Állásajánlat kategória bejegyzései

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SZÉCSÉNY ÉS TÉRSÉGE HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Óvodai és iskolai szociális segítő

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. • Egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. • Segíti a gyermeket – a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez, valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében, – a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában, • Segíti a gyermek – tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását, – családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában, • Prevenciós eszközök alkalmazásával segíti a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és a jelzőrendszer működését.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  egyéb

Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozott, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:Nógrád megye, Szécsény járás települései

Álláshirdető szervezet bemutatása:Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ a Szécsényi járás településein a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. alapján szociális szolgáltatásokat ellátó integrált intézmény.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Az álláshirdetéssel kapcsolatban érdeklődni lehet Csák Andrea intézményvezetőnél személyesen, vagy telefonon a 06 30/ 883 2601 –es telefonszámon. Pályázatok beadása: szecsenygyjsz@gmail.com e-mail címen keresztül, postai úton, az álláspályázatot kiíró intézmény címére, a borítékra írva a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot , vagy a pályázott munkakör (Óvodai és iskolai szociális segítő) megnevezését, vagy személyesen. A közalkalmazotti jogviszony határozott időre szól 4 hónapos próbaidővel.

Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

Büntetlen előélet

Cselekvőképesség

Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Szociális munka és tanácsadás, Főiskolai v. egyetemi végzettség a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2.sz.melléklete szerinti képesítési előírásoknak való megfelelés.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete

Járművezetői engedély kategória:  B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

motivációs levél

a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Gyvt.10/A § (1 )bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.02.22. 00:00

A pályázat elbírálásának módja:  Személyes meghallgatás

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.02.26. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.szecseny.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.03.01.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SZÉCSÉNY ÉS TÉRSÉGE HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
Szociális diagnózis felvételi esetmenedzser
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Szociális diagnózis készítése az 1993.évi III. szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 64/A § szerint.
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): egyéb
Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozott, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Nógrád megye, Szécsény járás települései.
Álláshirdető szervezet bemutatása: Szécsény és Térsége Humánszolgáltató
Központ a Szécsényi járás településein a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. alapján szociális szolgáltatásokat ellátó integrált intézmény.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Az álláshirdetéssel kapcsolatban érdeklődni lehet Csák Andrea intézményvezetőnél személyesen vagy telefonon a 06 30/ 883 2601 –es telefonszámon. Pályázatok beadása:
szecsenygyjsz@gmail.com e-mail címen keresztül, postai úton, az álláspályázatot kiíró intézmény címére, a borítékra írva a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot , vagy a pályázott munkakör (Szociális diagnózis felvételi esetmenedzser) megnevezését, vagy személyesen. A közalkalmazotti jogviszony határozott idejű, 4 hónapos próbaidővel.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
Büntetlen előélet
Cselekvőképesség
Magyar állampolgárság
Elvárt végzettség/képesítés:

Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
Szociális munka és tanácsadás, Főiskolai v. egyetemi végzettség a 15/1998.(IV.30.)
NM rendelet 2.sz.melléklete szerinti képesítési előírásoknak való megfelelés
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete
Járművezetői engedély kategória:  B
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata, motivációs levél, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Gyvt.10/A § (1 )bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje:  2024.02.22. 00:00
A pályázat elbírálásának módja:  Személyes meghallgatás
A pályázat elbírálásának határideje:  2024.02.26. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.szecseny.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.03.01.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

szociális asszisztens

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Szociális étkeztetéssel kapcsolatos asszisztensi feladatok ellátása az 1993.évi III. törvény és az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján.

Munkavégzés helye: Szécsény város közigazgatási területe

Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, teljes

munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Szécsény

Álláshirdető szervezet bemutatása: www.szecseny.hu

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Illetmény megállapítása: garantált bérminimum és a besorolás szerinti szociális ágazati összevont pótlék. Próbaidő: 4 hónap.

Jelentkezéseket a munkaugy@szecseny.hu e-mail címre küldhetik önéletrajzzal és motivációs levéllel. Amennyiben kérdés merül fel, hívjon minket bizalommal az alábbi telefonszámon: +3632370199 (210 mellék)

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

– Büntetlen előélet

– Cselekvőképesség

– Magyar állampolgárság

– Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

– Középfok – szakképzettség, Szociális gondoskodás, m.n.s., Érettségi szociális asszisztens vagy szociális és gyermekvédelmi asszisztens

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 43007

Intézményi iktatószám: 6269-2/2023

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

– MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

– kiváló kommunikációs készség

– elkötelezettség, megbízhatóság

– önállóság

– magas szintű problémamegoldó készség

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

– motivációs levél

– fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján

– A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

– Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

– Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

– Eddigi munkaviszonyokról szóló igazolás

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.11.15. 00:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.11.17. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.szecseny.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.11.20.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.11.01.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabálymalapján a pályázatot kiíró szerv felel.

TOBORZÁS

Érdekli a katonai pálya?

Ha elmúlt 18 éves, büntetlen előéletű, van magyar állampolgársága és belföldi lakóhelye, keresse fel az Önhöz legközelebbi toborzó irodát, és érdeklődjön lehetőségeiről!

A katonáknak fizikailag, egészségügyileg és mentálisan alkalmasnak kell lenniük a szolgálatra, illetve teljesíteniük kell az alapkiképzést.

Szerződéses szolgálat:

Meghatározott időre szóló, állandó munkaviszony (heti 40 óra).

Pályakezdő havi illetmény (bérek):

 • hadnagy (felsőfokú végzettség): nettó 378 ezer (25 év alatt 462 ezer) Ft
 • őrmester (érettségivel): nettó 341 ezer (25 év alatt 418 ezer) Ft
 • legénységi katona: nettó 265 ezer (25 év alatt 325 ezer) Ft

Plusz juttatások: ruházati illetmény, utazási költségtérítés, külszolgálati lehetőség, lakhatási támogatás

Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálat:

Helyben, lakóhelyéhez közel kínál időszakos munkalehetőséget meglévő munkája vagy tanulmányai mellett.

Bérezés:

Szolgálatteljesítésért járó illetmény (fizetés) + évente egyszeri alkalommal, rendelkezésre állási díj nettó 154 ezer Ft (25 év alatt, netto 189 ezer Ft)

Plusz juttatások: laktanyai elhelyezés, élelmezési és ruházati ellátás, szociális támogatások, utazási hozzájárulás

Önkéntes Katonai Szolgálat:

Hat hónapra szól, fél évvel meghosszabbítható. A kiképzés a lakóhelye vonzáskörzetében történik, de két hónap után dönthet speciális szakterület mellett is, több fizetésért.

Jelentkezési határidő: 2023. március 05.

Bérezés:

Első ciklus (első 2 hónap): minimálbér – nettó 154 ezer (25 év alatt 189 ezer) Ft

Második ciklus (3. hónaptól): műveleti besorolású alakulatnál garantált bérminimum
nettó 197 ezer Ft (25 év alatt 241 566 Ft

Plusz juttatások: felsőoktatási felvételi többletpontok (16, 32, 64), laktanyai elhelyezés, élelmezési és ruházati ellátás, szociális támogatások, utazási hozzájárulás

További tájékoztatás, jelentkezés az alábbi elérhetőségeken:

 1. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda:

3100 Salgótarján, Bartók Béla út 10.

Telefon: 06 (32) 416-622

E-mail: nograd.toborzo@mil.hu

www.iranyasereg.hu

MUNKATÁRSAT KERESÜNK

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

Esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, Szécsény járás települései.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó esetmenedzseri feladatok ellátása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet II. része szerinti szakirányú végzettség,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Magyar állampolgárság
 •       Büntetlen előélet
 •       Cselekvőképesség
 •       Egészségügyi alkalmasság
 •       4 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Családsegítésben vagy gyermekjóléti ellátásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 •       Elméleti szakmai ismeretek készségszintű használata
 •       B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

 •       Rendszerszemlélet, kiváló kommunikációs készség, magas szintű problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 •       iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata
 •       motivációs levél
 •       30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről
 •       nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát
 •       nyilatkozat, hogy az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merül fel

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. február 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csák Andrea Intézményvezető nyújt, a 32-370-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 414-1/2023. , valamint a munkakör megnevezését: Esetmenedzser.

vagy

 •       Elektronikus úton Csák Andrea részére a szecsenygyjsz@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 17.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

Esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, Szécsény járás települései.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó esetmenedzseri feladatok ellátása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet II. része szerinti szakirányú végzettség,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Magyar állampolgárság
 •       Büntetlen előélet
 •       Cselekvőképesség
 •       Egészségügyi alkalmasság
 •       4 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Családsegítésben vagy gyermekjóléti ellátásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 •       Elméleti szakmai ismeretek készségszintű használata
 •       B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

 •       Rendszerszemlélet, kiváló kommunikációs készség, magas szintű problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 •       iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata
 •       motivációs levél
 •       30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről
 •       nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát
 •       nyilatkozat, hogy az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merül fel

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. január 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csák Andrea Intézményvezető nyújt, a 32-370-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2633-5/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Esetmenedzser.

vagy

 •       Elektronikus úton Csák Andrea részére a szecsenygyjsz@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 13.