Választási Tájékoztató

Tisztelt Választópolgárok!

2022. április 3-án országgyűlési képviselők választása lesz Magyarországon. Erre a típusú választásra négyévente kerül sor. Ilyenkor 106 egyéni jelölt és 93 párt-, illetve nemzetiségi listán induló jelölt kerül a Parlamentbe. A választás egyfordulós. Nógrád megye két választókerületre tagozódik. Szécsény, a Balassagyarmati Országos Egyéni Választókerület része. Mi, az ebben a választókerületben induló egyéni jelöltekre, valamint az országos listán induló pártok, vagy jelölő szervezetek listájára szavazhatunk április harmadikán. A Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Hollókő település lakói a Salgótarjáni Országos Egyéni Választókerületben induló jelöltekre szavazhatnak.

Az országgyűlési képviselők választásával egy időben kerül lebonyolításra a Fidesz Polgári Párt kezdeményezésére indult országos népszavazás.  A szavazólapon feltett négy kérdésre az igen, vagy a nem válasz bejelölésével fejezhetjük ki véleményünket.

A szavazásban az vehet részt, aki szerepel a választói névjegyzékben. A Magyar Posta kézbesítette a választási értesítőket, melyeken az is szerepel, hogy ki hol szavazhat. Amennyiben valaki úgy gondolja, hogy választópolgár, de nem kapott értesítőt, akkor keresse az önkormányzati hivatal választással foglalkozó ügyintézőjét!

Szécsény városban négy szavazókör van. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően mind a négy szavazókör a Magyar úti iskola valamelyik osztálytermében lesz kialakítva. A benczúriak a településrész közösségi házában, a pöstényiek a kultúrházukban szavazhatnak. Amennyiben valaki a választás napján nem azon a településen tartózkodik, ahol a választási értesítője szerint szavazhat, az kérheti, hogy más településen szavazhasson. A kérelem benyújtható elektronikusan, a valasztas.hu honlapon keresztül, vagy kézzel kitölthető adatlapon is. Ugyanígy jelenthető be a mozgóurna iránti kérelem is. Mozgóurnát a mozgásában korlátozott személy kérhet. Ez esetben a választási bizottság három tagja, a választás napján felkeresi a választópolgárt a kérelemben megjelölt címen, ezzel biztosítva a szavazás lehetőségét.

A szavazás reggel hatkor kezdődik és este hétig tart. Az este hét órakor sorban állók még szavazhatnak. Szavazáskor a személy azonosításához szükséges okmány a személyi igazolvány, vagy jogosítvány, vagy útlevél és a lakcímigazolvány. Régi típusú személyi igazolvány esetén a lakcímkártyát helyettesítheti a személyi lap. Lejárt érvényességű okmánnyal nem lehet szavazni. A szavazóhelyiségben minden választásra jogosult háromféle lebélyegzett szavazólapot kap. Az egyéni jelöltek szavazólapján a jelölt neve melletti, a listás szavazólapon a párt neve melletti körben elhelyezett, két egymást metsző vonal az érvényes szavazat. Amennyiben a körök üresen maradnak, vagy egynél több körben is van egymást metsző vonal, úgy a szavazólap érvénytelen. Ha a választópolgár elrontotta a szavazólapot és még nem dobta be az urnába, akkor egy alkalommal kaphat másikat. A szavazás helyétől eltérő választókerületbe tartozó választók a lakóhelyükön induló jelöltekre szavazhatnak. Az Ő szavazólapjuk csak akkor fogadható el érvényesnek, ha azt lezárt borítékban helyezik el az urnákban. Az országos népszavazás szavazólapján a feltett kérdések után található igen vagy nem körökben elhelyezett egymást metsző vonalak jelentik az érvényes szavazást. Itt érvényes az a szavazólap is, amelyiken nincs minden kérdésre szavazat.

A koronavírus fertőzés elkerülése érdekében kérek minden választópolgárt, hogy a szavazóhelyiségekben csak a szavazáshoz szükséges ideig tartózkodjon. A szavazóhelyiségbe lépve kötelező a kézfertőtlenítés és a szájmaszk használata. A szavazóhelyiségben, egy időben maximum négy fő választópolgár tartózkodhat. Sorban álláskor tartsanak 2 méter távolságot egymástól.  A Magyar úti iskola aulájában ne csoportosuljanak. Ha szükséges, várakozzanak az épület előtti téren, a szabad levegőn.

Az átjelentkezési kérelmek bejelentésének, módosításának határideje:

– személyesen, elektronikusan vagy levélben: 2022. 03. 25-én 16.00 óráig

Mozgóurna igénylés határideje:

– elektronikusan és levélben: 2022. 03. 30-án 16.00 óráig

– személyesen: 2022. 04. 01-én 16.00 óráig

Tisztelettel megkérek minden választópolgárt, hogy az országgyűlési képviselők választása és az országos népszavazás sikeres lebonyolítása érdekében, fegyelmezetten hajtsák végre a szavazást, betartva a koronavírus elleni védekezés aktuális korlátozásait.

Pifka-Boda Zsuzsanna

Szécsényi Helyi Választási Iroda Vezetője