admin összes bejegyzése

H I R D E T M É N Y

H I R D E T M É N Y

FELHÍVÁS

a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítésének  munkaközi véleményezési szakaszban történő javaslattételre

 Tisztelt Lakosság, Jogi személyek és Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek!

  1. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV tv. törvény előírja, hogy a településeknek meg kell alkotniuk a településképi rendeletüket. A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében el kell készíteni a településképi arculati kézikönyvet is. Ezek elkészítéséről döntött a képviselő-testület.

A munkaközi véleményezési szakaszhoz kapcsolódó partneri adatlapok megtalálhatók a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatalában (3170 Szécsény, Rákóczi út 84, Városháza), a www.szecseny.hu honlapon, és a lakossági fórumon, amelynek helye és ideje a következő:

2017 DECEMBER 14. 14.00 ÓRA 

SZÉCSÉNY, VÁROSHÁZA Szécsényi Tamás terem

SZÉCSÉNY, Rákóczi út 84.

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítéséhez javaslatokat tehetnek szóban a lakossági fórumon, továbbá a lakossági fórumot követő 8 napon belül, a partneri adatlapok felhasználásával, papír alapon a Szécsény Város Önkormányzata, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84., vagy elektronikusan, az önkormányzat – pm.szecseny@globonet.hu – email címre megküldve.

Szécsény, 2017. december 4.

KÖZMEGHALLGATÁS

Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2017. november 28-án (kedd)

17.00 órai kezdettel
közmeghallgatást tart.

Helye: Városháza, Szécsényi Tamás terem

A közmeghallgatáson a szécsényi állampolgárok és
a helyben érdekelt szervezetek képviselői
a helyi közügyeket érintő kérdéseket
és javaslatot tehetnek.

Stayer László
polgármester

Elhunyt Antal Ferenc

Elhunyt Antal Ferenc a Szécsényi Önkormányzat volt képviselője. Antal Ferenc egészségügyi okok miatt történt lemondását követően bizottsági tagként dolgozott tovább a városért. Szécsény Város Önkormányzata osztozik a hozzátartozók, barátok gyászában. Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében.