Hírek kategória bejegyzései

MEGKEZDŐDIK A BÁRKÁNYI BŐVÍTÉSE

A  Váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF) illetékese aláírta a Bárkányi iskola bővítéséről és a sportcsarnok építéséről szóló kivitelezői szerződést. A közbeszerzést az országos hírű Jánosik és Társai Kft. nyerte. A munkát egy hét múlva, kedden megkezdik, miután ma megtörtént a hivatalos területátadás is. Rossz hír, hogy az építkezés idejére megszűnik a Mindszenty József téren a parkolás lehetősége, mert a tér alatt olyan közművek húzódnak, amelyeket ki kell váltani.

MUNKATÁRSAT KERESÜNK

Szécsény Város Önkormányzata 

pályázatot hirdet

a Szécsényi Vágóhíd

húsfeldolgozó

munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

határozatlan idejű 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

3170 Szécsény, Varsányi út 4.sz. 

Pályázati feltételek:

 •     Magyar állampolgárság,
 •     Cselekvőképesség,
 •     Büntetlen előélet,
 •     Szakirányú szakképesítés
 •     Munkaköri alkalmassági és egészségügyi vizsgálaton való megfelelés
 • 3 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •     Legalább 1-3 év szakmai gyakorlat
 • B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

 •     Önálló, pontos, megbízható felelősségteljes munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •     Szakképesítésre vonatkozó bizonyítvány
 •     3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás arról, hogy a pályázat benyújtásáig a hatósági erkölcsi bizonyítvány kérése megtörtént

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Munkaköri alkalmassági vizsgálaton való megfelelést követően azonnal betölthető.

Bérezés: megegyezés szerint a Munka Törvénykönyve alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stayer László polgármester nyújt, a 32-370-566, 06-32-370-199 (mellék: 203)

A pályázatok benyújtásának módja:

 •     Postai úton Szécsény Város Önkormányzata (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) címére történő megküldésével

vagy

 •     Személyesen: Stayer László polgármester (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.)

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.

KILÁTÓ SZÉCSÉNY FELETT

Elkészült az Öreg-hegyre (Fehér-hegyre) tervezett kilátó látványterve. Az elképzelést Murányi Péter, szécsényi faipari szakember és Rigó János álmodta meg, akiknek nem volt könnyű dolga, hiszen az építménynek a kivitelező Szécsény-Ért-Ékes Alapítvány munkatársai szimbolikus jelentést kívánnak adni. A magaslatról ugyanis látható a Tátra, Mátra és a Fátra, amely hármas halom a magyar államcímer önálló jelentést hordozó alkotóeleme egyes kutatók szerint. A feladat így az volt, hogy a kilátó szimbolikájában emlékeztessen a címerben a kettős kereszt alatt található hármas halomra. Az eddigi kritikusok szerint gyönyörű alkotás született.

MUNKATÁRSAT KERESÜNK

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

Családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, Szécsény Járás és települései, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A család- és gyermekjóléti szolgálat jogszabályok által meghatározott feladatainak szakszerű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, Felsőfokú képesítés, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklete szerinti szakirányú végzettség,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Magyar állampolgárság
 •       Büntetlen előélet
 •       Cselekvőképesség
 •       Egészségügyi alkalmasság
 •       4 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Családsegítésben vagy gyermekjóléti ellátásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Elméleti szakmai ismeretek készségszintű használata

Elvárt kompetenciák:

 •       Rendszerszemlélet, kiváló kommunikációs készség, magas szintű problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 •       iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata
 •       motivációs levél
 •       30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről
 •       nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát
 •       nyilatkozat, hogy az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merül fel

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csák Andrea Intézményvezető nyújt, a 0632370011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 997-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.

vagy

 •       Elektronikus úton Csák Andrea részére a szecsenygyjsz@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 6.

 

 

 

TURISTAÚT SZÉCSÉNY KÖRÜL

Megkezdődött annak a 23,73 kilométeres turista körútnak az építése, amelynek segítségével Szécsény nevezetességeit ismerhetik meg az idelátogatók. Az út érinti a Forgách-kastélyt, a Ferences kolostort, a Várkertet, a Tömlöcbástyát, a Tűztornyot, a tervezett öreg-hegyi kilátót, a Benczúr-kastélyt, a Benczúr síremléket, a Szent Antal fogadalmi keresztutat, az Ipoly parti természetvédelmi területet, a Robinson szigeteket és annak tervezett Kalandparkját. Az út mentén 5 turista pihenőhely is épül, tűzrakóhellyel, biciklitárolóval. A projektet a Szécsény-Ért-Ékes Alapítvány a LEADER Térségek közötti együttműködés elnevezésű programjában nyertes pályázatának segítségével valósítja meg. Az Alapítvány munkatársai abban bíznak, hogy a projekt őszi befejezését követően Nógrád megye idegenforgalmi kínálata egy országosan és külföldön is elismert lehetőséggel bővül, hiszen ilyen szép, történelmi emlékekben gazdag, szórakoztató elemekkel is kibővített turistaút ismereteik szerint nem létezik még sehol.