PÁLYÁZAT

Szécsény Város Polgármestere                       

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Nógrád megye, 3176 Hollókő, Kossuth út 74.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

A Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal székhely település hivatala, valamint Hollókői Kirendeltsége.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 31

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, Igazgatásszervezői vagy állam-és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés

•         Legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Egyetem, állam-és jogtudományi doktori képesítés,

•         Közigazgatási gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Helyismeret

•         B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatásával

•         A pályázónak a munkakör ellátására vonatkozó szakmai és vezetői elképzelései

•         Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány,mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll.

•         A feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata

•         Két évi közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlő igazolása (Kttv.6.§ 16.pont)

•         A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn (Kttv. 84-85.§), és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható

•         Nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréshez

•         Nyilatkozatát arról, hogy a  2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stayer László nyújt, a 06-32-370-566 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2670/2017. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok alapján a kiválasztásról Szécsény Város Polgármestere dönt Hollókő Község Önkormányzat polgármester írásbeli véleményének kikérését követően. A polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A munkáltatói jogkör gyakorlója az új közszolgálati jogviszony esetén hat hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.szecseny.hu – 2017. június 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szecseny.hu; honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 12.

SZURKOLÓI BUSZ INDUL JÚNIUS 11-ÉN

A Szerva Asztalitenisz Sport Egyesület legmagasabb osztályban játszó csapata a tavalyi évhez hasonlóan bejutott a bajnokság négy legjobb csapata részvételével rendezett rájátszásba, melyet június 10-11-én rendeznek Szigetszentmiklóson a városi sportcsarnokban. Az extra liga végső sorrendje két napos  final four-on dől el, ahol első nap (Június 10-én) az alapszakasz 1. helyezettje játszik a 4.-kel, valamint a 2. az 3. helyzettel. A második napon, június 11-én az első nap két győztese játszik a végső bajnoki címért (1. és 2. helyért), valamint a két vesztes együttes a 3. és 4. helyekért. A végső sorrendet eldöntő második nap, június 11-én az egyesület kisbuszt indít Szécsényből szurkolók és érdeklődő sportbarátok számára. jelentkezni dr. Harik Ferencnél lehet a 30/209 0860-as telefonszámon. A mintegy 20 fős kisbusz vasárnap reggel 8 óra körül indul Szigetszentmiklósra és onnan kb. 18.00-kor vissza. A jelentkezők megtekinthetik a de. 10.00-kor kezdődő bronzmérkőzést (itt dől el a 3.-4. hely sorsa), valamint a du. 15.00-kor kezdődő extra liga csapatbajnoki címért folyó döntőket mind a férfi, mind a női együttesekkel. A bajnoki címen kívül itt dőlnek el a nemzetközi csapatversenyeken (pl: BL) indulási jogok is. A nagy sportélményt jelentő programra minden érdeklődő jelentkezését szeretettel várjuk!

ALPOLGÁRMESTERI FOGADÓNAP

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Dr. Harikné dr. Havasi Beáta alpolgármester fogadónapot tart, 2017. június 7-én (szerda) 9.00-12.00 óra között, a Városháza (cím: Szécsény, Rákóczi út 84.) I. emeleti polgármesteri irodában.
A fogadónapra előzetesen bejelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet, telefon: 06-32/370-566,
06-70/382-78-61, e-mail: infoszecseny@szecseny.hu

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Stayer László polgármester fogadónapot tart,
2017. június 7-én (szerda) 9.00-12.00 óra között, a Városháza (cím: Szécsény, Rákóczi út 84.) I. emeleti polgármesteri irodában.
A fogadónapra előzetesen bejelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet, telefon: 06-32/370-566,
06-70/382-78-61, e-mail: pm.szecseny@globonet.hu

Szécsény Város Hivatalos Weboldala