PÁLYÁZAT FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓKNAK

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

Pályázati határidő: 2019. november 5.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban való részvételhez az emet.gov.hu oldalon kell regisztrálni, ezen az oldalon kell az „A”típusú pályázati űrlapot (MINTA) elektronikusan kitölteni, majd kinyomtatni és papír alapon a mellékletekkel együtt behozni a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatalba.