IDEGENFORGALMI ADÓ

TÁJÉKOZTATÓ

A koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében
szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm.
rendelet (Korm. rendelet) az idegenforgalmi adóra a vonatkozó
törvényi szabályokhoz képest az adózók számára lényegesen
kedvezőbb anyagi és eljárásjogi rendelkezéseket fogalmazott meg.
Eszerint az idegenforgalmi adót nem kell(ett) megfizetnie a
vendégnek, az adó beszedőjének pedig nem kell beszednie és
befizetnie az önkormányzati adóhatósághoz a 2020. április 26. és a
veszélyhelyzet vége közötti vendégéjszaka után. Ezt a szabályt
több veszélyhelyzeti jogszabály is továbbéltette. Az utolsó
módosítást tartalmazó 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet az egyes, a
veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról
szóló 498/2020. (XI. 13.) kormányrendeletbe 2021. június 10-i
hatállyal új, 2/B. §-t iktatott be, amely szerint az idegenforgalmi
adófizetési kötelezettség felfüggesztése 2021. június 30-át követő
időszakra megszűnik. Ilyen értelmű rendelkezést tartalmaz az
Országgyűlés által már elfogadott, kihirdetés előtt álló, a
veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló T/16367.
számú törvényjavaslat 146. §-a is.
Erre figyelemmel az idegenforgalmi adót működtető
településeken 2021. július 1-jétől a vendégéjszakát eltöltő
(megszálló) vendég köteles a települési adórendeletben
meghatározott mértékű idegenforgalmi adót a szállásadónak
megfizetni. A szállásadó pedig köteles a vendégtől az adót
beszedni, a beszedett adóról a bevallást elkészíteni, az
adóhatósághoz benyújtani és az adót befizetni. Az
adókötelezettség felfüggesztésének a 2020. június 30-ával
történő megszüntetésével tehát az idegenforgalmi adó-
megfizetési, illetve a szállásadó részéről a beszedett illetve
beszedni elmulasztott adó befizetésére vonatkozó korábbi,
2020. április 26-a előtti rend visszaáll úgy, hogy a települési
részletszabályok tekintetében továbbra is a helyi adórendelet
előírásai az irányadóak.

HIVATALI SZÜNET

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2021. július 1-jén a Köztisztviselők napján zárva tart. Az ügyintézés ezen idő alatt szünetel. 2021. július 2-ától a megszokott rendben várjuk ügyfeleinket. Megértésüket és türelmüket köszönjük.

Élelmiszeripari üzemek fejlesztésére lehet pályázni

Megjelent az Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése című felhívás. Nyár végétől már nagyobb összeggel is pályázhatóak az élelmiszeripari üzemek fejlesztési támogatásai.

A napokban megjelent az „Élelmiszeripari Üzemek komplex fejlesztése felhívás” is, így javasoljuk, hogy a fejleszteni szándékozó vállalkozások körültekintően válasszák ki a két konstrukció közül a számukra megfelelőt, tájékozódjanak a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálatnál, vagy kérjék a NAK Élelmiszeripari Igazgatóság koordinátorainak segítségét!

Jelen VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 kódszámú felhívás a kifejezetten élelmiszeripari tevékenység fejlesztésére irányul, a keretösszeg pedig 200 milliárd forint, amelyből élelmiszer-üzemek fejlesztésére 160 milliárd forint, borászati üzemek fejlesztésére pedig 40 milliárd forint érhető el.

A legfontosabb tudnivalók:

 • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket minimum 100 millió Ft, maximum 5 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek a rendelkezésre álló forrás erejéig,
 • előleg lehívására van lehetőség a megítélt támogatási összeg 50%-áig,
 • a Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszeripari feldolgozást szolgáló projektek támogathatóak (Kivéve TEÁOR 10.20 halfeldolgozás és tartósítás, valamint TEÁOR 10.9 Takarmánygyártás),
 • a célcsoportot képező vállalkozói kör vállalkozás méretétől függetlenül indulhat a támogatásért, és beleértendő a mezőgazdasági őstermelő, őstermelők családi gazdasága, szövetkezet, termelői csoport, termelői szervezet, szociális szövetkezet is (lásd Felhívás 4.1 pontja). Élelmiszeripari üzemfejlesztés esetén a pályázó tevékenységének Annex I. termék feldolgozására kell irányulnia azonban a fejlesztendő tevékenységgel előállított termék lehet Annex I és non-Annex I termék is! Borászati üzemfejlesztéshez kapcsolódóan a tevékenység keretében kizárólag Annex I. borászati termék előállításra, kiszerelésre, tárolásra lehet pályázni.
 • A kis- és középvállalkozásoknak szóló felhíváshoz hasonlóan 2 célterület van:
  • A célterületben kaptak helyet az értéknöveléssel kapcsolatos tevékenységek, technológia fejlesztése, piacra jutás segítése, valamint borászati üzemek fejlesztése
  • B célterületen vannak az energiahatékonyság javítását célzó intézkedések
 • Épületek építése, kialakítása, bővítése, nem energiahatékonysági célú felújítás „A” célterületen támogatott
 • Ingatlan vásárlása támogatott (az összes elszámolható költség 2%-ának erejéig)
 • Engedély, -vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint   a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki dokumentációt csatolni.
 • A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti
 • A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre
 • Fenntartási kötelezettség a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 év
 • A támogatási kérelmek benyújtására 2021. augusztus 18. napjától 2022. február 8. napjáig van lehetőség az alábbi szakaszokban:
  • Első szakasz: 2021. augusztus 18. –2021. augusztus 31.
  • Második szakasz:2021. szeptember 1. –2021. szeptember 14.
  • Harmadik szakasz:2021. szeptember 15. –2021. szeptember 28.
  • Negyedik szakasz: 2021. szeptember 29. –2021. október 12.
  • Ötödik szakasz: 2022. január 12. –2022. január 25.
  • Hatodik szakasz: 2022. január 26. -2022. február 8.

Újdonság az eddigi felhívásokhoz képest:

 • élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint (teherautók és furgonok) beszerzése támogatott nettó 50 millió forintig,
 • a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi forma keretében nincs lehetőség,
 • a támogatás maximális mértéke általánosságban (az egyes támogatási kategóriákra irányadó részletszabályok figyelembevételével):
  • a közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en belül) az összes elszámolható költség 40%-a
  • a nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en kívül)  az  összes elszámolható költség 50%-a.
  • amennyiben az 1. célterület („Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése”) esetében a támogatást igénylő tevékenysége részben vagy egészben nem Annex I. termék előállítására irányul, az állami támogatásnak minősül, és esetében a 255/2014 Korm. rendelet az irányadó, így más támogatási intenzitással (25-50% régiótól függően KMR-en kívül, KMR-en belül településtől függően 20-35%) lehet számolni,
  • nagyberuházás esetén, illetve energiahatékonysági, megújuló energia, csekély összegű támogatás esetén a támogatási intenzitások eltérőek (kérjük, tájékozódjanak az 5.3 fejezetből)!
  • amennyiben a támogatási döntés meghozatalakor a támogatási összeg meghaladja a 3 milliárd Ft-ot, az Irányító Hatóság vezetőjének a támogatási döntés meghozatalához a Kormány előzetes állásfoglalását kell kérnie.

KÉTSZER IS LESZ SZÚNYOGIRTÁS SZÉCSÉNYBEN

Tisztelt szécsényi lakosok!
A katasztrófavédelemtől értesítést kaptam, miszerint június 16-án földi szúnyogirtást tartanak Szécsényben és környékén. Ezért az önkormányzat által megrendelt légi szúnyogirtást egy héttel el kell halasztanunk. Köszönöm a megértést.
Stayer László
polgármester

ÜDÍTŐOSZTÁS SZÉCSÉNYBEN

SAJTÓKÖZLEMÉNY

3 ezer üveg csúcsminőségű direkt préselt gyümölcslevet osztanak szét Szécsényben

A kevesebb mint 6 ezer lakosú városban gyerekek, pedagógusok, idősek és egészségügyi dolgozók kapnak a természetes vitaminokban bővelkedő italokból. Az egyedülálló felajánlás a Szécsényben működő Házikó Farm Kft-től érkezett. A cég az egészségtudatos táplálkozás egyik magyarországi „zászlóshajója”. A Funky Forest nevű itala nagyrészt helyi alapanyagokból készülő, adalékanyag mentes préslé, a smoothie nevű italok pedig a szécsényi gyümölcsfeldolgozó üzemükben készülnek. A termékekkel szemben minimális elvárás, hogy alapanyagaik nyomon követhető forrásokból érkezzenek, így garantálva a csúcsminőséget. Minden ital adalék- és tartósítószermentes, ökológiai lábnyomuk minimális. A cégnél fontos szempont, hogy hátrányos helyzetű térségbe vigyék befektetéseiket, hozzájárulva ahhoz, hogy ott maradjon a szakképzett munkaerő. Lozsádi Dániel a Házikó Farm Kft. társtulajdonosa hangsúlyozta, a 100%-ig magyar tulajdonban álló vállalat, magyar alapanyagok feldolgozásával a magyar vidékfejlesztés missziójának képviselője. Termékeik értékesítésénél a belső piac és az export a meghatározó. Stayer László polgármester az ajándék italok átvételekor elmondta, úgy érzi, Szécsény egy pozitív gazdasági időszak előtt áll. Először fordul elő a város történelmében, hogy egy nagy nemzetközi cég Szécsényt válassza központjának, ahogy a Café Frei teszi, amely több száz milliós fejlesztést hajtott végre az elmúlt hónapokban. Szintén több száz milliós beruházás keretében készül a térség talán legnagyobb, legmodernebb konyhája, és sikerült helyet adniuk az élelmiszeripar csúcstechnológiáját képviselő Házikó Farm Kft-nek. A polgármester megköszönte a példátlan felajánlást a vállalat közösségének és vezetőinek, amely a világjárványt követően a legjobbkor érkezett, hiszen a leginkább érintett közösségek juthatnak így természetes formában, csúcsminőségű vitaminhordozókhoz. Diákok, pedagógusok, idősek, egészségügyi dolgozók. Ők azok, akiket a pandémia közvetlenül sújtott, hiszen vagy bezárták intézményeiket, vagy a legveszélyeztetettebbek voltak, vagy életeket mentettek.

 

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ A PIACON

Tisztelt Lakosság!

A város szelektív hulladékgyűjtője a Városi Piac területén található. A szelektív-konténereket néhányan nem rendeltetésszerűen használják, megsértve ezzel a jogos társadalmi igényt arra, hogy tudatosan tegyünk környezetünkért. A szelektív hulladékgyűjtőbe (re) vagy amellé helyeznek vegyes háztartási hulladékot. A hulladék különválogatva újrahasznosítható, vegyesen ömlesztve azonban növeli a szeméthegyet. Amennyiben a szelektív gyűjtőtartályok nem az előírás szerinti anyagot, hulladékot tartalmazzák, úgy nem lehet szelektív gyűjtés keretében elszállítani. Önkormányzatunk a továbbiakban szabályozni fogja a szelektív hulladék-kezelést a piacon. 2021. július 1-től csak ellenőrzött keretek között, piaci nyitvatartási időben lehet elhelyezni a kiválogatott hulladékot a szelektív gyűjtőedényekbe, hétköznapokon 6.00 órától 16.00 óráig,
szombaton 6.00 órától 12.00 óráig.

Csukáné Szerémy Andrea
alpolgármester

 

Szécsény Város Hivatalos Weboldala