Szécsényinvest

SZÉCSÉNY VÁRJA A VÁLLALKOZÓKAT

A kormány 27/2013. (II. 12.) számú rendeletében szabad vállalkozási övezetté nyilvánította Szécsény városát, így Nógrád megye gyönyörű, majdnem azt mondtuk legszebb települése nyitott kapukkal várja a vállalkozókat. És hogy miért Szécsény?

 • Mert az itt működő cégek fejlesztési adókedvezményt, szociális hozzájárulási adókedvezményt és szakképzési hozzájárulás kedvezményt vehetnek igénybe beruházásaik és bővülő munkavállalói létszámuk után
 • Mert az önkormányzat minden segítséget megad az ide települő vállalkozóknak
 • Mert Szécsény Nógrád megye logisztikai központja, egészségügyi centrummal, mentőállomással, egyházi és világi iskolával, 300 fős színházteremmel
 • Mert ideális hely kis és középvállalkozásoknak, hiszen a nagy cégek a közeli Salgótarjánba, vagy Balassagyarmatra mennek, így Szécsény egyszerre élhető és vállalkozásbarát
 • Mert alig több mint 100 kilométerre van a főváros, röpke félórára a nagy felvevő piacú Salgótarján, Balassagyarmat és Pásztó, valamint a szlovákiai települések
 • Mert a környezet is megragadó, a szomszédban Hollókő, amely a Világörökség része, és itt van a vadregényes Ipoly völgye
 • Mert Szécsényt választották más vállalkozók is:

Nógrád megye egyetlen működő hagyományos malma

Nógrád megye egyetlen működő vágóhídja (hamarosan nyit)

Nógrád megye egyetlen Frei Cafe-ja, pörkölőüzem és kávézó

 

ELADÓ INGATLANOK

Szécsény Város Önkormányzata döntött arról, hogy értékesíteni kívánja a Szécsény 0103/4 hrsz ingatlant. Az ingatlan 21760 m2 területű, különleges -besorolású terület. Az ingatlanon a városi tulajdonban lévő volt szeméttelep megfigyelő kútjai találhatóak, ezért az önkormányzat azzal a feltétellel értékesíti, hogy az új tulajdonosnak a kutak felelős őrzéséről gondoskodni kell, környezetét rendben kell tartani. Vízmintavétel és az önkormányzati ingatlan megközelíthetősége érdekében az önkormányzat részére szolgalmi jog kerül értékesítéskor bejegyzésre. Az önkormányzat 5 éves visszavásárlási jogot kíván kikötni az ingatlanra. Előnyt élvez az a pályázó, aki vállalja, hogy két éven belül megkezdi a területen a gazdasági vagy termelő tevékenységet. Tájékoztatja az önkormányzat a pályázni kívánókat, hogy a Magyar Államnak elővásárlási joga áll fenn az ingatlanon, így a pályázat elbírálását követően az elővásárlásra jogosult nyilatkozatát be kell szerezni. Az önkormányzat fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben az ajánló árajánlata nem éri el a önkormányzat által beszerzett értékbecslésben szereplő összeget, akkor a szerződéskötéstől az önkormányzat elálljon. A pályázatokat április 30-ig kell eljuttatni zárt borítékban a Szécsényi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához a jegyző részére (3170 Szécsény, Rákóczi út 84) A borítékra kérem írják rá: “Pályázat – Szécsény 0103/4. hrsz”.

———————


Az ingatlan a város központjában található 80 m2 területű bejáratott boltból és egy hozzá tartozó 80 m2-es lakásból áll. Közelben két iskola. A tetőtér beépíthető, az ingatlan teljesen közművesített, mellette parkolási lehetőségek.
Érdeklődni a 06/304168231 számon lehet.


———————–

Pályázati felhívás

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2018.(IV.24.) számú határozata nyilvános pályázat útján értékesíti az önkormányzat tulajdonában álló,

Szécsény, külterület 0297/9 helyrajzi számú, az ingatlan nyilvántartás szerint kivett szántó megnevezésű, 13,78 aranykorona értékű, 5470 m2 alapterületű ingatlanát. 

 1. Pályázat induló ára: 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint. 
 1. Fizetési feltételek: A pályázat nyertesének az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belül, egy összegben kell megfizetni Szécsény Város Önkormányzata OTP Banknál vezetett 11741062-15735416 számú fizetési számlájára.
 1. Az ingatlan megtekintésének időpontja: Előzetes telefonon történő egyeztetés alapján a pályázat benyújtására megjelölt határidőt megelőző nap 1600 óráig. (32/370-199/215 mellék Hanzel Balázs)
 1. Pályázatot kiíró szerv neve: Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal                                               3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
 1. Pályázat célja jelleg: Nyilvános, pályázat útján történő értékesítés
 1. Pályázat benyújtásának helye: Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal                                                     3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
 1. Pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 24. napja 1000 óra
 1. Pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban, a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél kell leadni.

                                    (3170 Szécsény, Rákóczi út 84., Városháza)

A borítékra a következő szöveget kell ráírni: „PÁLYÁZAT–SZÉCSÉNY, 0297/9 HRSZ.”

 1. A pályázat benyújtásának feltételei: A mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 10. § (1) kimondja „Ha e törvény másként nem rendelkezik, a föld tulajdonjogát belföldi természetes személy és tagállami állampolgár szerezheti meg.”

                                    Szécsény Város Önkormányzatának településrendezési eszközök helyi szabályozása szerint a terület nem beépíthető.

 1. Ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázat benyújtási határidejét követő 90 nap
 1. A pályázatra vonatkozó kérdések feltevésének, az esetleges további információszerzés helye és ideje: Előzetes telefonon történő egyeztetés alapján 2018. május 23. 1000óráig. (32/370-199/215 melléken Hanzel Balázs)
 1. Pályázat bontás: 2018. május 24. 1000 óra
 1. A pályázat eredményéről történő értesítés: a bontást követő 15 napon belül, írásban történik. 
 1. Pályázat tartalma:
 • pályázó neve (születési neve), aláírása
 • anyja neve
 • születési hely, idő
 • lakóhely
 • adóazonosító jel (jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén a nyilvántartási száma)
 • bankszámlaszám
 • a megvásárolni kívánt ingatlan azonosítója
 • felajánlott vételár
 • nyilatkozat a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, a pályázó által vállalt kötelezettségekre, a vételár összegére, teljesítésére, az ajánlati kötöttségre. 
 1. Pályázat nyertese: a legmagasabb vételárra ajánlatot tevő pályázó 
 1. Szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetéstől számított 10 napon belül
 1. Vételár megfizetésének feltételei: a vevő a vételárat a szerződéskötéstől számított 10 napon belül köteles megfizetni. Az eladó tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja, illetve elállási jogát gyakorolja, ha a vételár megfizetése nem történik meg a meghatározott időre. 

Érvénytelen a pályázat:

 • ha azt a benyújtásra meghatározott határidőn túl nyújtották be
 • ha nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak,
 • ha a pályázat hiányos,
 • ha az ajánlott vételár alacsonyabb, mint az induló ár.

Meg kell ismételni a pályázati kiírást:

–     ha az előírt határidőig egyetlen egy érvényes pályázatot sem nyújtanak be.

A Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal, mint pályáztató fenntartja jogát arra vonatkozólag, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik pályázóval se kössön szerződést, és ily módon a pályázatot – akár indokolás nélkül is – eredménytelennek minősítse.

Ha a pályázati eljárás eredményeképpen több azonos összegű, legmagasabb vételárat kínáló ajánlat is érkezik, a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevők között – a polgármester döntése alapján – licit-tárgyalás tartható vagy a pályázati eljárás megismételhető. Licit-tárgyalás tartása esetén annak helyéről, időpontjáról és menetének részletszabályairól a jegyző tájékoztatja az érintett ajánlattevőket.

A 2013. évi CXXII törvény 18. § (1) értelmében a Magyar Államot a Nemzeti Földalapról szóló törvényben meghatározott földbirtok-politikai irányelvek érvényesítése céljából, valamint közfoglalkoztatás, illetve más közérdekű cél megvalósítása érdekében elővásárlási jog illeti meg.

Szécsény, 2018. május 4.

——————————

 

Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás igénybevétele 2018

Szécsényinvest kiadvány:
Letöltés

Szécsény Város Hivatalos Weboldala