Települési értéktár

A Szécsényi Települési Értéktár Bizottság, feladata a helyi értékek összegyűjtésének koordinálása és rendszerezése. A települési értéktárak létrehozását és működését a magyar nemzeti értékekről és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a 114/2013. (IV. 16.) Kormányrendelet szabályozza.

A nemzeti érték fogalmát a Törvény a következőképpen határozza meg: magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során falhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték vagy termék.

A helyi értéktár tagjait Szécsény város Önkormányzata nevezi ki.

A Szécsényi Helyi Értéktár Bizottság tagjai:

elnök: dr. Limbacher Gábor

tagok:

Doman László

Faluhelyi László

Galcsik Zsolt

Jászberényi Pál

Oláh Dávid

Őze János

A helyi értékek szakterületenkénti kategóriái a következők:

–          Agrár- és élelmiszergazdaság: borászat, mezőgazdasági termékek, élelmiszerek

–          Egészség és életmód: népi gyógyászat, gyógynövények, gyógyszerek

–          Épített környezet: tudatos építési munka eredménye

–          Ipari és műszaki megoldások: kézműipar, kézművesség

–          Kulturális környezet: tánc, zene, népművészet, műemlék, régészeti lelőhely

–          Sport: szabadidő eltöltése, versenyszerű sport

–          Természeti környezet: geomorfológiai képződmények, ökológiai rendszerek

–          Turizmus és vendéglátás: turisztikai programok

Bárki javaslatot tehet a helyi természeti környezet, szellemi, anyagi és művészeti alkotások, hagyományok Települési Értéktárba való felvételére. A javaslattevő a benyújtani kívánt értéket a város honlapjáról letölthető formanyomtatványon adhatja be Szécsény Települési Értéktár Bizottságának elnökénél.

 A Bizottság a beérkezett javaslatokat megvizsgálja, rendszerezi, illetve a kiemelkedő értékek felvételét javasolja a helyi, ill. megyei Értéktárba való felvételre.

Kérjük a szécsényi lakosokat, hogy minél többen tegyenek javaslatot a környezetükben lévő helyi értékekre.

Szécsény nagyon gazdag kulturális örökséggel rendelkezik, tegyük együtt közkincsé értékeinket!

Szécsény, 2018.09.05

dr.Limbacher Gábor  a bizottság elnöke

!Formanyomtatvány letöltés!

Szécsény Város Hivatalos Weboldala