HASZNÁLT RUHÁK

Tisztelt Szécsényi Lakosok!
Az ECO-TEXTIL felirattal ellátott ruhagyűjtő konténerek kihelyezését meg kellett szüntetni, mert hiányoztak a használatukhoz szükséges feltételek.
Ezért arra kérjük a lakosokat, hogy ne helyezzenek el a konténerek helyén ruhaneműt, mert az veszélyes hulladéknak számít. Alternatív lehetőségként ajánlani tudjuk a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetét. e-mail: nogradmegye@voroskereszt.hu.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM

Továbbra is érvényben van a tűzgyújtási tilalom!

Június huszadikától van érvényben az országos szintű tűzgyújtási tilalom, ami az ország teljes területén lévő erdőkre és fásításokra, valamint az azok határától számított kétszáz méteren belüli területre vonatkozik. A határozat felülírja az adott települések kerti égetésre vonatkozó önkormányzati rendeleteit is, amennyiben a kert a tűzgyújtási tilalom által meghatározott terület alá tartozik – azaz például az erdő vagy fásítás határától számított kétszáz méteren belüli területre esik.

Szécsény – Nógrád Megyei Hírlap 2:0

Másodfokon is pert vesztett a Nógrád Megyei Hírlap Szécsény városával szemben. Most már nemcsak helyreigazítaniuk kell, hanem fizetniük is.
“Az alperes fellebbezése nem vezetett eredményre, ezért a Pp. 239.§ alapján alkalmazandó 78.§ (1) bekezdés alapján viseli az általa lerótt fellebbezési illetéket és a felperesek ügyvédi munkadíj formájában felmerült másodfokú perköltségét, amelynek összegét az ítélőtábla a 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja és (5) bekezdése alapján állapította meg.”
Az elsőfokú Bíróság a következő szövegű helyreigazításra kötelezte az újságot.
“A 2017. február 25. napján megjelent „Folyamatos a botrány Szécsényben” című cikkben valótlanul állítottuk, hogy a város közel 15.000.000 forintot fizetett ki a két tanulmányért. A cikkben valótlanul híreszteltük, hogy Szécsény városa több mint 300 milliós hitelt és hiányt halmozott fel.”

VÉDŐNŐT KERESÜNK

Szécsény Város Önkormányzata                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szécsény Város Önkormányzata
Védőnői Szolgálat

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. augusztus 01-től 2019. július 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3170 Szécsény, Rákóczi út 115.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Területi védőnői feladatok ellátása, Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete által meghatározott körzetben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, védőnői szak,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Kiemelkedő munkabírás, terhelhetőség, önállóság, megbízhatóság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

•         Érvényes MESZK kártya, vagy az eljárást elindító okirat

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

•         Részletes fényképes szakmai önéletrajz

•         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         Érvényes működési nyilvántartási engedély, vagy az elindítást igazoló okirat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Végh Adrienn megbízott jegyző nyújt, a 06-32-370-199 (mellék: 208) -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szécsény Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2671/2017. , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.szecseny.hu – 2017. június 30.

GYÁSZ

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Kolosi Tibor 84. életévében elhunyt. Szécsény Város Önkormányzata Szociális Bizottságának kültagja, korábban Nógrád Megye Önkormányzatának volt a tagja. Fiatalon aktív sportoló, majd futball – szakosztály vezető. Sportszeretete végigkísérte életét, mindig nagyvonalúan támogatta Szécsény sportolóit. A 845.sz.Páter Bárkányi János Cserkészcsapat is gyászolja.
Végső búcsúztatására, 2017. június 29-én, csütörtökön 16 órakor a szécsényi temetőben kerül sor. Nyugodjék békében, emlékét megőrizzük.

cof

Szécsény Város Hivatalos Weboldala

Sürgős esetekben!

Telefon:

+36 70/529 4242;

E-mail:

okm.szecseny@globonet.hu