BARNAKŐSZÉN PROGRAM

Magyarország Kormánya hazánk energiaellátásának és energiabiztonságának folyamatos biztosítása és a hazai energiahordozók szerepének erősítése érdekében lakossági és közintézményi barnakőszén tüzelőanyag program indítását határozta el.
A program keretében a magyar lakosságnak közvetlenül is lehetősége nyílik hazai barnakőszén elérhető áron történő megvásárlására. E célból az állami tulajdonban lévő Ormosszén Zrt. https://hazaiszen.hu honlapon webáruházat hozott létre.
A barnakőszén megrendelés lebonyolításához a Belügyminisztérium lehetőséget kíván biztosítani azon polgárok részére is, akik nem rendelkeznek internetes hozzáféréssel, és segítséget sem tudnak igénybe venni. Számukra a megrendelés leadására a helyi önkormányzatoknál van lehetőség, a szükséges nyomtatvány kitöltéséhez pedig személyes segítség is igénybe vehető, a portán a megrendelő nyomtatvány megtalálható.

TOBORZÁS

Érdekli a katonai pálya?

Ha elmúlt 18 éves, büntetlen előéletű, van magyar állampolgársága és belföldi lakóhelye, keresse fel az Önhöz legközelebbi toborzó irodát, és érdeklődjön lehetőségeiről!

A katonáknak fizikailag, egészségügyileg és mentálisan alkalmasnak kell lenniük a szolgálatra, illetve teljesíteniük kell az alapkiképzést.

Szerződéses szolgálat:

Meghatározott időre szóló, állandó munkaviszony (heti 40 óra).

Pályakezdő havi illetmény (bérek):

  • hadnagy (felsőfokú végzettség): nettó 378 ezer (25 év alatt 462 ezer) Ft
  • őrmester (érettségivel): nettó 341 ezer (25 év alatt 418 ezer) Ft
  • legénységi katona: nettó 265 ezer (25 év alatt 325 ezer) Ft

Plusz juttatások: ruházati illetmény, utazási költségtérítés, külszolgálati lehetőség, lakhatási támogatás

Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálat:

Helyben, lakóhelyéhez közel kínál időszakos munkalehetőséget meglévő munkája vagy tanulmányai mellett.

Bérezés:

Szolgálatteljesítésért járó illetmény (fizetés) + évente egyszeri alkalommal, rendelkezésre állási díj nettó 154 ezer Ft (25 év alatt, netto 189 ezer Ft)

Plusz juttatások: laktanyai elhelyezés, élelmezési és ruházati ellátás, szociális támogatások, utazási hozzájárulás

Önkéntes Katonai Szolgálat:

Hat hónapra szól, fél évvel meghosszabbítható. A kiképzés a lakóhelye vonzáskörzetében történik, de két hónap után dönthet speciális szakterület mellett is, több fizetésért.

Jelentkezési határidő: 2023. március 05.

Bérezés:

Első ciklus (első 2 hónap): minimálbér – nettó 154 ezer (25 év alatt 189 ezer) Ft

Második ciklus (3. hónaptól): műveleti besorolású alakulatnál garantált bérminimum
nettó 197 ezer Ft (25 év alatt 241 566 Ft

Plusz juttatások: felsőoktatási felvételi többletpontok (16, 32, 64), laktanyai elhelyezés, élelmezési és ruházati ellátás, szociális támogatások, utazási hozzájárulás

További tájékoztatás, jelentkezés az alábbi elérhetőségeken:

  1. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda:

3100 Salgótarján, Bartók Béla út 10.

Telefon: 06 (32) 416-622

E-mail: nograd.toborzo@mil.hu

www.iranyasereg.hu

EBTARTÁS

Tisztelt Kutyatartók!

Az elmúlt időszakban ismét megnövekedett a lakossági panaszok száma a város utcáin egyre gyakrabban gazdátlanul kószáló kutyákkal kapcsolatban. Ezek az állatok azonban sokszor nem kóbor kutyák. Sajnos legtöbbször felelőtlen emberi magatartás miatt jelennek meg a közterületeken, mert gazdáik nem gondoskodnak arról, hogy az állatok ingatlanjaikban maradjanak. Csak az elmúlt héten 3 kóbor kutyát fogtak be városunkban a szakemberek.

A köz- és magánterületen felügyelet nélkül kóborló – esetleg még védőoltással sem rendelkező – ebek potenciális veszélyt jelentenek mind az emberek, mind az állatok egészségére, illetve a közlekedés biztonságára, a vagyontárgyakra. Ezért kérünk minden felelős állattartót, hogy gondoskodjanak a kutyák szökésének megakadályozásáról!

Kedvtelésből, csak akkor szabad állatot tartani, ha megteremtjük a megfelelő tartási körülményeket. A szabályszerű tartáshoz szigorúan hozzátartozik az is, hogy az állatot a saját telkünkön, vagy lakásunkban tartsuk olyan körülmények között, hogy ne tudjanak megszökni. Amennyiben nem így teszünk, akkor házi kedvenceinket kitesszük például közúti baleseteknek, amivel még jogszabályt is sértünk.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény szerint, aki kutyáját a település belterületén felügyelet nélkül hagyja, szabálysértést követ el.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény szerint, a kóbor állatok befogása a települési jegyző hatásköre. Az így befogott kóbor állat – amennyiben a befogástól számított 15 napon belül tulajdonosa nem válik ismertté – az állam tulajdonába kerül. Az állatvédelmi hatóság gondoskodik az állat tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt jogszabály kizárja vagy az eredménytelen, akkor az állat végleges elhelyezéséről. Ha viszont az állat tulajdonosa ismertté válik, a tulajdonos köteles visszavenni, valamint a befogásával és elhelyezésével kapcsolatos költségeket megtéríteni.

Az állattartás felelősség.

Kérem tartsák felelősen az állataikat!

Dr. Pifka-Boda Zsuzsanna

jegyző

Szécsény Város Hivatalos Weboldala