Hirdetmények kategória bejegyzései

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer Magyarország Kormánya által az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára a felsőoktatásban való részvétel támogatására alapított ösztöndíjrendszer. NOVEMBER 3-IG LEHET PÁLYÁZNI!

FRISSITÉS!!! A Bursa ösztöndíj pályázat beadási határidejét meghosszabbították 2023. november 7-ig.

Az „A” típusú ösztöndíjpályázatra azok a Szécsény területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok a Szécsény területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás; illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2024/2025. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

KÉPVISELŐ-TESTÜLET HATÁROZATA

BURSA SZABÁLYZAT ELBÍRÁLÁS RENDJÉRŐL

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

PÁLYÁZATI KIÍRÁS “A”

PÁLYÁZATI KIÍRÁS “B”

PÁLYÁZATI ŰRLAP “A”

PÁLYÁZATI ŰRLAP “B”

LETÖLTHETŐ FORMÁBAN

Lakossági tájékoztató

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság október 5-én lakossági riasztórendszer próbát hajt végre településünkön.
A próba során hangos riasztással győződnek meg az eszköz működőképességéről. A motoros szirénák kipróbálása morgató szignál kiadásával történik. A hangosbeszélő próbája során a következő közlés lesz hallható:
„Figyelem! Figyelem!
Önök a lakossági riasztó és tájékoztató eszköz hangos üzempróbáját hallják. A riasztó rendszer működőképességét ellenőrizzük, a lakosságnak nincs teendője.”

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző

GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS

Ismét felvehető lesz a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény után járó pénzbeli támogatás
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet módosításának hatályba lépésével az eddigi természetbeni ellátási forma helyett pénzbeli támogatásként kerül kiosztásra a jogosult személyek részére. Azok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult személyek, akiknek a kedvezményük 2023. augusztus 1-én fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel pénzbeli támogatásban részesülnek. A támogatás összege változatlanul 6.000 Ft gyermekenként, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetében 6.500 Ft gyermekenként.
A pénzbeli támogatás átvehető a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal épületében, az alábbi időpontokban:
2023. augusztus 21-én (hétfő) 9.00 -től 16.00 -ig
Pótkifizetés:
2023. augusztus 22-én (kedd) 9.00 -től 12.00 -ig.
Érvényes személyi azonosító igazolványt és lakcímkártyát kell vinni.
Amennyiben személyesen nem tud megjelenni, hivatalos meghatalmazás szükséges a pénzbeli támogatás átvételéhez.

JÁRDÁK ÉS ELŐKERTEK GONDOZÁSA

Tisztelt Szécsényi Lakosok!

A közelmúlt időjárása kedvezett a fák, bokrok, cserjék, a gyep fejlődésének. A sok csapadék, a napsütés, a párás levegő elősegíti a növények gyors fejlődését. A kertekbe és a lakások előtti előkertekbe ültetett vagy vadon nőtt növények száma és mérete ilyen éghajlatnál egyik napról a másikra olyan méreteket ölt, amivel foglalkozni kell. A kertekben elszaporodó gyomnövények nem csak a tulajdonos, hanem a szomszédok kertjeit is fertőzik. Az előkertek gondozatlansága azon kívül, hogy esztétikailag kifogásolható, sok esetben a közlekedés biztonságát is fenyegetik. Az útkereszteződések mellett lévő előkertekben, a kereszteződéstől mért 6 méteren belül, csak 50 centimétertől alacsonyabb növény megengedett.

Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról szóló 15/2005.(V.10) önkormányzati rendelete 7. § (1) bek. a) pontja szerint az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 2 m széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület állandó tisztántartásáról a tulajdonos köteles gondoskodni.

Kérek minden szécsényi lakost, hogy a jó gazda szemével nézzen szét a saját portáján és igyekezzen rendben tartani a kertjét és a lakása elötti előkertet.

 

Köszönettel: dr. Pifka-Boda Zsuzsanna  jegyző

ÜGYFÉLFOGADÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal, technikai okok miatt 2023. június 29-én és 30-án zárva tart. A következő ügyfélfogadási nap: 2023. július 3., hétfő. A június 30-án elmaradt ügyfélfogadás helyett július 4-én, kedden várjuk az ügyfeleinket 08.00-12.00 óráig.

Megértésüket köszönjük!

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző