KEOP-1.1.1./C/13-2013-0029 azonosító számú „Szécsény kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzéssel

„Orvosi rendelő korszerűsítése a határmenti Pösténypusztán”

KEOP-1.1.1./C/13-2013-0029 azonosító számú „Szécsény kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzéssel

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testülete konzorciumi megállapodást kötöttek a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0029 azonosító számú „Szécsény kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzéssel” tárgyú pályázattal kapcsolatban. A konzorciumi megállapodás alapján a konzorcium vezetője Szécsény Város Önkormányzata, aki konzorcium tagjainak nevében és helyett jár el a pályázattal kapcsolatos valamennyi feladat ellátása érdekében. A pályázat nettó 259.378.350 Ft költséggel került benyújtásra, melyből  az önerő mértéke 12.968.918 Ft volt. A pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 95 %-os mértékben, azaz 246.409.433 Ft összegben támogatta, mely az áfa összegét  nem tartalmazta. Az önerő támogatási kérelmünkre 2015. szeptember 19-én a Miniszterelnökség a projekt költségeinek saját forrás kiegészítéséhez 12.968.918 Ft önerő-támogatást nyújtott, így a támogatás mértéke 100 %-os lett.

A pályázat az alábbi projektelemekből áll:

Projektelemek:

Elszámolható költség

 nettó [Ft]

Eszközbeszerzések (járművek, konténerek, edények, válogatósor )

      229 850 000

Közbeszerzési dokumentációk elkészítése, közbeszerzések lefolytatása

7 000 000

Projekt menedzsmenti feladatok ellátása

8 000 000

Mindenkori kötelező tájékoztatási feladatok ellátása

2 528 350

Tanulmányok, vizsgálatok

          5 000 000

Pr. ismeretterjesztés

7 000 000

Összesen:

      259 378 350

Az eszközbeszerzés projektelemnél a három részre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményeként az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre:

I. rész – Járművek és kezelő gépek

1. tétel – Kisteherautó ponyvás 3,5 t alatti 1 db
2. tétel – Vontatható aprítógép 1 db
3. tétel – Mobil rosta 1 db
4. tétel – Shredder (mobil aprító) 1 db
5. tétel – Homlokrakodó 1 db
6. tétel – Törzscsuklós munkagép bálafogóval és kanállal 1 db
7. tétel – Leszorító fejjel ellátott kanál 1 db és komposztforgató adapter 1 db

II. rész – edények és konténerek

– Műanyag gyűjtőedény szelektív gyűjtéshez 1,1 m3-es EN 840-2 szabvány szerint – 40 db
– Műanyag hulladékgyűjtő edény szelektív gyűjtéshez EN 840-1 szabvány szerint – 60 literes – 220 db
– Műanyag hulladékgyűjtő edény szelektív gyűjtéshez EN 840 -1 szabvány szerint, 120 literes – 1980 db
– Műanyag hulladékgyűjtő edény zöldhulladékhoz EN 840-1 szabvány szerint, 60 literes, 80 db
– Műanyag hulladékgyűjtő edény zöldhulladékhoz EN 840-1 szabvány szerint, 120 literes, 720 db
– 1,1 m3-es edény társasházi szelektív gyűjtéshez EN 840-2 szabvány szerint – 180 db
– Házi komposztáló 500 db
– 3 m3-es acél konténer nyitott DIN 30720 szabvány szerint – 16 db
– Acél konténer 6 m3-es nyitott DIN 30720 szabvány szerint – 5 db
– Acél konténer nyitott 36 m3-es DIN 30722 szabvány szerint – 1 db
– Acél konténer 30 m3-s nyitott DIN 30722 szabvány szerint – 1 db
– Acél konténer nyitott 20 m3-es DIN 30722 szabvány szerint – 1 db
– Acél konténer 10 m3-es 1 DIN 30722 szabvány szerint – 1 db
– Présfej görgős konténerhez – 1 db
– Rácsos gurulós konténerek válogató sorhoz – 15 db.

III. rész – válogató

A III. rész eszközei a szelektíven gyűjtött települési hulladékok hasznosításához kerülnek felhasználásra.
A válogatósor részei:
– PET-perforátor,
– válogatószalag (oldalanként 3-3 válogató hellyel),
– bálázógép és felhordószalag

A projekt megvalósításával a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kiépítésére kerül sor, a csomagolási hulladékok és a zöldhulladékok vonatkozásában, továbbá bővítésre kerül az üveghulladékok begyűjtő kapacitása gyűjtőszigetek beszerzésével. A projekt hangsúlyos eleme a begyűjtésre kerülő hulladékok saját rendszeren belül történő válogatási kapacitásának megteremtése mobil válogatósor kiépítésével és bálázógép beszerzésével. A zöldhulladékok kezelése a leírt aprítógép, dobrosta és komponsztforgató adapter beszerzésével történik. A válogatósor működtetése, a begyűjtött települési hulladékok kezelése a szécsényi önkormányzat tulajdonában lévő 0103/3 és a 0103/4 hrsz. alatti telephelyen történik. Az edények és konténerek a pályázat szerinti lakosságarányosan kerülnek szétosztásra az érintett önkormányzatok között.

A pályázatban vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesítése – a konzorciumi szerződés módosítása szerint – a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft útján történik, a működtetéshez szükséges hulladékgazdálkodási és a hulladékkezelési közszolgáltatási engedélyek megszerzését követően.

A projekt fizikai befejezésének időpontja: 2015. december 15.

Szécsény Város Hivatalos Weboldala