Vezető gondozói állás

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ                       

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

vezető gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. október 16-tól 2018. december 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, Szécsény,

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ápoló, gondozó munka szakmai irányítása. Szakmai munka összehangolása, szervezése. Szakmai egység feladatköréből adódó nyilvántartási, adminisztrációs. feladatok végrehajtása, adatszolgáltatása. A dokumentációk és a szakmai munka ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium, és az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz.   mellékletben (vezető gondozó más szociális szolgáltatással integrált szolgáltatás esetén) előírtak szerinti szakképesítés,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•    büntetlen előélet,magyar állampolgárság, munkaköri orvosi alkalmasság, 3 hónap próbaidő,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         helyismeret,

•         szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szintű problémakezelő és megoldó készség,

•         Jó szintű kommunikációs, konfliktustűrő készség,

•         Önállóság,

•         Empátia, tolerancia,

•         Kiváló szintű együttműködő és kapcsolatteremtő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettségeket, szakképesítéseket igazoló bizonyítványok, okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csák Andrea nyújt, a 06-32-370-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3695/2017. , valamint a munkakör megnevezését: vezető gondozó.

vagy

•         Elektronikus úton szecsenygyjsz@gmail.com oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.szecseny.hu – 2017. szeptember 27.