SOROMPÓK ÉS KAMERÁK AZ ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓK ELLEN

Szécsény Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az Innovációs és Technológiai Minisztérium az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által, az illegális hulladéklerakók felszámolása
érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX.21.) Korm. határozat céljainak megvalósítása érdekében kiírt nyilvános pályázati felhívásra.
Támogatás összege: 9.176.900 Ft, vissza nem térítendő
A projekt időtartama: 2021.03.31- 2021.05.31.
A pályázat keretében megvalósult az ingatlanvédelmi rendszerek kiépítése. A 0105 hrsz. külterületen 3 db kamera és 2 db sorompó, míg a 0104/2 hrsz. területnél 2 db kamera és 1 db sorompó kiépítésére került sor.
Bízunk benne, hogy a megtisztított területek megfigyelése hozzájárul a jogellenes hulladéklerakás megelőzésében és a hatósági szankcionálások elősegítésében.