Élelmiszeripari üzemek fejlesztésére lehet pályázni

Megjelent az Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése című felhívás. Nyár végétől már nagyobb összeggel is pályázhatóak az élelmiszeripari üzemek fejlesztési támogatásai.

A napokban megjelent az „Élelmiszeripari Üzemek komplex fejlesztése felhívás” is, így javasoljuk, hogy a fejleszteni szándékozó vállalkozások körültekintően válasszák ki a két konstrukció közül a számukra megfelelőt, tájékozódjanak a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálatnál, vagy kérjék a NAK Élelmiszeripari Igazgatóság koordinátorainak segítségét!

Jelen VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 kódszámú felhívás a kifejezetten élelmiszeripari tevékenység fejlesztésére irányul, a keretösszeg pedig 200 milliárd forint, amelyből élelmiszer-üzemek fejlesztésére 160 milliárd forint, borászati üzemek fejlesztésére pedig 40 milliárd forint érhető el.

A legfontosabb tudnivalók:

 • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket minimum 100 millió Ft, maximum 5 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek a rendelkezésre álló forrás erejéig,
 • előleg lehívására van lehetőség a megítélt támogatási összeg 50%-áig,
 • a Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszeripari feldolgozást szolgáló projektek támogathatóak (Kivéve TEÁOR 10.20 halfeldolgozás és tartósítás, valamint TEÁOR 10.9 Takarmánygyártás),
 • a célcsoportot képező vállalkozói kör vállalkozás méretétől függetlenül indulhat a támogatásért, és beleértendő a mezőgazdasági őstermelő, őstermelők családi gazdasága, szövetkezet, termelői csoport, termelői szervezet, szociális szövetkezet is (lásd Felhívás 4.1 pontja). Élelmiszeripari üzemfejlesztés esetén a pályázó tevékenységének Annex I. termék feldolgozására kell irányulnia azonban a fejlesztendő tevékenységgel előállított termék lehet Annex I és non-Annex I termék is! Borászati üzemfejlesztéshez kapcsolódóan a tevékenység keretében kizárólag Annex I. borászati termék előállításra, kiszerelésre, tárolásra lehet pályázni.
 • A kis- és középvállalkozásoknak szóló felhíváshoz hasonlóan 2 célterület van:
  • A célterületben kaptak helyet az értéknöveléssel kapcsolatos tevékenységek, technológia fejlesztése, piacra jutás segítése, valamint borászati üzemek fejlesztése
  • B célterületen vannak az energiahatékonyság javítását célzó intézkedések
 • Épületek építése, kialakítása, bővítése, nem energiahatékonysági célú felújítás „A” célterületen támogatott
 • Ingatlan vásárlása támogatott (az összes elszámolható költség 2%-ának erejéig)
 • Engedély, -vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint   a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki dokumentációt csatolni.
 • A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti
 • A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre
 • Fenntartási kötelezettség a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 év
 • A támogatási kérelmek benyújtására 2021. augusztus 18. napjától 2022. február 8. napjáig van lehetőség az alábbi szakaszokban:
  • Első szakasz: 2021. augusztus 18. –2021. augusztus 31.
  • Második szakasz:2021. szeptember 1. –2021. szeptember 14.
  • Harmadik szakasz:2021. szeptember 15. –2021. szeptember 28.
  • Negyedik szakasz: 2021. szeptember 29. –2021. október 12.
  • Ötödik szakasz: 2022. január 12. –2022. január 25.
  • Hatodik szakasz: 2022. január 26. -2022. február 8.

Újdonság az eddigi felhívásokhoz képest:

 • élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint (teherautók és furgonok) beszerzése támogatott nettó 50 millió forintig,
 • a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi forma keretében nincs lehetőség,
 • a támogatás maximális mértéke általánosságban (az egyes támogatási kategóriákra irányadó részletszabályok figyelembevételével):
  • a közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en belül) az összes elszámolható költség 40%-a
  • a nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en kívül)  az  összes elszámolható költség 50%-a.
  • amennyiben az 1. célterület („Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése”) esetében a támogatást igénylő tevékenysége részben vagy egészben nem Annex I. termék előállítására irányul, az állami támogatásnak minősül, és esetében a 255/2014 Korm. rendelet az irányadó, így más támogatási intenzitással (25-50% régiótól függően KMR-en kívül, KMR-en belül településtől függően 20-35%) lehet számolni,
  • nagyberuházás esetén, illetve energiahatékonysági, megújuló energia, csekély összegű támogatás esetén a támogatási intenzitások eltérőek (kérjük, tájékozódjanak az 5.3 fejezetből)!
  • amennyiben a támogatási döntés meghozatalakor a támogatási összeg meghaladja a 3 milliárd Ft-ot, az Irányító Hatóság vezetőjének a támogatási döntés meghozatalához a Kormány előzetes állásfoglalását kell kérnie.