Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer Magyarország Kormánya által az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára a felsőoktatásban való részvétel támogatására alapított ösztöndíjrendszer. NOVEMBER 3-IG LEHET PÁLYÁZNI!

FRISSITÉS!!! A Bursa ösztöndíj pályázat beadási határidejét meghosszabbították 2023. november 7-ig.

Az „A” típusú ösztöndíjpályázatra azok a Szécsény területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok a Szécsény területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás; illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2024/2025. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

KÉPVISELŐ-TESTÜLET HATÁROZATA

BURSA SZABÁLYZAT ELBÍRÁLÁS RENDJÉRŐL

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

PÁLYÁZATI KIÍRÁS „A”

PÁLYÁZATI KIÍRÁS „B”

PÁLYÁZATI ŰRLAP „A”

PÁLYÁZATI ŰRLAP „B”

LETÖLTHETŐ FORMÁBAN