Hírek kategória bejegyzései

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM

Továbbra is érvényben van a tűzgyújtási tilalom!

Június huszadikától van érvényben az országos szintű tűzgyújtási tilalom, ami az ország teljes területén lévő erdőkre és fásításokra, valamint az azok határától számított kétszáz méteren belüli területre vonatkozik. A határozat felülírja az adott települések kerti égetésre vonatkozó önkormányzati rendeleteit is, amennyiben a kert a tűzgyújtási tilalom által meghatározott terület alá tartozik – azaz például az erdő vagy fásítás határától számított kétszáz méteren belüli területre esik.

Szécsény – Nógrád Megyei Hírlap 2:0

Másodfokon is pert vesztett a Nógrád Megyei Hírlap Szécsény városával szemben. Most már nemcsak helyreigazítaniuk kell, hanem fizetniük is.
“Az alperes fellebbezése nem vezetett eredményre, ezért a Pp. 239.§ alapján alkalmazandó 78.§ (1) bekezdés alapján viseli az általa lerótt fellebbezési illetéket és a felperesek ügyvédi munkadíj formájában felmerült másodfokú perköltségét, amelynek összegét az ítélőtábla a 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja és (5) bekezdése alapján állapította meg.”
Az elsőfokú Bíróság a következő szövegű helyreigazításra kötelezte az újságot.
“A 2017. február 25. napján megjelent „Folyamatos a botrány Szécsényben” című cikkben valótlanul állítottuk, hogy a város közel 15.000.000 forintot fizetett ki a két tanulmányért. A cikkben valótlanul híreszteltük, hogy Szécsény városa több mint 300 milliós hitelt és hiányt halmozott fel.”

GYÁSZ

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Kolosi Tibor 84. életévében elhunyt. Szécsény Város Önkormányzata Szociális Bizottságának kültagja, korábban Nógrád Megye Önkormányzatának volt a tagja. Fiatalon aktív sportoló, majd futball – szakosztály vezető. Sportszeretete végigkísérte életét, mindig nagyvonalúan támogatta Szécsény sportolóit. A 845.sz.Páter Bárkányi János Cserkészcsapat is gyászolja.
Végső búcsúztatására, 2017. június 29-én, csütörtökön 16 órakor a szécsényi temetőben kerül sor. Nyugodjék békében, emlékét megőrizzük.

cof