KUTAK BEJELENTÉSE

Meghosszabbította a Parlament 2 évvel a kutak bejelentésének és engedélyeztetésének türelmi idejét. Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.
Az eljárással kapcsolatban fontos tudni:
1. minden kút vízjogi létesítési engedélyköteles;
2. a házi vízellátást, háztartási vízigények kielégítését szolgáló, csekély
(500 m3/év alatti) vízkivételű, talaj- vagy parti szűrésű vizet csapoló kutak engedélyezése ügyében a helyi jegyzőhöz kell fordulni;
3. az előző pontba nem tartozó kutak engedélyezését a területileg illetékes katasztrófavédelmi hatóság végzi.