Hírek kategória bejegyzései

VADKÁR ÜGYEKBEN!

A vadfajok élőhelyének visszaszorulása, alkalmazkodó képességük fejlődése a településeken történő megjelenésükhöz, és az ezzel együtt járó egyre gyakoribbá váló károkozásukhoz vezetnek. A települések közigazgatási határain belül történő minden kül- és belterületi vad által okozott kárral, vadban okozott kárral, ezek
felmérésével és térítésével kapcsolatos ügyekben az Agrárminisztérium alkalmazásában álló tájegységi fővadászok – szaktanácsadási feladatkörükben eljárva – szakmai segítséget tudnak nyújtani. Szécsény a 202-es tájegységhez tartozik, tehát az itt élők vadkár esetén Zám Zalánhoz fordulhatnak.

Ismét felvehető lesz a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény után járó pénzbeli támogatás

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet módosításának hatályba lépésével az eddigi természetbeni ellátási forma helyett pénzbeli támogatásként kerül kiosztásra a jogosult személyek részére. Azok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult személyek, akiknek a kedvezményük 2022. augusztus 1-én fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel pénzbeli támogatásban részesülnek. A támogatás összege változatlanul 6.000 Ft gyermekenként, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetében 6.500 Ft gyermekenként.

A pénzbeli támogatás átvehető a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal épületében, az alábbi időpontokban:

2022. augusztus 22-én (hétfő) 9.00 -től 16.00 -ig

Pótkifizetés:

2022. augusztus 23-án (kedd) 9.00 -től 12.00 -ig.

Érvényes személyi azonosító igazolványt és lakcímkártyát kell vinni.

Amennyiben személyesen nem tud megjelenni, hivatalos meghatalmazás szükséges a pénzbeli támogatás átvételéhez.

KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATI ELJÁRÁS

Az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. komposztáló telepet (Ludányhalászi 0347/2 hrsz) készül létesíteni. Ez ügyben környezeti hatásvizsgálati eljárás indult. Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a
Kormányhivatal VI. emeleti 605. számú irodájában (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) ügyfélfogadási időben betekinthetnek.