Szécsény – Nógrád Megyei Hírlap 2:0

Másodfokon is pert vesztett a Nógrád Megyei Hírlap Szécsény városával szemben. Most már nemcsak helyreigazítaniuk kell, hanem fizetniük is.
„Az alperes fellebbezése nem vezetett eredményre, ezért a Pp. 239.§ alapján alkalmazandó 78.§ (1) bekezdés alapján viseli az általa lerótt fellebbezési illetéket és a felperesek ügyvédi munkadíj formájában felmerült másodfokú perköltségét, amelynek összegét az ítélőtábla a 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja és (5) bekezdése alapján állapította meg.”
Az elsőfokú Bíróság a következő szövegű helyreigazításra kötelezte az újságot.
„A 2017. február 25. napján megjelent „Folyamatos a botrány Szécsényben” című cikkben valótlanul állítottuk, hogy a város közel 15.000.000 forintot fizetett ki a két tanulmányért. A cikkben valótlanul híreszteltük, hogy Szécsény városa több mint 300 milliós hitelt és hiányt halmozott fel.”