Hírek kategória bejegyzései

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM IDEIGLENES FELOLDÁSA

Az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 6/2007. (III.28.) Önkormányzati rendelet 4. §-a szerint az avar és kerti hulladék égetése megengedett:

 • március 15-től, április 15-ig
 • október 15-től, november 15-ig péntekenként és szombatonként 9-19 óra között!

Kivéve az ünnepnapokat!

A  6. § értelmében a jegyző engedélyezheti más időszakban is az égetést. Tekintettel arra, hogy a jelenleg nem biztosított a zöld hulladék közszolgáltató általi elszállítása, 2018. május 11. napjától kezdődően 2018. június 30. napjáig az égetési tilalmat feloldom, az avar és kerti hulladék égetését péntek, szombati napokon 9 és 17 óra között engedélyezem Szécsény lakossága részére, a rendelet egyéb szabályainak betartása mellett.

Felhívom a figyelmet, hogy a növényi maradványokat továbbra is elsősorban komposztálással kell kezelni. Égetéssel azok a növényi részek semmisíthetők meg, amelyek talajjavításra alkalmatlanok. Az égetést szélcsendes időben, telken belül lehet elvégezni.

Dr. Pifka-Boda Zsuzsanna

jegyző

 

TORNATEREM ÉPÜL

Megkezdődött a szécsényi “A” típusú tornaterem építése. Küzdőtere: 18×30 m-es lesz, amely lehetővé teszi hivatalos kosár-, és röplabda mérkőzések megrendezését. Ezenkívül az épületben lesz 2 öltöző vizesblokkal, testnevelő tanári szoba vizesblokkal, orvosi szoba, szertár, vendég, és akadálymentes WC. HAJRÁ SZÉCSÉNY!

DCIM100GOPROGOPR6357.JPG

INGATLAN ELADÓ

Pályázati felhívás

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2018.(IV.24.) számú határozata nyilvános pályázat útján értékesíti az önkormányzat tulajdonában álló,

Szécsény, külterület 0297/9 helyrajzi számú, az ingatlan nyilvántartás szerint kivett szántó megnevezésű, 13,78 aranykorona értékű, 5470 m2 alapterületű ingatlanát. 

 1. Pályázat induló ára: 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint. 
 1. Fizetési feltételek: A pályázat nyertesének az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belül, egy összegben kell megfizetni Szécsény Város Önkormányzata OTP Banknál vezetett 11741062-15735416 számú fizetési számlájára.
 1. Az ingatlan megtekintésének időpontja: Előzetes telefonon történő egyeztetés alapján a pályázat benyújtására megjelölt határidőt megelőző nap 1600 óráig. (32/370-199/215 mellék Hanzel Balázs)
 1. Pályázatot kiíró szerv neve: Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal

3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

 

 1. Pályázat célja jelleg: Nyilvános, pályázat útján történő értékesítés

 

 1. Pályázat benyújtásának helye: Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal

3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

 1. Pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 24. napja 1000 óra
 1. Pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban, a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél kell leadni.

                             (3170 Szécsény, Rákóczi út 84., Városháza)

A borítékra a következő szöveget kell ráírni: „PÁLYÁZAT–SZÉCSÉNY, 0297/9 HRSZ.”

 1. A pályázat benyújtásának feltételei: A mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 10. § (1) kimondja „Ha e törvény másként nem rendelkezik, a föld tulajdonjogát belföldi természetes személy és tagállami állampolgár szerezheti meg.”

                                                                     Szécsény Város Önkormányzatának településrendezési eszközök helyi szabályozása szerint a terület nem beépíthető.

 1. Ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázat benyújtási határidejét követő 90 nap
 1. A pályázatra vonatkozó kérdések feltevésének, az esetleges további információszerzés helye és ideje: Előzetes telefonon történő egyeztetés alapján 2018. május 23. 1000óráig. (32/370-199/215 melléken Hanzel Balázs)
 1. Pályázat bontás: 2018. május 24. 1000 óra
 1. A pályázat eredményéről történő értesítés: a bontást követő 15 napon belül, írásban történik. 
 1. Pályázat tartalma:
 • pályázó neve (születési neve), aláírása
 • anyja neve
 • születési hely, idő
 • lakóhely
 • adóazonosító jel (jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén a nyilvántartási száma)
 • bankszámlaszám
 • a megvásárolni kívánt ingatlan azonosítója
 • felajánlott vételár
 • nyilatkozat a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, a pályázó által vállalt kötelezettségekre, a vételár összegére, teljesítésére, az ajánlati kötöttségre. 
 1. Pályázat nyertese: a legmagasabb vételárra ajánlatot tevő pályázó 
 1. Szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetéstől számított 10 napon belül
 1. Vételár megfizetésének feltételei: a vevő a vételárat a szerződéskötéstől számított 10 napon belül köteles megfizetni. Az eladó tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja, illetve elállási jogát gyakorolja, ha a vételár megfizetése nem történik meg a meghatározott időre. 

Érvénytelen a pályázat:

 • ha azt a benyújtásra meghatározott határidőn túl nyújtották be
 • ha nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak,
 • ha a pályázat hiányos,
 • ha az ajánlott vételár alacsonyabb, mint az induló ár.

Meg kell ismételni a pályázati kiírást:

–     ha az előírt határidőig egyetlen egy érvényes pályázatot sem nyújtanak be.

A Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal, mint pályáztató fenntartja jogát arra vonatkozólag, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik pályázóval se kössön szerződést, és ily módon a pályázatot – akár indokolás nélkül is – eredménytelennek minősítse.

Ha a pályázati eljárás eredményeképpen több azonos összegű, legmagasabb vételárat kínáló ajánlat is érkezik, a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevők között – a polgármester döntése alapján – licit-tárgyalás tartható vagy a pályázati eljárás megismételhető. Licit-tárgyalás tartása esetén annak helyéről, időpontjáról és menetének részletszabályairól a jegyző tájékoztatja az érintett ajánlattevőket.

A 2013. évi CXXII törvény 18. § (1) értelmében a Magyar Államot a Nemzeti Földalapról szóló törvényben meghatározott földbirtok-politikai irányelvek érvényesítése céljából, valamint közfoglalkoztatás, illetve más közérdekű cél megvalósítása érdekében elővásárlási jog illeti meg.

Szécsény, 2018. május 4.

MEGKEZDŐDIK A SZÉCSÉNYI IVÓVÍZHÁLÓZAT REKONSTRUKCIÓJA!!!

Kezdés: Lipthay Béla u.-ban 2018.05.11-én.
A munkálatok első ütemében az ivóvíz gerincvezeték építése történik, majd a sikeres minősítés után a második ütemben a házi bekötéseket cserélik. A bekötő vezeték cseréjének egyeztetése céljából az érintetteket személyesen keresi fel a kivitelező képviselője.
A KIVITELEZÉSI MUNKÁLATOK ALATT részleges ÚTLEZÁRÁS LESZ, AZ INGATLANOK gépkocsival csak 16:00 és 8:00 óra között KÖZELÍTHETŐK MEG! A zajjal járó tevékenységek 8:00 és 16:00 között lesznek.
TERVEZETT BEFEJEZÉSI HATÁRIDŐ: 2018 év 06 hó 30.

SZÚNYOGGYÉRÍTÉS

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Szécsény, Benczúrfalva, Pösténypuszta területén földi járműről melegköd-képzéssel történő szúnyoggyérítés lesz.

A szúnyoggyérítés tervezett időpontja: 2018. május 10-én (csütörtök) napnyugta körüli időszak. Rossz idő esetén az időpont: 2018. május 11-én vagy 12-én napnyugta körüli időszak. A kipermetezésre kerülő vegyszer nem mérgező, emberre és házi állatokra nem veszélyes. Az elővigyázatosság érdekében kérjük a lakosságot, hogy a permetezés idejére a lakások ablakait szíveskedjenek becsukni! Kisgyermekek, asztmás betegek, allergiára hajlamos személyek lehetőleg ne tartózkodjanak a szabadban a permetezés ideje alatt.