Szerkesztő összes bejegyzése

SZÚNYOGGYÉRÍTÉS

Tájékoztatom a tisztelt szécsényi lakosokat, hogy július 28-án szóban, 29-én levélben kérelemmel fordultam a katasztrófavédelem felé, hogy a 31-ére tervezett központi, földi szúnyoggyérítést, az országos tisztifőorvos engedélyére és a földi módszer alacsony hatékonyságára való tekintettel inkább légi úton szíveskedjenek végrehajtani. Sajnos az országos központ nem változtat az eredeti ütemezésen, így csak reménykedni tudunk, hogy ez most jobban sikerül, mint az előzőek. Annyit tudok Önöknek ígérni, amennyiben nem a várt eredményt kapjuk, akkor önkormányzati forrásból megrendelünk egy légit is.
Stayer László
polgármester

 

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Stayer László polgármester fogadónapot tart, 2020. augusztus 3-án (hétfő) 9.00 -12.00 óra között, a Városháza (cím: Szécsény, Rákóczi út 84.) I. emeleti polgármesteri irodában. A fogadónapra előzetesen bejelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet, telefon: 06-32/370-566, 06-70/382-78-61, e-mail: pm.szecseny@globonet.hu

 

SZÚNYOGGYÉRÍTÉS

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén, földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.
A kezelés pontos időpontja: 2020. július 31. napján, napnyugta utáni órákban.
Rossz idő esetén a védekezés 2020 augusztus 1., vagy 2. napján,
ugyanebben a napszakban kerül elvégzésre.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.
A készítmény a kijuttatott csekélymennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.
A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést
végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.
A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

EBÖSSZEÍRÁS

Tisztelt Ebtartók!

A jogszabályban előírt kötelezettségünknek eleget téve, településünkön ebösszeírást tartunk. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakcímükre eljuttatott adatlapot kitöltés után juttassák vissza az önkormányzati hivatal portáján elhelyezett gyűjtőládába, vagy elektronikusan küldjék el az okm.szecseny@globonet.hu email címre augusztus 31-ig. A kézzel és számítógéppel kitölthető adatlapot innen is letölthetik, de lehet kérni az önkormányzati hivatal portáján.
Kérem a tisztelt lakosságot, hogy az adatlapok kitöltésével és visszajuttatásával segítsék elő munkánkat!

Köszönettel: dr. Pifka-Boda Zsuzsanna jegyző

ADATLAP KÉZI

ADATLAP GÉPI

FÚRT ÉS ÁSOTT KÚT TULAJDONOSOK FIGYELEM!

TÁJÉKOZTATÁS AZ ENGEDÉLY NÉLKÜL FÚRT VAGY ÁSOTT KUTAK ENGEDÉLYEZTETÉSÉRŐL

 

A Magyar Közlönyben 2020. május 28-án megjelent legfrissebb jogszabály módosítás alapján, 3 évvel meghosszabbításra került a kutak bejelentésének és engedélyeztetésének türelmi ideje, így mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31. napjáig kérelmezi.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban Vgtv.) 29. § (7) bekezdése értelmében:

„Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.”

Az eljárással kapcsolatban fontos tudnivalók:

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerint „A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges:

  1. a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
  2. aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
  3. ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
  4. ac) nem gazdasági célú vízigény;
  5. b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez;
  6. c) az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.”

Amennyiben a tulajdonos a meglévő, engedély nélkül létesített kút legalizálását szeretné megoldani, akkor a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Vagyonkezelői Osztályát kell megkeresnie.

Tájékoztatjuk, hogy a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi időszak 2023. december 31-ig tart.

Minden más esetben a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóság, azaz a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság engedélye szükséges.

Vízjogi engedélyt úgy kaphat, ha kérelmet terjeszt elő a Jegyző hatáskörében eljáró Pénzügyi és Vagyonkezelői Osztálynál.

A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt dokumentációt kell készíttetni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 2. sz. melléklet II. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárásban foglaltak szerint.

Fontos, hogy a beadott dokumentáción a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 13. §-ban megjelölt szakember nyilatkozata szükséges.

Fúrt kútnál, magánszemély esetében a jegyzői engedélyes talajvízre, parti szűrésű vízre szűrőzött kúthoz NEM kell tervezői végzettség, NEM kell MMK tagság, elég, ha a dokumentumot kútfúrási jogosultsággal rendelkező szakember írja alá.

Ásott kút engedélyezéséhez, fennmaradási engedély ügyintézéséhez NEM kell kútfúró végzettség, e kutakat a tulajdonos is engedélyeztetheti, és aláírhatja.

A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelemnek tartalmazni kell a BM rendelet által előírt adatokat.

Az eljárás a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. melléklet 58a pontja alapján mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.

Az újonnan elkészült kút használatbavételi engedély alapján vehető használatba. A meglévő kút a fennmaradási engedély alapján használható.

Szécsény, 2020.07.22.

Pifka-Boda Zsuzsanna

jegyző

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

MEGSZÜNTETŐ KÉRELEM

LÉTESÍTÉSI KÉRELEM

FENNMARADÁSI KÉRELEM

START KÖZELI ÁLLAPOTBAN SZÉCSÉNY ÚJ TORNATERME

Több hónapos bürokratikus küzdelmet követően Szécsény új sportlétesítménye megkapta a használatbavételi engedélyt. Így várhatóan szeptembertől fogadhatja a Szomszéd László tornaterem a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium diákjait, valamint a sportszerető szécsényieket. Hajrá Szécsény!