Szerkesztő összes bejegyzése

Időskorúak vásárlási utalvány támogatása

Szécsény Város Önkormányzata 2022. évben is vásárlási utalványt nyújt a Szécsényben bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő azon időskorú személy részére, aki ez évben a 70. életévet betölti és a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át azaz 171.000 Ft-ot.

E két feltételnek együttesen kell fennállni!

A vásárlási utalvány értéke évente 10.000 Ft.

A támogatás igénylésére vonatkozó kérelmeket 2022. november 01 – 2022. november 30. közötti időszakban, CSAK a meghirdetett határidőig lehet benyújtani!

A határidő elmulasztása jogvesztő!

Nyomtatvány letölthető Szécsény Város honlapjáról, valamint átvehető a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal portáján.

A nyugdíj összegét a nyugellátásról szóló összesítő fénymásolatával, valamint a megelőző havi nyugdíjas szelvény vagy bankszámla kivonattal lehet igazolni, mivel a kérelem csak jövedelem igazolással és vagyonnyilatkozattal együtt érvényes!

AVARÉGETÉS

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007.(III.28.) rendelete szabályozza az avar és kerti hulladék égetését. A rendelet értelmében, az őszi időszakban október 15-től november 15-ig, pénteki és szombati napokon, 9.00 és 17.00 között megengedett az égetés.
– Tilos nyílttéri égetéssel avart megsemmisíteni a város központján sűrűn beépített, tömör városias jellegű területein, és a városrészközpont intézményterületein.
– Tüzelőberendezésekben csak szabványos tüzelőanyagok elégetése
engedhető meg. Kazánházban veszélyes hulladék égetése tilos (pl.:
vegyszerrel kezelt fahulladék, műanyag hulladék, gumi stb.)
– Tilos az égetés az egészségügyi, szociális és oktatási intézmények
(rendelő, gyermek-, ifjúsági-, művelődési-, sportlétesítmény) 100 méteres körzetében azok működési ideje alatt.
– A megjelölt időszakban sem végezhető égetés, amennyiben az a tűzoltóság, a földművelésügyi/erdészeti hatóságok tűzvédelmi okok miatt tiltják.

PÁLYÁZAT

Megjelent a pályázati felhívás az Arany János Tehetséggondozó Programba (AJTP) való jelentkezésre a 2023/2024. tanévre. Az AJTP célja, hogy a hátrányos helyzetű vagy más okból rászoruló, tehetséges 8. osztályos tanulókat a programban részt vevő gimnáziumok és kollégiumok szakmai, valamint az állam anyagi támogatásával, célzott, öt éves oktatási-nevelési program keretében sikeres felsőoktatási felvételihez segítse.

PROGRAMLEÍRÁS

TÁJÉKOZTATÓ