Hírek kategória bejegyzései

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt szécsényi lakosok!

Csak olyan információkat közölhetünk Önökkel, amelyeket hivatalos helyről megerősítve kapunk, és nem közölhetünk semmi olyan információt, amit nem hivatalos helyről kapunk, amely személyiségi jogokat sérthet, amelyekre nincs felhatalmazásunk.

Ezért a félreértések elkerülése végett tájékoztatom Önöket, hogy egy szécsényi lakos koronavírus gyanújával a balassagyarmati kórházban van. Reméljük, hogy az elvégzett tesztek eredményei nem igazolják a gyanút, és mielőbb egészségesen visszatérhet családjához. Az eljárásrendnek megfelelően, ilyenkor a családtagjai járványügyi megfigyelés alá kerülnek. Ők csak az otthonukban tartózkodhatnak mindaddig, amíg a végleges eredmények meg nem érkeznek.

Mivel a kórházba került személlyel a háziorvosa is találkozott, mielőtt kórházba került volna, így a háziorvost is járványügyi megfigyelés alá vonták. A megfigyelés határideje április 10. Így mivel az ünnepek alatt amúgy is csak orvosi ügyelet működik, reményeink szerint április 14-én már újra fogadhatja betegeit. Telefonon ezekben a napokban is szolgálatot teljesít, de amennyiben elengedhetetlen a személyes vizsgálat, akkor a másik szécsényi háziorvost kell keresniük. Telefonon lehet időpontot egyeztetni.

Hangsúlyozottan kérek mindenkit, fogadják el és fogadják meg azokat az előírásokat vagy ajánlásokat, amelyek a napi koronavírusos sajtótájékoztatókon elhangzanak, vagy írásos formában megjelennek.

Nem lehet lazítani a szabályokon, bármennyire is nehéznek érezzük.

Felelősséggel tartozunk hozzátartozóinkért, ismerőseinkért, önmagunkért, de talán legfőképpen azokért, akiket lehet, hogy nem is ismerünk, akik hetek óta éjt nappallá téve, távol a családjuktól azon dolgoznak, hogy velünk semmi baj ne történjen.

Ki kell mondjam, velük szemben kifejezetten felelőtlen viselkedés, ha valaki úgy gondolja, hogy a szabályok őrá nem vonatkoznak, aki úgy gondolja, hogy ő úgysem lehet beteg.

Lehet, hogy nem leszünk betegek, lehet, hogy nem kapjuk el a vírust, de mindenféle tünet nélkül is lehet bárki vírushordozó. Akár egy kisgyerek is.

Egy polgármester sem kapott felhatalmazást arra, hogy a településén élő lakosokat mozgásukban korlátozza. Én sem.

Ezért csak kérni tudom Önöket.

AKI TEHETI, MARADJON OTTHON!

Szécsény, 2020. 04. 07.

Stayer László

polgármester

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

Tisztelt szécsényi lakosok!

Jelzéseket kaptunk, hogy nem mindenkinek vitték el a szemetét, hiába tették ki a kukát. A szécsényi szemétszállítással megbízott cég, a Zöld Híd Nonprofit Kft. még januárban tájékoztatót küldött, miszerint csak azokat a kukákat szállítják el, amelyeken igazoló matrica van, hogy az edény tulajdonosa jogosult a közszolgáltatásra. http://szecseny.hu/kukamatrica/. A szolgáltató szerint a matricát minden érintettnek levélben elküldték. Ennek ellenére, ha valaki elveszítette a matricát, vagy megsemmisült, akkor lehet újraigényelni a ugyfelszolgalat@zoldhid.hu címen. Kérünk mindenkit, hogy ellenőrizze a kukáján, hogy van-e rajta matrica és jól látható-e. Amennyiben megsérült a matrica, vagy annyira bekoszolódott, hogy esetleg nehezen látható, akkor igényeljék újra és ragasszák fel a szeméttároló edényre. Köszönjük.
Dr. Pifka-Boda Zsuzsanna jegyző

ADATOK

Tájékoztatom a tisztelt szécsényi lakosokat, hogy a veszélyhelyzet kihirdetése óta a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának határozatai alapján Szécsényben az alábbi intézkedések történtek:

• Járványügyi megfigyelés alá vont személy: 29 fő, ebből letelt 15 fő esetében
• Járványügyi elkülönítés: 3 fő, határidő: feloldásig

Nógrád megyében 11 fő az igazoltan fertőzöttek száma, szécsényi illetőségűről nem tudunk.

Stayer László
polgármester

KÓRHÁZI ELLÁTÁS

Tisztelt szécsényi lakosok!

Balassagyarmat polgármesterének most közzétett bejegyzésében azt olvashatjuk, hogy az Országos Tisztifőorvos úgy határozott, a szécsényi járás lakosai vonatkozásában a salgótarjáni Szent Lázár kórháznak van betegbefogadási kötelezettsége, míg a pásztói járás lakosait a balassagyarmati kórháznak kell ellátnia.
Levelet írok a megyei tiszti főorvosnak, és kérvényezni fogom, hogy ezt a logikátlannak tűnő területi elosztást szíveskedjenek felülvizsgálni és felülbírálni.

Stayer László
polgármester

FELAJÁNLÁSOK

Tisztelt szécsényi lakosok!

Ígéretemhez híven tájékoztatom Önöket, hogy 2020. 04. 06. 17 óráig a „KORONA – TÁMOGATÁS A SZÉCSÉNYI EMBEREKÉRT” számlára 425.000 Ft érkezett.
Emlékeztetőként a számlaszám: 11741062-15735416-10010000
Köszönjük a segítséget!


Stayer László
polgármester

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatom a tisztelt szécsényi lakosokat, hogy településünkön jelenleg 39 időskorú személy, illetve házaspár ellátásáról gondoskodunk hivatalos formában.

27 személynél vagy házaspárnál a Humánszolgáltató Központ munkatársai segítenek, 12 személynél vagy házaspárnál pedig a Polgármesteri Hivatal dolgozói. A kollégák intézik a napi bevásárlást, gyógyszer kiváltást, postai ügyeket és az ebéd kivitelét.

Köszönöm minden dolgozó áldozatos munkáját!

Tudom, hogy nagyon sokan vannak, akik családon belül meg tudják oldani ezeket a feladatokat. Kérek, sőt biztatok mindenkit, hogy fokozottabban figyeljünk a lakókörnyezetünkben élő idősebb emberekre és ha bárkinél hiányát érzik a gondoskodásnak, azt azonnal jelezzék hivatalunk felé.

A távolabb élő fiatalokat is kérem, ha idősebb szüleik ellátásáról a távolság miatt nem tudnak gondoskodni, de féltik őket, hogy illetéktelen személyek visszaélve a helyzettel, segítőnek adják ki magukat, keressék hivatalunkat és akár jómagam kísérem ki és mutatom be a szüleiknek azt a személyt, akit mi bízunk meg ezzel a feladattal.

Az országos médiában folyamatosan jelzik felénk, hogy elhúzódó, több hónapig tartó járványhelyzetre kell felkészülnünk.

Testileg és lelkileg is.

Arról is tudnunk kell, hiszen ezt is láthatjuk, hallhatjuk az országos médiában, hogy a vírus most már az ország bármely pontján megjelenhet.

Ez alól Szécsény sem lehet, és nem is lesz kivétel, bármennyire is szeretnénk.

A szigorú szabályozásokon, korlátozásokon nem lazíthatunk, sőt, arra is fel kell készülnünk, hogy rövid időn belül még további, még szigorúbb korlátozások is életbe léphetnek.

El kell fogadnunk, hogy ezek az intézkedések értünk, a szüleinkért, a gyermekeinkért történnek.

A jó idő beköszöntével még nehezebb lesz a lakásunkban tartózkodni, főleg azoknak, akik panelben, társasházban élnek. Számukra, és hangsúlyozni szeretném, elsősorban az ő számukra enyhítettünk a közösségi tereink használatán. Nagyon fontos, hogy ezeken a területeken is be kell tartanunk az előírásokat. Csak az egy háztartásban élőkkel legyünk együtt, másokkal szemben tartsuk be az előírt távolságot.

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

AKI TEHETI, MARADJON OTTHON!

Szécsény, 2020. április 6.

 

Stayer László

polgármester