Szerkesztő összes bejegyzése

FÉLSERTÉS AKCIÓ

2018. december 13-án kedvezményes áron félsertés vásárolható a szécsényi vágóhídon. (3170 Szécsény, Varsányi út 4.)
Lehúzott félsertés fejjel, lábbal 850.-Ft / kg
Bőrös félsertés fejjel, lábbal 750.- Ft / kg
Az igényeket az alábbi telefonszámon lehet leadni december 2018. december 11-e 10 óráig: 20 339 8840.

MUNKATÁRSAT KERESÜNK

Pályázatot hirdet

Jelenlétház vezető

munkakör betöltésére

A munkaviszony időtartama: 2022. február 28-ig tartó határozott idejű munkaviszony 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3170 Szécsény járás és települései

Képesítési előírások: 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2.sz. mellékletének a családgondozóra vonatkozó elvárások.            

Munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Jelenlétház vezető feladatkör

Ellátandó feladatok:

  • a jelenlétház szakmai programjának, szolgáltatási kínálatának kialakítása a jelenlétház munkatársával valamint a projekt szakmai vezetőjével együttműködve;
  • a jelenlétház megállapított rendje szerinti nyitvatartásának, a szolgáltatások folyamatos elérhetőségének biztosítása;
  • közösségi programok, különös tekintettel gyermek- és ifjúsági programok megtervezése és lebonyolítása, továbbá együttműködés a település vezetésével, intézményeivel a települési programokban való részvétel céljából;
  • személyes ügyintézésben (közművek, hatóságok, szolgáltatók etc.) való segítségnyújtás, egyéni tanácsadás, segítségnyújtás;
  • tematikus foglalkozások gyermekeknek és szüleiknek az előzetesen kialakított szolgáltatási portfólió alapján;
  • a családok szűkös anyagi lehetőségeiből fakadó problémák enyhítése érdekében biztosított szolgáltatások (adományok fogadása és kiosztása, mosás, személyes szolgáltatások közvetítése);
  • szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése; együttműködés a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival, a településen működő szolgáltató intézményekkel, szervezetekkel, közszolgáltatókkal;
  • civil és önkéntes tevékenységek kibontakozásának és fejlődésének elősegítése;
  • tanulást elősegítő foglalkozások gyermekeknek és fiataloknak a projekt oktatási mentoraival együttműködve;
  • esetleges külső szolgáltatások közvetítése, hozzáférésük biztosítása;
  • együttműködés a projekt résztvevőivel, az egyéb projektelemeket megvalósító munkatársakkal (oktatási mentorok, zenei-művészeti és sporttevékenységeket vezénylő szakemberek, utazó szakemberi csapat, projektmenedzsment)
  • minél kiterjedtebb információközvetítés a jelenlétházat és annak szolgáltatásait igénybe vevők számára (interneten való keresés, kommunikáció, elektronikus posta- és egyéb fiókok kezelésének megtanítása, közösségi médiák használatának elsajátításában való segítség);
  • a tevékenységek dokumentálása a szakmai vezető iránymutatása alapján; intenzív külső és belső kommunikáció;
  • képzéseken, szakmai és stábértekezleteken való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a mindenkori garantált bérminimum vonatkozik. 

Pályázati feltételek:

  •     Magyar állampolgárság,
  •     Cselekvőképesség,
  •     Büntetlen előélet,
  • 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2.sz. mellékletének a családgondozóra vonatkozó képesítési előírás:

felsőfokú szociális szakképzettség, pszichológus, pszichopedagógus vagy mentálhigiénés szakképzettség, szociológus, felekezeti
szociális munkás, viselkedéselemző, közösségi szociális munkás, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, játék- és szabadidő-szervező tanár, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógia szakos előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó

  •    Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       Családgondozó munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

  •     Önálló, pontos, megbízható felelősségteljes munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •     szakmai önéletrajz
  •     a képesítést igazoló okiratok másolata
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhessék 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vanyáné Zámbó Beáta   szakmai témavezető és mentori koordinátor nyújt a 06705298611-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •     Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (SZÉCSÉNY TÉRSÉGE HUMÁNSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: jelenlétház vezető

vagy

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók személyes meghallgatására sor kerülhet. Az érvényes pályázatokról a szakmai vezető dönt, a  Társulás elnökének egyetértésével. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

  •      www.szecseny.hu