SZÚNYOGGYÉRÍTÉS

Tisztelt Szécsényi Lakosok!

Az elmúlt napok szeles időjárása miatt a légi szúnyoggyérítés menetrendje egy-két napos csúszásba került. Ezért Szécsénybe, a kijelölt pótnapok egyikén, ma vagy holnap kerül sor a munkájukra. Erről kapott tájékoztatást az Önkormányzat. Köszönjük a megértést!

KÖZLEMÉNY

Tisztelt Szécsényi Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy Vizi Zoltán önkormányzati képviselő az interneten több fórumon azt terjesztette, hogy egyik köztisztviselőnk havi 1,2 millió forintot keres. Az ügyben vizsgálatot rendeltem el, e szerint az illető nettó havi keresete nem éri el a 200 ezer forintot, vagyis nem éri el a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma által javasolt diplomás minimálbért sem. Jelenleg jogászok vizsgálják, hogy Vizi Zoltán állítása kimeríti-e az aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás és becsületsértés bűncselekményét, illetve azt, hogy Vizi Zoltán megsértette-e az Önkormányzat jó hírnévhez fűződő jogát. A peres eljárások megindítása előtt mindazonáltal felkérjük Vizi Zoltánt, hogy tájékoztassa az Önkormányzatot és a közvéleményt, hogy honnan származik az 1,2 milliós jövedelemről szóló információja, vagy tekintsük teljesen légből kapottnak állításait.

Stayer László
polgármester

ISMÉT LESZ SZÚNYOGGYÉRÍTÉS

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy július 4-én csütörtökön, napnyugta utáni órákban Szécsény város bel-és külterületén légi szúnyog-gyérítésre kerül sor. Pótnap: péntek-szombat

A kipermetezésre kerülő vegyszer Deltasect 1,2 ULV szúnyogirtó szer. Hatóanyag: deltametrin – összetételében azonos a korábbi Coratrin készítménnyel. Gázmester: Gáspár János

Méregkategória: gyakorlatilag nem mérgező emberre, gerinces állatokra nem veszélyes. Forgalmi kategória: szabadforgalmú, folyékony rovarölő szer.

Közegészségügyi veszélyessége: gyakorlatilag nem veszélyes

Méhveszélyesség: méhekre mérsékelten veszélyes, a kontakt hatóanyag-maradék toxicitása nyolc óránál rövidebb ideig tart, így a készítmény rendeltetésszerű felhasználás esetén a méheket nem veszélyezteti. (Késő esti órákban történő permetezéskor már gyakorlatilag nincs méh-repülés.) Halveszélyesség: halakra nem veszélyes.

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna jegyző

MUNKATÁRSAT KERESÜNK

Szécsény Város Önkormányzata                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szécsény Város Önkormányzata

területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3170 Szécsény, Rákóczi út 115.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Területi védőnői feladatok ellátása a 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendelet alapján, Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete által meghatározott körzetben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, védőnő szak,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Magyar állampolgárság

•         Cselekvőképesség

•         Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Védőnői munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

•         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         Részletes szakmai önéletrajz

•         A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

•         A pályázó nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pifka-Boda Zsuzsanna jegyző nyújt, a 06-32-370-199 (mellék: 221) -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szécsény Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3748-2/2019. , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

 

NYITVATARTÁS

Tisztelt Szécsényi Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy július elsején hétfőn egyszerre lesz Semmelweis-nap és a Közszolgálati Tisztviselők Napja, ezért zárva lesznek a gyógyszertárak és az Önkormányzat Hivatalában is szünetel az ügyfélfogadás. Pénteken, június 28-án pedig szakmai elfoglaltság miatt az Önkormányzatnál csak reggel 8 és 10 óra között lesz ügyfélfogadás. A Kormányablak ugyanakkor mindkét napon zavartalanul üzemel. Az Önkormányzat Hivatala a hétfőn elmaradó ügyfélfogadási napot, július 2-án, kedden pótolja, tehát kedden és szerdán: 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óra között a Hivatal munkatársai a lakosok rendelkezésére állnak.

SZÚNYOGGYÉRÍTÉS ISMÉT

Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központja által szervezett, és a megbízott PMG Szúnyogkontroll Konzorcium szerint az elmaradt szúnyoggyérítés valamelyik tartaléknapon, 2019. június 26-án, vagy 27-én lesz elvégezve, a napnyugta utáni órákban. Szécsény belterületén földi, a külterületen légi úton végzik el a munkát. Eddig ezeket az információkat kaptuk, amint bármilyen változásról értesítenek minket azonnal jelezzük.

A kipermetezésre kerülő vegyszer mennyisége: 0,6 liter/hektár, 50 mikrométer cseppnagyságban. A hatóanyag mennyisége és megnevezése: 0,12 % deltametrin.

Méregkategória: gyakorlatilag nem mérgező emberre, gerinces állatokra nem veszélyes. Forgalmi kategória: szabadforgalmú, folyékony rovarölő szer.

Közegészségügyi veszélyessége: gyakorlatilag nem veszélyes

Méhveszélyesség: méhekre mérsékelten veszélyes, a kontakt hatóanyag-maradék toxicitása nyolc óránál rövidebb ideig tart, így a készítmény rendeltetésszerű felhasználás esetén a méheket nem veszélyezteti. (Késő esti órákban történő permetezéskor már gyakorlatilag nincs méh-repülés.) Halveszélyesség: halakra nem veszélyes.

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna jegyző

Szécsény Város Hivatalos Weboldala