VÉDŐNŐT KERESÜNK

Szécsény Város Önkormányzata                       

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szécsény Város Önkormányzata
Védőnői Szolgálat

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. augusztus 01-től 2019. július 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3170 Szécsény, Rákóczi út 115.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Területi védőnői feladatok ellátása, Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete által meghatározott körzetben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, védőnői szak,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Kiemelkedő munkabírás, terhelhetőség, önállóság, megbízhatóság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

•         Érvényes MESZK kártya, vagy az eljárást elindító okirat

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

•         Részletes fényképes szakmai önéletrajz

•         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         Érvényes működési nyilvántartási engedély, vagy az elindítást igazoló okirat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Végh Adrienn megbízott jegyző nyújt, a 06-32-370-199 (mellék: 208) -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szécsény Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2671/2017. , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.szecseny.hu – 2017. június 30.