Hírek kategória bejegyzései

ÚJABB SZÚNYOGGYÉRÍTÉS

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szervezésében településünkön földi kémiai szúnyoggyérítésre kerül sor.

A PMG Szúnyogkontroll Konzorcium tájékoztatása alapján településünkön a szúnyoggyérítés 2019. július 16-án, rossz időjárás, vagy egyéb gátló tényező esetén július 17-én, vagy július 18-án lesz elvégezve.

A kipermetezésre kerülő vegyszer: Deltasect 1,2 ULV.

A készítmény kijuttatott formájában kizárólag rovarokra van káros hatással, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes és a környezetet sem károsítja.

Szécsény, 2019. július  11.

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna jegyző

ÚJ GYERMEKORVOS SZÉCSÉNYBEN

2019. augusztus 1-jétől új gyermekorvosa lesz Szécsénynek, Dr. Hargita Gyöngyi személyében. Szécsény I. számú házi gyermekorvosi körzetében látja el feladatát. Helyettesítői Dr. Bevelagva Gabriella és Dr. Késmárki Ildikó Julianna lesznek.

 

MUNKATÁRSAT KERESÜNK

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, Szécsény járás települései, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A család- és gyermekjóléti szolgálat jogszabályok által meghatározott feladatainak szakszerű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, Felsőfokú képesítés, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklete szerinti szakirányú végzettség,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         Magyar állampolgárság
 •         Büntetlen előélet
 •         Cselekvőképesség
 •         Egészségügyi alkalmasság
 •         4 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Családsegítésben vagy gyermekjóléti ellátásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •         Elméleti szakmai ismeretek készségszintű használata

Elvárt kompetenciák:

 •         Rendszerszemlélet, kiváló kommunikációs készség, magas szintű problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 •         iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata
 •         motivációs levél
 •         30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről
 •         nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát
 •         nyilatkozat, hogy az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merül fel

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csák Andrea nyújt, a 0632370011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 997-3/2019. , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
 •         Elektronikus úton Csák Andrea részére a szecsenygyjsz@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

 

 

 

GIGA ÚTFELÚJÍTÁS KEZDŐDIK SZÉCSÉNYBEN

SZÉCSÉNY TÖRTÉNETÉNEK EDDIGI LEGNAGYOBB SZABÁSÚ ÚTFELÚJÍTÁSA KEZDŐDIK NYÁR VÉGÉN!
Erről döntött egyhangúlag péntek késő délután a város képviselő-testülete. 15 út, vagy utca kap vadonatúj burkolatot közel 17 ezer négyzetméteren, 8 utcában pedig az úthibákat javítják ki 1500 négyzetméteren.
Utak, utcák névsora (tervezet) a következő: Béke, Nagy Sándor, Előd, Zrínyi, Vörösmarty, Kölcsey, Mártírok, Szabadság, Dobó, Kistagok, Bezerédy, Mikszáth, Hársfa, Katona József, Szécsényi.
Javítás: Kistagok, Névtelen, Krúdy, Katona József, Szabó István, Pintér Sándor, Kerülő, József Attila.
Kövezés: Dankó.
A nagyszabású felújítás tervezetének véglegesítése előtt Stayer László polgármester városi fórumot tart, ahol minden érintett elmondhatja a véleményét.

SZÚNYOGGYÉRÍTÉS

Tisztelt Szécsényi Lakosok!

Az elmúlt napok szeles időjárása miatt a légi szúnyoggyérítés menetrendje egy-két napos csúszásba került. Ezért Szécsénybe, a kijelölt pótnapok egyikén, ma vagy holnap kerül sor a munkájukra. Erről kapott tájékoztatást az Önkormányzat. Köszönjük a megértést!