Hirdetmények kategória bejegyzései

KÖZMEGHALLGATÁS

Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 26-án (kedd) 17.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart.
Hely: Városháza, Szécsényi Tamás terem
A közmeghallgatáson a szécsényi állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek.
Stayer László polgármester

Pályázati felhívás

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 139/2018.(VII.31.) számú határozata alapján nyilvános pályázat útján értékesíti az önkormányzat tulajdonában álló,

Szécsény-Benczúrfalva, belterületen elhelyezkedő, 2593 helyrajzi szám alatti, az ingatlan nyilvántartás szerint beépítetlen terület megnevezésű, 223 m2 alapterületű ingatlanát. 

Pályázat induló ára: 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint.

PÁLYÁZAT TELJES SZÖVEGE ITT LETÖLTHETŐ

Településrendezési eszközök módosítása

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet alapján településrendezési tervét módosította.

Érintett helyszínek:

  • Szécsény Város belterületének nyugati részén lévő lőtér és sportpálya egy részterületén központi vegyes terület kijelölése (helyrajzi számok: 2803 hrsz, 2802/2 hrsz részterülete, 0278/14 hrsz, 0277 részterülete) – ingatlan tulajdonosa Szécsény Város Önkormányzata
  • Szécsény Város belterületének központjától délkeletre található 1259/1 hrsz területen településközpont vegyes terület kijelölése – ingatlan tulajdonosa Szécsény Város Önkormányzata
  • Zöldterület kijelölése (helyrajzi szám: 0332/35). – ingatlan tulajdonosa Szécsény Város Önkormányzata

Az elfogadott dokumentáció itt megtekinthető