EBOLTÁS 2

Tisztelt ebtartók!

Az évente esedékes oltási kötelezettségének Szécsényben, egyre kevesebb ebtartó tesz eleget. Amellett, hogy ezt jogszabály írja elő, a kutyák és az ebtartók érdekei is ezt diktálják. Nyomatékosan megkérek mindenkit, hogy vigye el a kutyáját a két meghirdetett időpont valamelyikén az állatorvoshoz.

Köszönettel: dr. Pifka-Boda Zsuzsanna jegyző

Többen kérdezték, hogy „mit tegyenek, ha nincs szájkosár az ebnek”?


Természetesen hozzák el az ebet a kötelező védőoltásra, megfelelő távolságtartással a többi eb felé, hiszen felfokozott feszültség miatt egymással összeverekedhetnek!


Dr. Pintér Gábor

A MEGYEI TISZTIFŐORVOS TÁJÉKOZTATÓJA AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSI TILALMÁNAK FELOLDÁSÁVAL KAPCSOLATBAN!

– Az intézményekben csak egészséges személyek tegyenek látogatást
– 1 beteghez lehetőleg 1 látogató menjen
– a látogatók viseljenek maszkot
– a látogatók használják a kihelyezett fertőtlenítő szereket
– a látogatás idején igyekezzenek tartani a 2 méteres távolságot
– a látogatás előtt a kórházak kérdőíves előszűrést végeznek
– a kórházak korlátozhatják a látogatási időket és napokat, a kórtermekben tartózkodók létszámát
– amennyiben a beteg állapota megengedi a látogatás ne a kórtermekben történjen, hanem a kijelölt közösségi terekben, vagy a szabadban.

EBOLTÁSI-ÉRTESÍTÉS

 Az ebek veszettség elleni kötelező védőoltásának rendjét a 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet határozza meg. Az állattartó köteles: minden három hónaposnál idősebb mikrochippel ellátott (41/2010./II.26./ kormányrendelet) ebet, veszettség ellen saját költségén az állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvossal beoltatniaz alábbiak szerint:

–     a három hónapos kort elért ebeknél 30 napon belül, –          az első védőoltást követően 6 hónapon belül,- –          azt követően évenként.

A rendelet értelmében 2010. január 1. után az oltás igazolását csak egyedi sorszámmal ellátott oltási könyvbe lehet elvégezni.

A zoonózisok elleni védekezés állategészségügyi feladatairól szóló, módosított81/2002.(IX.4.)FVM rendelet 8.&(2)bekezdés előírja, hogy „kötelező az ebek széles spektrumúféreghajtó szerrel történő kezelése” amit a veszettség oltással együtt kell elvégezni.

Az eb veszettség elleni védőoltásának elmulasztása esetén az állat tulajdonosát a 2008. évi XLVI. Törvény és a 194/2008.(VII.31.) Korm. rendelet szerint, élelmiszerlánc-felügyeleti birsággal kell sújtani, aminek legkisebb összege 90 000Ft.  

A szervezett oltásokon kívül, az állat immunizálását kérhetik telefonos bejelentés alapján, az állatorvosnál.

Valamennyi ebnek szájkosár viselése kötelező!

Az eb oltási könyvét hozza magával!

Választható helyek és időpontok:

HELYSÉG DÁTUM IDŐPONT
Szécsény, Dózsa Gy 21/b 2020.06.27.(szombat) 14-15 óráig
Szécsény, Dózsa Gy. 21/b 2020.07.04.(szombat) 14-15 óráig
Szécsény-Benczúrfalva 2020.06.23.(kedd) 12-12:15 óráig
Szécsény- Pösténypuszta 2020.06.23.(kedd) 13-13:15 óráig

 

Az eb oltási költsége 4000 Ft, ami tartalmazza az államigazgatási díjat, az adminisztráció költségeit, járulékos költségeket, a kötelező féregtelenítés árát és az ÁFÁ-t is.

Egyedi sorszámos könyveket feltétlenül hozza magával, mert azok pótlása, illetve a fiatal állatok számára a könyvek kiadása 500 Ft-ba kerül, mikrochip behelyezése és regisztrálása: 4000 Ft az oltás költségén felül!

Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy csak nagyon indokoltesetben tudom vállalni az ebek tartási helyén (otthon) történő oltását! Ez esetben kiszállási díj kerül felszámításra, ami a fent említett költségeken felül plusz 1000Ft!

KÉREM A FENTIEK BETARTÁSÁT ÉS TUDOMÁSUL VÉTELÉT!

           Dr. Pintér Gábor
állatorvos

3170 Szécsény,

Dózsa Gy. út  21/b.

 

MUNKATÁRSAT KERESÜNK

Szécsény Város Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szécsény Város Önkormányzata

területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3170 Szécsény, Rákóczi út 115.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Területi védőnői feladatok ellátása a 49/2004(V.21.) ESzCsM rendelet alapján Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete által meghatározott körzetben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, Védőnő szak,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Magyar állampolgárság
 •       Büntetlen előélet
 •       Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       védőnői munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 •       Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •       Részletes szakmai önéletrajz
 •       pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 •       A pályázó nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pifka-Boda Zsuzsanna nyújt, a 06-32-370-199 (221-es mellék) -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Szécsény Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3457-2/2020. , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot kiíró szerv a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja. Alkalmazás esetén a munkáltató 3 havi próbaidőt köt ki, az áthelyezés esetét kivéve.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 20.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

Esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, Szécsény Járás települései

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A §-ban meghatározott tevékenységek ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet II. része szerinti szakirányú végzettség
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 •       Magyar állampolgárság
 •       Büntetlen előélet
 •       Cselekvőképesség
 •       Egészségügyi alkalmasság
 •       4 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Családsegítésben vagy gyermekjóléti ellátásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 •       Elméleti szakmai ismeretek készségszintű használata
 •       B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

 •       Rendszerszemlélet, kiváló kommunikációs készség, magas szintű problémamegoldó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 •         iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata
 •       motivációs levél
 •       30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről
 •       nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát
 •        nyilatkozat, hogy az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merül fel

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csák Andrea Intézményvezető nyújt, a 0632370011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3550-2/2020. , valamint a munkakör megnevezését: Esetmenedzser.

vagy

 •       Elektronikus úton Csák Andrea részére a szecsenygyjsz@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.

Új lehetőség a haza szolgálatában!

A Magyar Honvédség alternatívát kínál a járványügyi helyzet miatt nehéz helyzetbe került embereknek legyen az szerződéses vagy tartalékos szolgálati forma.

Várjuk mindazon magyar állampolgárok jelentkezését akik betöltötték 18. életévüket és büntetlen előélettel rendelkeznek akik  jelen járványügyi veszélyhelyzet során munkaviszonyuk elvesztése, vagy szüneteltetése miatt, ideiglenes jelleggel, vagy hosszabb távra vállalnak katonai szolgálatot

A speciális önkéntes tartalékos katonák 6 hónapig lehetnek a rendszerben, mely újabb 6 hónappal meghosszabbítható.

Ezt követően lehetőségük van szerződéses katonának állni, ha szeretnének.

A 6 hónap alatt általános katonai kiképzésen vesznek részt, a lakóhelyükhöz legközelebbi kiképzőhelyen, ahonnan minden nap hazamehetnek a családjukhoz. Napi egyszeri étkezés és munkába járási költség biztosított.

A SÖT jogviszony:

+ A SÖT jogviszony létesítéshez szükséges okmányok, egészségi és pszichikai alkalmassági követelmények megegyeznek az ÖTT jogviszony létesítésének feltételeivel.

 • szerződése határozott időre 6 hónapra köthető,
 • a szerződés egyszer 6 hónappal meghosszabbítható,
 • próbaidő kötelezően 3 hónap,
 • az illetmény vonatkozásában bruttó 161 000 Ft.-ra jogosult,
 • a szerződése alapján tényleges katonai szolgálata egybefüggő 6 hónap,
 • térítésmentes ruházati ellátás
 • utazási költségtérítés
 • a képzés idejére napi egyszeri ingyenes étkezési lehetőség
 • egészségügyi ellátás
 • ingyenes védőoltások
 • napi munkaidő/kiképzés  hétfőtől csütörtökig: 09:00-15:00, pénteken 09:-13:00-ig
 • a lakóhelyükhöz legközelebbi kiképzőhelyen

További információ és jelentkezés a toborzóirodákban lehet, így nálunk MH KIKNYP 3. KIÉI 3100 Salgótarján, Bartók Béla út 10. 06 32/416-622.

Szeretnénk azonban, ha az érdeklődők a katonai pályára nem csak átmeneti lehetőségként gondolnának, hiszen a honvédség az ország egyik legnagyobb munkáltatója, amely biztos megélhetést és anyagi hátteret, valamint követhető pályaképet kínál az elhivatottaknak. Bár sokan a katona szó hallatán egyből a terepen lévő, aktív harcoló katonára gondolnak, természetesen vannak támogató beosztások is (pl. ápoló, logisztikus, pénzügyes), amelyek ugyanolyan fontos szereppel bírnak, és amelyekkel a munkavállaló kamatoztathatja a korábban megszerzett civil képzettségeit.

Szécsény Város Hivatalos Weboldala