VEZETŐ GONDOZÓT KERESÜNK

Szécsény  és Térsége Humánszolgáltató Központ 

a  „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. §. alapján

pályázatot  hirdet

Szécsény  és  Térsége Humánszolgáltatató Központ

vezető gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • Határozott idejű 2018. december 31 napjáig betölthető közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

 • Nógrád megye, Szécsény

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • ápoló,gondozó munka szakmai irányítása
 • szakmai munka összehangolása, szervezése
 • szakmai egység feladatköréből adódó nyilvántartási, adminisztrációs feladatok végrehajtása, adatszolgáltatása
 • a dokumentációk és a szakmai munka ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletben (vezető gondozó más szociális szolgáltatással integrált szolgáltatás esetén) előírtak szerint,
 • büntetlen előélet,magyar állampolgárság, munkaköri orvosi alkalmasság, 3 hónap próbaidő,
 • alap szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • helyismeret,
 • szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű problémakezelő és megoldó készség,
 • Jó szintű kommunikációs, konfliktustűrő készség,
 • önállóság,
 • empátia, tolerancia,
 • Kiváló együttműködő és kapcsolatteremtő képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettségeket, szakképesítéseket igazoló bizonyítványok, okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betöltésének időpontja:

 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően , azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 05.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szécsény és  Térsége Humánszolgáltató Központ  címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 41.)
 • Elektronikus úton Csák Andrea részére a szecsenygyjsz@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 06.