ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS – TÁJÉKOZTATÓ ÉS DOKUMENTUMOK

A 2019. október 13-ra kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá nemzetiségi képviselők választásakor 1 fő polgármester, 8 fő önkormányzati képviselő és 5 fő nemzetiségi képviselő választására van lehetőség.

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet:
• a) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
• b) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16.00 óráig vagy
• c) 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12.00 óráig,
• d) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig nyújthat be.
Az egyéni listás önkormányzati képviselő jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg.
Szécsény településen
– az egyéni listás képviselő jelöltséghez 49
– a polgármester jelöltséghez 145
– a nemzetiségi önkormányzati jelöltséghez 9 ajánlásra van szükség

Az önkormányzati képviselő jelöltek és a polgármester jelöltek ajánlóívet az A4 jelű nyomtatványon, nemzetiségi jelöltek az A6 jelű nyomtatványon igényelhetnek ügyfélfogadási időben. A nyomtatványt az indulás helye szerinti választási irodában bárki, meghatalmazás nélkül leadhatja.

A választási iroda legkorábban a szavazást megelőző 50. napon, azaz 2019. augusztus 24-én (szombaton) 8.00 és 16.00 óra között adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek.
Ezt követően az ajánlóívek igénylésére és átvételére munkanapokon hivatali időben van lehetőség.
Az ajánlóívek átvételére
• a jelöltként indulni szándékozó választópolgár,
• az ajánlóív igénylésére szolgáló A4 jelű formanyomtatványon az ívek átvételére megjelölt személy;
• a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet képviselője.
Egy darab ajánlóíven 8 darab ajánlás van, így ehhez igazodva lehet igényelni az íveket.

A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat.
Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:
• az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
• a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
• tömegközlekedési eszközön,
• állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
• felsőoktatási és köznevelési intézményben,
• egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint
• a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.
Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!

Az átvett ajánlóívek mellé a jelölt bejelentésének határidejéig, azaz 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig pótlólag újabbak igényelhetők, újabb A4 jelű formanyomtatvány benyújtásával.

Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig a választási irodának. Az ajánlóíveket bárki, meghatalmazás nélkül átadhatja.
Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb a szavazást megelőző 33. napon, azaz 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig kell visszaadni. Ajánlást nem tartalmazó ún. üres ajánlóív az, amely semmilyen adatot nem tartalmaz. Nem tekinthető üres ívnek az az ajánlóív, amelyen a beírt adatot áthúzták, kisatírozták, korrektorral vagy egyéb módon olvashatatlanná tették.

Az ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén a helyi választási bizottság hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság mértéke minden határidőben be nem nyújtott ajánlóív után 1 000 Ft. A választási bizottság által kiszabott bírság a független jelöltként indul szándékozó választópolgár esetében a választópolgárt, jelölő szervezet jelöltje esetében a jelöltet állító jelölő szervezetet, közös jelölt esetén a jelölt állításában részt vevő valamennyi jelölő szervezetet egyetemlegesen terheli.

A leadott ajánlásokat a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási iroda 3 napon belül ellenőrzi.

A jelölt 1 db JPEG formátumú 240×340 pixel méretű arcfényképet is beadhat, kizárólag elektronikusan elküldve a jegyzo.szecseny@invitel.hu címre

Az egyéni listás helyi képviselő jelöltet és a polgármester jelöltet, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 09-én 16.00 óráig kell bejelenteni a helyi választási irodában. A bejelentés, az E2 nyomtatványon, nemzetiségi jelöltnél az E3 nyomtatványon történik. Amennyiben a bejelentés a jogszabályi feltételeknek megfelel a helyi választási bizottság – legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – veszi nyilvántartásba.

A megállapított határidők jogvesztők!

A szükséges nyomtatványok megtalálhatók a www.szecseny.hu önkormányzati honlapon, a www.valasztas.hu honlapon, vagy a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatalban.

Az átjelentkezési kérelmet és mozgóurna iránti kérelmet a www.valasztas.hu felületen elektronikusan is be lehet nyújtani.

Szécsényi Helyi Választási Iroda

Nyomtatványok:

Egyéni jelölt bejelentése (E2)

Nemzetiségi egyéni jelölt bejelentése (E3)

Ajánlóív igénylése (A4)

Nemzetiségi ajánlóív igénylése (A6)