Múzeum

Kubinyi Ferenc Múzeum

Belépőjegy árak
Terembérlet
A múzeumról
Időszaki kiállítások


Cím: 3170 Szécsény, Ady Endre út 7.
Tel: (32) 370-143
Web: www.kubinyimuzeum.hu
E-mail: kubinyi.muzeum@gmail.com

Igazgató: Dr. Limbacher Gábor

Nyitva tartás:
kedd-péntek: 10-16 óra
szombat-vasárnap: 10-16 óra
hétfő: szünnap

Bővebb információ az új honlapon: www.kubinyimuzeum.hu

Belépőjegy árak:

Kérjük a múzeumot INGYENESEN látogató vendégeinket, hogy TÁMOGATÓI JEGY vásárlásával segítsék intézményünk fenntartását és működését. Megértésüket köszönjük.


Egyéb szolgáltatásaink – Terembérlet, esküvői fotózás

Múzeumunk díszterme kiváló helyszíne konferenciáknak, tréningeknek, üzleti megbeszéléseknek, esküvőknek és jó akusztikájának köszönhetően hangversenyek megrendezésére is igénybe vehető.
A dísztermünk 90 fő befogadására alkalmas, parkettás járófelülettel, futószőnyeggel ellátott 110 m2-es terem. A belső tér átláthatósága lehetővé teszi tolmácsfülkék felállítását, így több-nyelven megrendezett konferenciák lebonyolítására is kitűnően alkalmas. Projektort, projektor-állványt, vetítővásznat és hangosítást biztosítunk.

Konferencia a díszteremben

Konferencia a díszteremben

A rendezvényeket követő állófogadásra exkluzív környezetet biztosító szintén parkettás 70 m2-es terem vehető igénybe, amely rendelkezik egy előkészítő helyiséggel is.

Az állófogadás helyszíne a kisteremben

Az állófogadás helyszíne a kisteremben

A lépcsőház, a folyosó és a télikert esküvői fotózáshoz nyújt az alkalomhoz illő környezetet.

Lépcsőház, folyosó esküvői fotózáshoz


Kubinyi Ferenc Múzeum
3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély)

I. Az épület története

A mai épület elődjét, a várkastélyt, a Kacsics nemzetségből származó Szécsényi Tamás, vagy fiai kezdték el építeni a 14. század második harmadától. A török háborúk azonban nagy pusztításokat okoztak az épületben. Koháry István 1690-től folyamatosan renováltatja a végvár külső falait, és a várkastély épületeit. A zálogjogon birtokló Kohárytól Forgách János nógrádi főispán és felesége Cziráky Margit visszaszerezte az uradalom nagy részét 1739-ig. 1753-ban Forgách János fiatalabbik fia, Zsigmond örökölte a birtokot. A szécsényi kastély 1750-1760 közötti barokk átépítése így nagy valószínűséggel Zsigmondhoz köthető. Forgách Zsigmond után második fia József örökli, a nagy angolpark létesítése az érdeme. A 19. század második felében a Pulszky család birtokolja a kastélyt, kivéve az 1849-1867 közötti időszakot, amikor a császári kincstár tulajdona volt. 1900-ban Gross Jenő budapesti ügyvéd vette meg és 1943-ban adta el báró Lipthay Bélának. A háború erősen megrongálta az épületet, felújítása az 1960-as években kezdődött. A legutóbbi felújítás 2005 nyarán történt.

Forgách-kastély

II. A múzeumról

A szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum. 1973 óta működik a felújított Forgách-kastélyban. A múzeum 1979. február 1-én vette fel hivatalosan a megyében elsőként régészeti kutatásokat folytató Kubinyi Ferenc nevét, tisztelegve ezzel a neves tudós előtt. Régészeti és történeti gyűjtőkörrel rendelkezik az intézmény, területi múzeumként.

III. Kiállítások

2006-ban kerültek megrendezésre a régészeti és történeti állandó kiállítások. A tárgyakba zárt múlt c. kiállítás az őskor két időszakába kalauzolja a látogatókat. Az első rész Fejezetek Nógrád megye újkőkorából a nógrádi újkőkori mindennapi életet mutatja be gazdag leletanyagon keresztül, valamint látványos diorámában szemléltet egy neolit falut.

Bronzkor

A következő Rituálék és hitvilág a bronzkorban c. kiállítás már a bronzkort mutatja be, amelyben főként a megyéből jelentős számban előkerült temetők révén a temetkezési szokások ismertetése kapott nagyobb szerepet, – dioráma rekonstruál egy bronzkori temetést.

A Vár állott c. tárlat a középkori nógrádi várakat mutatja be, s nemcsak az álló épületeket, romokat, hanem az elpusztult objektumokat is az előkerült leleteken és maketteken keresztül. Második része a török hódoltság, a várháborúk idejét idézi fel makettekkel, s a várásatásokon előkerült régészeti leletekkel.

Gácsi enteriőr

A Rákóczi kiállítás Túlerőnek engedve c. része egy enteriőrön keresztül mutatja be azt az eseményt, amikor a nógrádi nemesség aláírja 1703 novemberében Gács várkastélyában a Rákóczihoz való csatlakozást.

A következő a Szécsényi országgyűlés, – mely 1705 szeptember 12-október 3. között hozott fontos cikkelyeket – sátortábor rekonstrukcióján keresztül jelenik meg. A tárlat utolsó szakasza a Rákóczi szabadságharc csatáiról emlékezik meg, a sorsdöntő romhányi ütközetet (1711. január 22.) pedig egy terepasztal szemlélteti.

Női lakosztály

A 19. század végi kastélybelső női lakosztálya a kastély történetéből, hangulatából próbál egy szakaszt bemutatni, női szalon, olvasószoba, és hálószoba enteriőrein keresztül. Mivel barokk építészeti elemek, kályhák nem maradtak fenn, Pulszky Ágost 19. század végi birtoklásának idejét idézi fel historizáló, eklektikus bútorokkal. Így a korabeli lakáskultúra túlzsúfolt, gazdagon berendezett tereiből is ízelítőt nyújt a tárlat.


Időszaki kiállítások

Szécsény Város Hivatalos Weboldala