ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓK SZŰNTEK MEG

Szécsény Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az Innovációs és Technológiai Minisztérium az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által, az illegális hulladéklerakók felszámolása
érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX.21.) Korm. határozat céljainak megvalósítása érdekében kiírt nyilvános pályázati felhívásra.
A pályázat célja az ország területén elhagyott, vagy jogellenesen elhelyezett hulladék felszámolása.
A szakmai értékelés alapján a 2020/TMOP/0091 azonosító számú pályázat 9.176.900 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A projekt időtartama: 2021.03.31 – 2021.05.31.
A projekt első fázisában a Szécsény területén (1424 hrsz., belterület, 0105 hrsz., külterület, 0104/2 hrsz., külterület) található, kizárólagos önkormányzati tulajdonú ingatlanok hulladékmentesítése zajlott.
Mintegy 364 m3 illegálisan lerakott szemét felszámolására került sor a helyszíneken.
Ingatlanvédelmi rendszerek kiépítése valósult meg a 0105 hrsz. és 0104/2 hrsz. területeken, amely hozzájárul az elkövetők felderítéséhez, de eszköz az elkövetés megelőzésében is.
Bízunk abban, hogy az illegális hulladéklerakás megelőzésének érdekében kiépített ingatlanvédelmi rendszerek hatékonyak lesznek és a megtisztított területek megfigyelése hozzájárul a jogellenes
hulladéklerakás megelőzéséhez és a hatósági szankcionálások elősegítéséhez.
Ezúton is kérjük a tisztelt Lakosságot, hogy a megtisztított területekre és más közterületre ne helyezzenek el hulladékot!