Hirdetmények kategória bejegyzései

IDŐSKORÚAK VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY TÁMOGATÁSA

Szécsény Város Önkormányzata 2023. évben is vásárlási utalványt nyújt a Szécsényben bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő azon időskorú személy részére, aki ez évben a 70. életévet betölti és a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át azaz 171.000 Ft-ot.
E két feltételnek együttesen kell fennállni!
A vásárlási utalvány értéke évente 10.000 Ft.
A támogatás igénylésére vonatkozó kérelmeket 2023. december 8–ig lehet benyújtani!
A határidő elmulasztása jogvesztő!
Nyomtatvány letölthető Szécsény Város honlapjáról, valamint átvehető a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal portáján.
A nyugdíj összegét a nyugellátásról szóló összesítő fénymásolatával, valamint a megelőző havi nyugdíjas szelvény vagy bankszámla kivonattal lehet igazolni, mivel a kérelem csak jövedelem igazolással és vagyonnyilatkozattal együtt érvényes!

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer Magyarország Kormánya által az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára a felsőoktatásban való részvétel támogatására alapított ösztöndíjrendszer. NOVEMBER 3-IG LEHET PÁLYÁZNI!

FRISSITÉS!!! A Bursa ösztöndíj pályázat beadási határidejét meghosszabbították 2023. november 7-ig.

Az „A” típusú ösztöndíjpályázatra azok a Szécsény területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok a Szécsény területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás; illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2024/2025. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

KÉPVISELŐ-TESTÜLET HATÁROZATA

BURSA SZABÁLYZAT ELBÍRÁLÁS RENDJÉRŐL

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

PÁLYÁZATI KIÍRÁS “A”

PÁLYÁZATI KIÍRÁS “B”

PÁLYÁZATI ŰRLAP “A”

PÁLYÁZATI ŰRLAP “B”

LETÖLTHETŐ FORMÁBAN

Lakossági tájékoztató

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság október 5-én lakossági riasztórendszer próbát hajt végre településünkön.
A próba során hangos riasztással győződnek meg az eszköz működőképességéről. A motoros szirénák kipróbálása morgató szignál kiadásával történik. A hangosbeszélő próbája során a következő közlés lesz hallható:
„Figyelem! Figyelem!
Önök a lakossági riasztó és tájékoztató eszköz hangos üzempróbáját hallják. A riasztó rendszer működőképességét ellenőrizzük, a lakosságnak nincs teendője.”

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző

GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS

Ismét felvehető lesz a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény után járó pénzbeli támogatás
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet módosításának hatályba lépésével az eddigi természetbeni ellátási forma helyett pénzbeli támogatásként kerül kiosztásra a jogosult személyek részére. Azok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult személyek, akiknek a kedvezményük 2023. augusztus 1-én fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel pénzbeli támogatásban részesülnek. A támogatás összege változatlanul 6.000 Ft gyermekenként, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetében 6.500 Ft gyermekenként.
A pénzbeli támogatás átvehető a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal épületében, az alábbi időpontokban:
2023. augusztus 21-én (hétfő) 9.00 -től 16.00 -ig
Pótkifizetés:
2023. augusztus 22-én (kedd) 9.00 -től 12.00 -ig.
Érvényes személyi azonosító igazolványt és lakcímkártyát kell vinni.
Amennyiben személyesen nem tud megjelenni, hivatalos meghatalmazás szükséges a pénzbeli támogatás átvételéhez.