Hírek kategória bejegyzései

KÖZLEMÉNY

Tisztelt Szécsényi Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy Vizi Zoltán önkormányzati képviselő az interneten több fórumon azt terjesztette, hogy egyik köztisztviselőnk havi 1,2 millió forintot keres. Az ügyben vizsgálatot rendeltem el, e szerint az illető nettó havi keresete nem éri el a 200 ezer forintot, vagyis nem éri el a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma által javasolt diplomás minimálbért sem. Jelenleg jogászok vizsgálják, hogy Vizi Zoltán állítása kimeríti-e az aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás és becsületsértés bűncselekményét, illetve azt, hogy Vizi Zoltán megsértette-e az Önkormányzat jó hírnévhez fűződő jogát. A peres eljárások megindítása előtt mindazonáltal felkérjük Vizi Zoltánt, hogy tájékoztassa az Önkormányzatot és a közvéleményt, hogy honnan származik az 1,2 milliós jövedelemről szóló információja, vagy tekintsük teljesen légből kapottnak állításait.

Stayer László
polgármester

ISMÉT LESZ SZÚNYOGGYÉRÍTÉS

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy július 4-én csütörtökön, napnyugta utáni órákban Szécsény város bel-és külterületén légi szúnyog-gyérítésre kerül sor. Pótnap: péntek-szombat

A kipermetezésre kerülő vegyszer Deltasect 1,2 ULV szúnyogirtó szer. Hatóanyag: deltametrin – összetételében azonos a korábbi Coratrin készítménnyel. Gázmester: Gáspár János

Méregkategória: gyakorlatilag nem mérgező emberre, gerinces állatokra nem veszélyes. Forgalmi kategória: szabadforgalmú, folyékony rovarölő szer.

Közegészségügyi veszélyessége: gyakorlatilag nem veszélyes

Méhveszélyesség: méhekre mérsékelten veszélyes, a kontakt hatóanyag-maradék toxicitása nyolc óránál rövidebb ideig tart, így a készítmény rendeltetésszerű felhasználás esetén a méheket nem veszélyezteti. (Késő esti órákban történő permetezéskor már gyakorlatilag nincs méh-repülés.) Halveszélyesség: halakra nem veszélyes.

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna jegyző

MUNKATÁRSAT KERESÜNK

Szécsény Város Önkormányzata                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szécsény Város Önkormányzata

területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3170 Szécsény, Rákóczi út 115.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Területi védőnői feladatok ellátása a 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendelet alapján, Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete által meghatározott körzetben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, védőnő szak,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Magyar állampolgárság

•         Cselekvőképesség

•         Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Védőnői munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

•         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         Részletes szakmai önéletrajz

•         A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

•         A pályázó nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pifka-Boda Zsuzsanna jegyző nyújt, a 06-32-370-199 (mellék: 221) -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szécsény Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3748-2/2019. , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

 

NYITVATARTÁS

Tisztelt Szécsényi Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy július elsején hétfőn egyszerre lesz Semmelweis-nap és a Közszolgálati Tisztviselők Napja, ezért zárva lesznek a gyógyszertárak és az Önkormányzat Hivatalában is szünetel az ügyfélfogadás. Pénteken, június 28-án pedig szakmai elfoglaltság miatt az Önkormányzatnál csak reggel 8 és 10 óra között lesz ügyfélfogadás. A Kormányablak ugyanakkor mindkét napon zavartalanul üzemel. Az Önkormányzat Hivatala a hétfőn elmaradó ügyfélfogadási napot, július 2-án, kedden pótolja, tehát kedden és szerdán: 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óra között a Hivatal munkatársai a lakosok rendelkezésére állnak.

SZÚNYOGGYÉRÍTÉS ISMÉT

Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központja által szervezett, és a megbízott PMG Szúnyogkontroll Konzorcium szerint az elmaradt szúnyoggyérítés valamelyik tartaléknapon, 2019. június 26-án, vagy 27-én lesz elvégezve, a napnyugta utáni órákban. Szécsény belterületén földi, a külterületen légi úton végzik el a munkát. Eddig ezeket az információkat kaptuk, amint bármilyen változásról értesítenek minket azonnal jelezzük.

A kipermetezésre kerülő vegyszer mennyisége: 0,6 liter/hektár, 50 mikrométer cseppnagyságban. A hatóanyag mennyisége és megnevezése: 0,12 % deltametrin.

Méregkategória: gyakorlatilag nem mérgező emberre, gerinces állatokra nem veszélyes. Forgalmi kategória: szabadforgalmú, folyékony rovarölő szer.

Közegészségügyi veszélyessége: gyakorlatilag nem veszélyes

Méhveszélyesség: méhekre mérsékelten veszélyes, a kontakt hatóanyag-maradék toxicitása nyolc óránál rövidebb ideig tart, így a készítmény rendeltetésszerű felhasználás esetén a méheket nem veszélyezteti. (Késő esti órákban történő permetezéskor már gyakorlatilag nincs méh-repülés.) Halveszélyesség: halakra nem veszélyes.

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna jegyző

ÁLLÁSAJÁNLAT

Szécsény Város Önkormányzata                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Manóvár Gyerekház

Biztos Kezdet Gyerekház vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3170 Szécsény, Rákóczi út 41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, tervezi irányítja és ellenőrzi az intézményben folyó munkát. Biztos Kezdet Gyerekház napi működési feladatok ellátása mellett a kötelező dokumentumok naprakész vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Pedagógiai, egészségügyi, pszichológusi, szociálpedagógiai végzettség,

•         Magyar állampolgárság; büntetlen előélet; cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Képesítést igazoló okiratok

•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

•         Szakmai önéletrajz

•         Pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pifka-Boda Zsuzsanna jegyző nyújt, a 06-32-370-199 (221 mellék) -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szécsény Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4537/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Biztos Kezdet Gyerekház vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot kiíró szerv a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         szecseny.hu – 2019. június 24.