MUNKATÁRSAT KERESÜNK

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

1 fő Szociális diagnózis felvételi szakértő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, Szécsény Járás települései

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szociális diagnózis felvételi szakértői feladatok ellátása az 1993. évi törvény 64. § (8) bekezdése értelmében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Felsőfokú képesítés, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklete szerinti szakirányú végzettség,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 •       Önálló munkavégzés
 •       Jó szintű helyzetértékelés
 •       Magyar állampolgárság
 •       Büntetlen előélet
 •       Cselekvőképesség
 •       Egészségügyi alkalmasság
 •       4 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Szociális diagnózis felvételében, családsegítésben vagy gyermekjóléti ellátásban szerzett gyakorlat.
 •       Elméleti szakmai ismeretek készségszintű használata

Elvárt kompetenciák:

 •       Rendszerszemlélet, kiváló kommunikációs készség, magas szintű problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 •       iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata
 •       motivációs levél
 •       30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről
 •       nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát
 •       nyilatkozat, hogy az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merül fel

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csák Andrea Intézményvezető nyújt, a 0632370011 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 708-4/2020. , valamint a munkakör megnevezését: Szociális diagnózis felvételi szakértő.

vagy

 •       Elektronikus úton Csák Andrea részére a szecsenygyjsz@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 30.

 

TÁJÉKOZTATÁS

A 2020. október 22-én az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából szervezett városi ünnepség és díjátadó a kialakult koronavírus járványhelyzet miatt elmarad!
A koszorúzás ideje alatt ( Időpont: 2020.október 22-én 16.30 óra, Helye: 3170. Szécsény, Rákóczi út 84. Városházán elhelyezett emléktábla) törekedjünk a járványügyi előírások betartására.
Megértését ezúton is köszönöm!
Tisztelettel:
Stayer László
polgármester

VIRÁGÁRUSÍTÁS

A közelgő halottak napjára való tekintettel, a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal közterületet jelölt ki virágárusításra.
Október 26-tól október 31-ig, a szécsényi lakóhellyel rendelkező árusok térítésmentesen használhatják az Ady Endre utca járásbíróság épülete és a művelődési ház előtti területet.
Megkérjük a virágárusokat, hogy az elfoglalt területüket tartsák tisztán, a vásár során keletkezett szemetet, hulladékot takarítsák el!
Köszönjük!
dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző

FELHÍVÁS

Tisztelt Alkotók!
A szécsényi Városi Művelődési Központ Szabó István Galériájában idén is megrendezzük kiállításunkat, a jubileumi XXV. Nógrád Megyei Őszi Tárlatot, melynek ünnepélyes megnyitójára 2020. november 20-án, pénteken 17 órakor kerül sor. Kérjük, tiszteljék meg alkotásaikkal művészeti fórumunkat! A műveket 2020. október 1. és 30. között várjuk!

Szécsény Város Hivatalos Weboldala