MUNKATÁRSAT KERESÜNK

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

Óvodai – iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, Szécsény járás és települései, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendeletében foglalt, gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó, köznevelési intézményekben végzendő szociális munka.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         Felsőfokú képesítés, Felsőfokú szociális szakképzettség, iskolai szociális munkás, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, ennek hiányában gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, gyógypedagógus
 •         Magyar állampolgárság
 •         Büntetlen előélet
 •         Cselekvőképesség
 •         Egészségügyi alkalmasság
 •         4 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Családsegítésben vagy gyermekjóléti ellátásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 •         Rendszerszemlélet, kiváló kommunikációs készség, magas szintű problémamegoldó képesség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •         Rendszerszemlélet, kiváló kommunikációs készség, magas szintű problémamegoldó képesség
 •         Elméleti szakmai ismeretek készségszintű használata

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 •         iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata
 •         motivációs levél
 •         30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről
 •         nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát
 •         nyilatkozat, hogy az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merül fel

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csák Andrea nyújt, a 06-32-370-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 311-4/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodai – iskolai szociális segítő.

vagy

 •         Elektronikus úton Csák Andrea részére a szecsenygyjsz@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.

 

 

MOST MINDENKI TEHET VÁROSÁÉRT

Félmillió forintot nyerhet Szécsény városa. A Szécsény-Ért-Ékes Alapítvány pályázott a MOL Helyi Érték elnevezésű kiírásán és 500 ezer forintot nyert a Majomsziget megújítására. A pénz kiutalásához azonban bizonyítani kell, hogy van lakossági támogatása az elképzelésnek. Ehhez mindössze annyit kell tenni, hogy a megadott MOL kutaknál áprilisban bedobni egy szavazatot Szécsényre. A szavazatok a következő benzinkutaknál adhatók le:
2660 Balassagyarmat Kóvári út
3100 Salgótarján Budapesti u. 27.
3100 Salgótarján Rákóczi út 77- 89.
HAJRÁ SZÉCSÉNY, MOST VÉGRE MINDENKI TEHET VÁROSÁÉRT! SZÍVESEN KÖZREADJUK , HA MAGÁNEMBEREK, CSALÁDOK, VAGY CSOPORTOK LEFÉNYKÉPEZIK SZAVAZÁSUKAT SZÉCSÉNYÉRT!

MEGEMLÉKEZÉS

II. Rákóczi Ferenc halálának 284. évfordulóján 2019. április 8-án 10 órakor megemlékezést tartunk.
Helye: Rákóczi Szobor, Rákóczi út 92.
A Magyar Országgyűlés a 2019-es esztendőt II. Rákóczi Ferenc emlékévvé nyilvánította (32/2018. [XI. 27] OGY határozat).
A megemlékezésen kis méretű koszorúk elhelyezésére van lehetőség. Mindenkit szeretettel várunk.
Tisztelettel:
Szécsény város Önkormányzata

SPORTPARK LESZ SZÉCSÉNYBEN

Újabb pályázatot nyert Szécsény Város Önkormányzata. Egy “D” típusú sportpark épülhet a városban. A szakemberek két helyszínen gondolkodnak, vagy a Ligetben, vagy a lakótelepi játszótéren kerülne kialakítására az új létesítmény. (A kép illusztráció.)

Szécsény Város Hivatalos Weboldala