Időskorúak támogatása

Az önkormányzat minden év december hónapjában 10.000 Ft-os vásárlási utalványt ad a Szécsényben bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő azon időskorú személy részére, aki azt igényli és

a) – a tárgyévben a 70. életévet betölti, vagy ennél idősebb és

b) – jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 600%-át, azaz 171.000 forintot.

(Az a) és b) pontban felsorolt feltételnek együttesen kell fennállni.)

A nyugdíj összegét a nyugellátásról szóló összesítő fénymásolatával, vagy bemutatásával lehet igazolni.

Az utalvány igénylő nyomtatvány letölthető Szécsény város honlapjáról, (http://szecseny.hu/fajlok/kozerdeku/szocialis_ugyek/Idoskoru_vasarlasi_utalvany.doc) vagy átvehető a polgármesteri hivatal portáján.

A kérelmek beérkezési határideje: 2020. december 31.

A kérelmek elbírálása a beérkezés sorrendjében, 8 napon belül történik.

Az elbírálásról szóló határozat és a vásárlási utalvány ezután lesz kézbesítve a kérelmezőknek.

Kérünk minden kérelmezőt, hogy a kitöltött nyomtatványt és az összesítő fénymásolatát mielőbb juttassák el a hivatal portáján lévő gyűjtőládába.