KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-066 azonosító számú „Szécsény kerékpárút kialakítása a jobb elérhetőség és a közlekedés biztonságának fokozása érdekében” című pályázat

„Orvosi rendelő korszerűsítése a határmenti Pösténypusztán”

KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-066 azonosító számú „Szécsény kerékpárút kialakítása a jobb elérhetőség és a közlekedés biztonságának fokozása érdekében” című pályázat

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a Közlekedés Operatív Program keretében a „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” KÖZOP-3.5.0-09-11 kódszámú pályázati kiírásra, „Szécsény kerékpárút kialakítása a jobb elérhetőség és a közlekedés biztonságának fokozása érdekében” címmel. A pályázat költségvetése 200.000.000 Ft. A támogatási szerződés 2015. október 14-én aláírásra került, az elnyert bruttó 200.0000.000 Ft összegű támogatás 100 %-os intenzitású. Szécsény város közigazgatási területén megépítendő kerékpárút hossza 2404 méter.

A pályázat az alábbi projektelemekből áll:

Projektelemek:

Elszámolható költség

nettó [Ft]

ÁFA

Elszámolható költség

bruttó [Ft]

Kivitelezés  136 500 000

36 855 000

      173 355 000
Eszközbeszerzések

1 511 811

    408 089

1 920 000

Projekt előkészítés és
pr. menedzsment

7 715 000

 0

7 715 000

Mérnöki feladatok

3 500 000

   945 000

4 445 000

Kiviteli terv

6 300 000

1 701 000

8 001 000

Közbeszerzés

   750 000

   202 500

 952 500

Kötelező tájékoztatási feladatok ellátása

   850 000

   229 500

1 079 500

Szemléletformálás

1 600 000

   432 000

2 032 000

Területszerzés

  500 000

0

   500 000

Összesen:  159 226 811   40 733 189       200 000 000

A támogatási szerződés szerint a projekt fizikai befejezésének időpontja: 2015. december 15.

Szécsény Város Hivatalos Weboldala