PÁLYÁZAT FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓKNAK

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

Pályázati határidő: 2019. november 5.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban való részvételhez az emet.gov.hu oldalon kell regisztrálni, ezen az oldalon kell az „A”típusú pályázati űrlapot (MINTA) elektronikusan kitölteni, majd kinyomtatni és papír alapon a mellékletekkel együtt behozni a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatalba.

MUNKATÁRSAT KERESÜNK

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

gondozó házi segítségnyújtásban

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020. december 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, Ludányhalászi

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A házi segítségnyújtás szakfeladat szakszerű, jogszabályok által meghatározott feladatainak ellátása Ludányhalászi község közigazgatási területén.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •         Középfokú képesítés, 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében előírtak szerint,
 •         büntetlen előélet, magyar állampolgárság, munkaköri orvosi alkalmasság, 3 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         helyismeret
 •         szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 •         Jó szintű problémakezelő és megoldó készség,
 •         Jó szintű kommunikációs, konfliktustűrő készség,
 •         önállóság,
 •         empátia, tolerancia,
 •         Kiváló együttműködő és kapcsolatteremtő képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         szakmai önéletrajz
 •         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
 •         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében, elbírálásában résztvevők megismerhetik
 •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5860-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: gondozó házi segítségnyújtásban.

vagy

 •         Elektronikus úton Csák Andrea részére a szecsenygyjsz@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 21.

 

 

VIRÁGÁRUSÍTÁS

Tisztelt Szécsényi Lakosok és Virágtermelők!
A közelgő halottak napjára való tekintettel Szécsény Város Önkormányzat Hivatala közterületet jelölt ki virágárusításra. Október 28-tól (hétfőtől) az érintettek október 31-ig (csütörtökig) térítésmentesen használhatják a piacteret és a Posta melletti autóparkolót. A két egymás mellett található területen reggel 6 órától délig lehet virágot árusítani. Kérjük a gépkocsi tulajdonosokat, hogy a kijelölt 4 napon 6 órától délig ne használják a Posta melletti autóparkolót az emlékezők zavartalan felkészülése érdekében. Köszönjük!

Szécsény Város Hivatalos Weboldala