VIZSGÁLATI EREDMÉNY 2019-ES BELTERÜLETI ÚTFELÚJÍTÁS

Tisztelt Szécsényi Lakosok!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Szécsényi Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúan megszavazott határozatának megfelelően a 2019-es belterületi útfelújítás műszaki felülvizsgálata megtörtént. Egyes nyilvánosságot kapott véleményekkel szemben a bedolgozott aszfaltmennyiség nemhogy kevesebb az előírtnál, hanem 375 négyzetméterrel több. A vizsgálat 7 helyen talált javítani valót.

  1. Nagy Sándor út 17. szám előtt szükséges 10 m2 aszfaltkivágás, CKT-ból útalap készítés és 5 cm AC11-es aszfaltborítás. (Csőtörés után az útalap nem megfelelően lett helyreállítva)
  2. Zrínyi út 3/A. aszfaltszegély letörés elleni védelme. (Mellé betonozás)
  3. Pintér Sándor út és József Attila út torkolatában aszfalt fedőréteg kivágása és javítása 1 m2-en.
  4. Hársfa úton, Mártírok úton vízelnyelő rácsok eldolgozásánál a rácsok nyithatóságának biztosítása (körbetakarítása)
  5. Bezerédi és Rákóczi út torkolata a Rákóczi út járda nyomvonalán aszfalt kivágása, újra aszfaltozása 15 m2-en.
  6. Katona József út 28. szám előtt (a híd után) aszfaltréteg kivágása, visszabontása, újra dolgozása, új aszfalttal 18 m2-en.
  7. Katona József út 28. szám előtti szennyvíz akna fedlap takarítása, felnyithatósága biztosítása.

A javításokat természetesen elvégeztetjük a kivitelezővel.

Az aszfaltréteg vastagságának ellenőrzését több helyen, jelen vizsgálat alkalmával is elvégezték (útszélén aszfalt és betonváltásnál, aknáknál, padka és aszfaltváltásnál, szegélykövek mellett), és az előírt 4+1 cm vastagságot tartották a kivitelezők. Továbbá az aszfaltozási munkák elvégzésekor is többször ellenőrizték az aszfaltréteg vastagságát. Minden ellenőrzéskor megvolt az előírt vastagság (több esetben akár duplája is).

Tisztelt Szécsényi Lakosok!

Ez tehát a hivatalos, független szakvélemény. Remélem a jószándékú kétkedők számára is az eredmény megnyugtató. Természetesen emellett él a garancia, amennyiben rendellenességet tapasztalnak, kérem jelezzék.

Szécsény, 2020.  május 26.

Stayer László

polgármester