kiemelkedő oktatási-nevelési tevékenységéért.

2015.
Lénárt László

pedagógus, a pedagógusi pályán végzett több évtizedes kiemelkedő oktatási-nevelési tevékenységéért.

Ferences szegénygondozó nővérek
áldozatos és lelkiismeretes munkájukért.

2016
Lazsán Zsoltné

köztisztviselő, Szécsény város Polgármesteri Hivatalában végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért

Példakép Tábor munkatársai

a szécsényi járásban tanuló 9-13 éves korú hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatásában és tehetséggondozásban végzett áldozatos és lelkiismeretes munkájukért

2018

Gajzinger László Istvánné és  Gajzinger László István
a közösségért végzett több évtizedes, kimagasló munkájukért

Kovács Györgyné és Kovács György
a pedagógus pályán végzett több évtizedes, lelkiismeretes, példaértékű munkájukat

Sótérné Oláh Ildikó Erzsébet és Sótér Vilmos
a pedagógus pályán végzett több évtizedes, kiemelkedő oktatási-nevelési tevékenységüket.

2019

Szadlon Károlyné
az Önkormányzat kitüntető címmel ismeri el az oktatási intézményben végzett kitartó, lelkiismeretes, többéves munkáját.

Reznicsek Sándor
az Önkormányzat a kitüntető címmel fejezi ki elismerését a város érdekében végzett kiemelkedő, több évtizedes munkáját.

2020

Micsinai Tiborné
leánykori neve: Képes Mária nyugalmazott pedagógus több évtizedes áldozatos oktatási-nevelési tevékenységét és közösségi munkájáért.

Józsa Katalin
több évtizedes kimagasló szociális és gyermekvédelmi tevékenységáárt.

Tóth Zoltánné
született Lászlók Margit, több évtizedes kiemelkedő köztisztviselői munkájáért

2021

Borda Istvánné

több évtizedes áldozatos oktatási-nevelési munkáját

Zagyvai Sándor
Jánosné

több évtizedes áldozatos oktatási-nevelési
munkáját

Kürtösi László

több évtizedes áldozatos oktatási-nevelési
munkáját

2022

Bobály Csaba
zenepedagógus több évtizedes, a művészet és a művészetoktatás iránt elkötelezett példaértékű, önzetlen munkájáért.

Zsíros Tamás Ferenc
munkavezető áldozatos, lelkiismeretes munkájáért és a közösségért végzett tevékenységéért.

2023

Dr. Késmárki Adalbert Zoltán
Dr. Zsók Ildikó Julianna

Az Önkormányzat a kitüntető címmel ismeri el Dr. Késmárki  Adalbert Zoltán háziorvos és Dr. Zsók Ildikó Julianna csecsemő- és
gyermekgyógyász szakorvos áldozatos, lelkiismeretes munkáját és a
közösségért végzett tevékenységét.

Szécsény Város Hivatalos Weboldala