SZABADSÁGKONCERT

Október 4-én nagyszabású koncert lesz Szécsényben! Fellépők: Fenyő Miklós és Vastag Csaba. A Nógrád Megyei Önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően, együttműködve Szécsény Város Önkormányzatával, egy remélhetőleg felejthetetlen estét tölthetünk együtt a sztárvendégekkel. A koncert ingyenes, a Nógrád Megyei Önkormányzat és Szécsény Város Önkormányzata nevében mindenkit szeretettel várunk.

EGÉSZSÉGÜGYI FELMÉRÉS

Tisztelt Szécsényi Lakosok!
A Központi Statisztikai Hivatal 5 évenként lakossági egészségfelmérést végez. Az adatfelvétel célja, a lakosság egészségi állapotának, életmódjának, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének, az ellátásokkal való elégedettségének vizsgálata. Az ország 510 településéről 10470 személy kap felkérést arra, köztük szécsényiek, hogy vegyenek részt a felmérésben. A válaszadás önkéntes, a kapott adatokat a KSH bizalmasan kezeli, kizárólag statisztikai célból, az adatvédelmi szabályok betartásával. A felkérő leveleket szeptemberben kapják meg az érintettek, akiket arra kérnek a KSH szakemberei, amennyiben idejük és lehetőségük engedi, segítsék az adatgyűjtést. Köszönjük az együttműködést!

NAV NYITVA TARTÁS

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a NAV Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatóságának valamennyi ügyfélszolgálata 2019. szeptember 20. napján zárva tart. Az adózók személyes ügyintézését a Salgótarján, Kassai sor 10. szám alatti központi ügyfélszolgálat biztosítja az alábbi nyitva tartással: péntek: 8.30-11.30 óráig.
dr. Gál Zoltán igazgató

MUNKATÁRSAT KERESÜNK

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal

Építéshatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

  1. melléklet 15. Építésügyi igazgatási területen pont szerint

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szécsényi Város és közigazgatási környezetébe tartozó települések általános építéshatósági eljárásainak intézése. Ellátja az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006.(XII.23.) Korm. rendelet szerint I. fokú általános építéshatósági feladatokat. Az építésügyi hatóság által az építményekkel (ideértve a hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákkal és a műemléki védelem alatt álló építményeket is) kapcsolatos építési tevékenységgel összefüggő engedélyezési, kötelezési és ellenőrzési feladatok az építményekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelmények érvényre juttatása: pl. szakhatósági eljárások, építési tevékenység jogszerűségének ellenőrzése, építéshatósági engedélyek, tudomásul vételi eljárások, hatósági bizonyítványok, egyéb építéshatósági engedélyezési eljárások döntéseinek előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, Főiskolán szerzett szakképzettség a 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 15. a) pontjában meghatározottak szerint, illetve a 343/2006.(XII.23.) Korm. rendelet figyelembevételével,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Foglalkozás egészségügyi vizsgálat lefolytatásának vállalása, és azon való alkalmas minősítésnek való megfelelés

•         Kttv. 84-87.§-aiban foglalt együttalkalmazási és összeférhetetlenségnek való megfelelés és az erről szóló nyilatkozattétel vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Építésügyi területen szerzett közigazgatási gyakorlat

•         Közigazgatási alapvizsga, szakvizsga

•         Építésügyi vizsga

•         Helyismeret

•         B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 45/2012(III.20.) Korm. rendelet 8.§ 1. sz. melléklete szerinti formátumban,

•         végzettséget igazoló okiratok másolata,

•         nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

•         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pifka-Boda Zsuzsanna jegyző nyújt, a 06-32-370-199 (221 mellék) -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 354-7/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Építéshatósági ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot kiíró szerv a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja. Alkalmazás esetén a munkáltató 6 havi próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 10.

RIASZTÓPRÓBA

Szeptember 17-én, kedden lakossági riasztórendszer próba lesz Szécsényben. A szirénák működését morgató szignál sugárzásával ellenőrzik. A próbariasztáskor a lakosoknak nincs teendője, mindössze azt kérjük, tájékoztassák egymást, ha esetleg valaki nem érti a zaj okát. Köszönjük!

Szécsény Város Hivatalos Weboldala