FELHÍVÁS

a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítésének, illetve a sportcsarnok építést előkészítő településrendezési terv módosítás előzetes tájékoztatási szakaszban történő javaslattételre

Tisztelt Lakosság, Jogi személyek és Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek!

  1. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV tv. törvény előírja, hogy a településeknek meg kell alkotniuk a településképi rendeletüket. A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében el kell készíteni a településképi arculati kézikönyvet is. Ezek elkészítésének megindításáról döntött az önkormányzat.
  2. Az önkormányzat ezen kívül döntött a sportcsarnok építést előkészítő településrendezési terv módosítás megindításáról is.

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítéséről szóló 142/2017. (VII.28.) számú önkormányzati határozat tájékoztatója, a településrendezési terv módosítás megindításáról szóló 143/2017 (VII.28.) számú önkormányzati határozat tájékoztatója, valamint az ezekhez kapcsolódó partneri adatlapok megtalálhatók a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatalában (3170 Szécsény, Rákóczi út 84, Városháza), a www.szecseny.hu honlapon, és a lakossági fórumon, amelynek helye és ideje a következő: 

2017. SZEPTEMBER 14. 16.00 ÓRA

SZÉCSÉNY, VÁROSHÁZA Szécsényi Tamás terem

SZÉCSÉNY, Rákóczi út 84.

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítéséhez, valamint a településrendezési terv módosításhoz javaslatokat tehetnek szóban a lakossági fórumon, továbbá a lakossági fórumot követő 8 napon belül, a partneri adatlapok felhasználásával, papír alapon a Szécsény Város Önkormányzata, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84., vagy elektronikusan, az önkormányzat – pm.szecseny@globonet.hu – email címre megküldve.

Szécsény, 2017. augusztus 31.

Végh Adrienn s.k.                                                                     Stayer László s.k.

jegyző                                                                                      polgármester