FELHÍVÁS

Tisztelt Ingatlantulajdonos, Bérlő, Ingatlanhasználó!

Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságáról szóló 15/2005.(V.10) önkormányzati rendeletének 5-7. §-aiban foglaltak alapján felhívjunk az ingatlan- és üzlethelyiség-tulajdonosokat, bérlőket, ingatlanhasználókat, hogy „az ingatlan tulajdonosa, bérlője, használója köteles gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz letakarításáról, síkosság esetén – szükség szerint – a csúszásmentességről, hótól, jégtől történő mentesítésről.”

Környezetünk védelmének érdekében ne sóval, hanem homokkal vagy faforgáccsal síkosság mentesítsenek a lakóházak, társasházak, üzletek, intézmények előtti járdán!

A hó- és síkosság-mentesítés elmulasztásából eredő balesetekért a takarítást elmulasztó ingatlantulajdonos, bérlő, vagy használó tartozik teljes felelősséggel.

Felhívjuk továbbá a tulajdonosok figyelmét, hogy helyi rendeletünk alapján a rendelet megsértőjével szemben közigazgatási bírság szabható ki.

Kérjük együttműködésüket az elcsúszásos balesetek megelőzése érdekében!

Szécsény, 2019. január 8.

Szécsény Város Polgármesteri Hivatala