Civil szervezetek

Szécsényről  Szécsény kitüntetettjei  Testvér településeink

F E L H Í V Á S
alapítványok, egyesületek részére

Az önkormányzat hivatalos honlapján lehetőséget biztosítunk a városban működő alapítványok, egyesületek megjelenésére, bemutatkozására. Amennyiben élni kívánnak a lehetőséggel, kérjük a szervezetek képviselőit, hogy a megjelentetni kívánt adataikat juttassák el a polgármesteri hivatal titkárságára, vagy küldjék el a infoszecseny@szecseny.hu  címre.

Civil szervezetek egységes listája


Szécsényi Amatőr Futók Társasága

Az Egyesület neve: Szécsényi Amatőr Futók Társasága
Székhelye: 3170 Szécsény, Rimóci út 42.
Adószáma: 18639931-1-12

Működése kiterjed Szécsény város közigazgatási területére és kistérségi vonzáskörzetére. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi. Kérjük adója 1 %-ával támogassa egyesületünk működését!

Az Egyesület célja:

A közösség egészséges életmódra nevelése, életminőséget javító programok szervezése, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása

Népszerűsíteni a atlétikát, az egészséges életmódot, elősegíteni és támogatni a szabadidősportot.

A futósport és más szabadidősport iránt érdeklődők közösségi összefogása. A sport- tevékenységhez is nélkülözhetetlen egészséges környezet javítása.

E célt közhasznú tevékenységként látja el, e tevékenység kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatását közhasznú egyesület formájában végzi.


V. Nemzetközi Betlehemi Láng Váltófutás, 2012. december 23.

V. Nemzetközi Betlehemi Láng Váltófutás, 2012. december 23.

Immár 5. alkalommal kapjuk a betlehemi lángot a felvidéki nagykürtösi futóbarátainktól.

A láng útvonala: Betlehemből, a születés templomában található örökmécsesből gyújtják meg a lángot, Bécsig repülővel, onnan Pozsonyig vonattal, majd Losonc-Bussa-Nagykürtös.

II. Molnár Katalin Emlékfutás, 2013. március 16.

II. Molnár Katalin Emlékfutás, 2013. március 16.

V. Zenthe Ferenc Emlékfutás

V. Zenthe Ferenc Emlékfutás, 2013. április 24.

4 órás Szent Iván éji futás, 2013. június 22.

4 órás Szent Iván éji futás, 2013. június 22.

11. Mikulás futás, 2013. december 6.

11. Mikulás futás, 2013. december 6.

III. Molnár Katalin Emlékfutás, 2014. március 9.

III. Molnár Katalin Emlékfutás, 2014. március 9.

4 órás Szent Iván éji futás, 2014. június 28.

4 órás Szent Iván éji futás, 2014. június 28.

2. Nemzetközi Két Híd Futás, 2014. szeptember 21.

2. Nemzetközi Két Híd Futás, 2014. szeptember 21.

Jána Laktiša emlékfutás, 2014. szeptember 27.

Jána Laktiša emlékfutás, 2014. szeptember 27.

 SZÉCSÉNY-ÉRT-ÉKES Közhasznú Alapítvány

3170 Szécsény, Ady Endre út 1.

A SZÉCSÉNY-ÉRT-ÉKES Közhasznú Alapítványt 2011. november 28-án vette nyilvántartásba a Nógrád Megyei Bíróság. Az induló vagyont az alapító, Velenczei Béla bocsátotta az Alapítvány rendelkezésére.

Az alapítvány tartós közérdekű célja:
Szécsényben mind a gyermekek, mind a fiatalok, mind pedig a felnőtt lakosság megtalálja számítását és a jelenleginél gazdagabb, színesebb közösségi életet élhessen abban a városban, amelyet tényleg saját kisebb pátriájának tekint.
Az alapítvány közérdekű célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg:

A gyermekek, az ifjúság és a családok építő jellegű, kreatív, rekreációt segítő szabadidő¬eltöltésének támogatása, továbbá előbbiek érdekében sport, kulturális és egyéb rendezvények, táborok, kirándulások és hasonló események szervezése és támogatása.

Tehetségfejlesztés és tehetséggondozás elősegítése és támogatása, továbbá bármilyen más karitatív tevékenység elősegítése és támogatása.

A keresztény szellemiségű oktatás és nevelés támogatása. Játszóterek létrehozása, a meglévők fejlesztése, felújítása Egészségmegőrző napok és rendezvények szervezése Családi sportnapok megvalósítása.

A felnőtt lakosság tartalmas közösségi életének elősegítése.

Utcák, terek, parkok folyamatos ápolása.

Virágosítás.

Turisztikai adottságok kihasználásának előmozdítása.

A helyi történelmi-kulturális örökség megóvása, archiválása.

Környezettudatos magatartás kialakítása és fenntartása Civil szervezetek támogatása.

A kuratórium háromtagú, a kuratórium tagjai díjazásban nem részesülnek, a képviseletet az elnök látja el.
Elnök: Dr. Harikné dr. Havasi Beáta
Tagok: Smelkó István
Vanyáné Zámbó Beáta

Az alapítvány adatai:
Neve:
SZÉCSÉNY-ÉRT-ÉKES Közhasznú Alapítvány
Címe:
Szécsény, Ady Endre út 1.
Adószáma:
18272255-1-12
Bankszámlaszáma:
75700403 – 10008425

Amennyiben lehetősége van rá, és egyetért az Alapítvány céljaival, várjuk adományát, támogatását!

Kérjük, adója 1 %-ával támogassa alapítványunk működését!
Adószám: 18272255-1-12


Szécsényi Beteg Gyermekekért Alapítvány

Adószám: 18639199-1-12
Székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 115
Bankszámlaszám: 75700403-10411607-00000000
Képviselők: Frischné Szeredai Emese, Kériné Szabó Mária, Lénárt Lászlóné, Szabóné dr. Rózsahegyi Katalin, Erdélyi Anett

Támogatási kérelem szülők részére letölthető    itt 


Szerva Asztalitenisz Sportegyesület

Adószám: 18644045-1-12
Székhely: 3170 Szécsény, Ifjúság út 3.
Bankszámlaszám: 55400187-11033406-00000000
Képviselő: Dr. Harik Ferenc

Egyesület célja: Sporttevékenység végzése, az egészséges életmód
népszerűsítése, tagjai részére a rendszeres testedzés, sportolás biztosítása, sportversenyeken való részvétel, utánpótlás nevelés.


Palóc Néptáncegyüttes
Szécsényi Népművészeti Egyesület

Palóc Néptáncegyüttes

Postacím: 3170 Szécsény, Ady Endre út 12.
Web: www.palocneptanc.hu
E-mail: info@palocneptanc.hu, palocneptanc@gmail.com
Telefon: +36/20/539-2752


Szécsény Városi Sport Egyesület

KÉRJÜK ADÓJA 1%-VAL TÁMOGASSA
EGYESÜLETÜNK MŰKÖDÉSÉT!

Adószám: 19928519-1-12

HAJRÁ SZÉCSÉNY!
www.szecsenyivse.lapunk.hu

Sportfejlesztési program 2015.

Kérelem jóváhagyása letöltés
Elfogadott kérelem letöltés


Tudásbörze Egyesület

Székhely: 3170 Szécsény Király út 1.
Adószám: 18517635-1-12
Képviselő: Valkárné Kail Mónika

A Tudásbörze Egyesület 2013 decemberében jött létre azzal a céllal, hogy Szécsény és környéki gazdálkodó szervezetek részére fórumokat szervezzünk, hogy naprakész információkat kaphassanak az aktuális jogszabályi változásokról, valamint segítséget nyújtsunk az egyedileg felmerülő jogi, pénzügyi problémáik megoldásában.
Fontosnak tartjuk, hogy ne csak felnőtteket, hanem gyermekeket is megszólítsunk, hogy minél korábban, akár már kisiskolás korban felébresszük bennük a pénzügyi érdeklődés igényét. A cél érdekében csatlakoztunk különböző pénzügyi intézmények által iskolás gyermekek részére meghirdetett versenyekhez, ahol az egyesületünk tagjai aktív segítséget nyújtottak a felkészülés során. A versenyeken elért eredmények önmagukért beszélnek, a gyermekek az elmúlt két évben továbbjutottak regionális illetve országos döntőbe, sőt dobogós helyezéssel is büszkélkedhetünk.

Kérjük, hogy amennyiben szimpatizál egyesületünk programjával,
adója 1%-ával támogassa munkánkat!


Hortenzia Időskorúak Ellátásáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány
Idősek Ápoló Otthona

Az Alapítvány célja:
Az egyedül élő, beteg, ápolásra-gondozásra szoruló idős emberek ellátása, segítségnyújtása a mindennapokban. Teljes körű szociális ellátás megoldása. Napközi otthonos és bentlakásos elhelyezése az időseknek, rászorulóknak. Segítőrendszer kialakítása, amely alkalmas arra, hogy ne csak intézményben, hanem otthon is megfelelő ellátást kapjanak a már említett emberek.

Székhely: 3170. Szécsény, Somogyi B. út 8.

Intézményeink telephelyei:
3170. Szécsény, Rákóczi út 103.
3187. Nógrádszakál, Palóc út 14.

Elérhetőségeink:
Fenntartó: Bagó István
Intézményvezető: Uram Nikolett
Telefonszám: 06/30/233-0194
E-mail: hortenziaszecseny@telekabel.hu

Óbecsey István
„Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.”

Kérjük adója 1%-val támogassa Alapítványunk működését!
Adószám: 18642249-1-12

Dokumentumok:

Éves beszámoló a 2011. évi tevékenységről letöltés

Közhasznúsági jelentés a 2011. évi tevékenységről letöltés

Éves beszámoló a 2012. évi tevékenységről letöltés

Közhasznúsági jelentés a 2012. évi tevékenységről letöltés

2013. évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet letöltés


Szécsényi „Derűs Öregkorért” Közhasznú Alapítvány

Szervezet székhelye: 3170 Rákóczi út 103.
Képviselő: Bagó István

Alapítvány célja:
Szociális tevékenység, ezen belül az időskorú emberek élethelyzetének minőségjavítása érdekében a szükséges erőforrások megteremtése, a szociális otthonban élő idős emberek ellátásának, a minőség színvonalának javítása érdekében a berendezési és felszerelési tárgyak bővítésének pótlásához szükséges források megteremtése. Szociális és idősgondozásban résztvevők szakmai munkájához, tanfolyami képzés költségeihez szükséges források megszervezése. Környezeti kultúrára történő nevelés elősegítése. Az egészséges életmód iránti igény felkeltése. Megoldani az idős emberek nappali ellátását elhelyezéssel, elhelyezés nélkül. A rászorultak részére szociális étkeztetés. Egyedül élő, beteg, ápolásra-gondozásra szoruló idős emberek ellátása, segítségnyújtás a mindennapokban. Teljes körű szociális ellátás megoldása. Napközi otthonos és bentlakásos ellátás elhelyezéssel az időseknek, rászorulóknak.

Megyei nyilvántartási szám: 25/2013
Országos nyilvántartásbeli azonosító: 59938/1999
Eljárt bíróság neve: Balassagyarmati Törvényszék
Határozat száma: 60098/1999. 14/I
Jogerőre emelkedés dátuma: 2013. 11. 23.

Dokumentumok:

2013. évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet letöltés


Benczúrfalváért Kulturális Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület

Az egyesület nyilvántartási száma: 1845
Adószáma: 18289086-1-12
Számlaszáma: 10103726-14341900-01003004
Székhelye: 3170 Szécsény-Benczúrfalva Fõ út 62.
Honlap: www.benczurfalvaert.hu
E-mail: benczurfalvaert@gmail.hu
Az egyesület képviselői: Hanczikné Adorján Györgyi elnök – Zsíros Marianna alelnök

A Benczúrfalváért Kulturális Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesületet a Balassagyarmati Törvényszék nyilvántartásba vette, a végzés 2012. június 6. napján jogerőre emelkedett.
Az egyesület célja: A Cserhát hegység festői környezetű településének, Benczúrfalvának a felvirágoztatása, a helyi önkormányzattal közösen a falu és a lakosság érdekében kulturális programok szervezése, hagyományok felkutatása, ápolása, helytörténeti adatgyűjtés, „Faluház” létrehozása, faluszépítő és környezetvédő akciók, műemlékápolás, valamint szabadidőprogramok szervezése.


Tekergő Állatvédő Közhasznú Egyesület va.

Cím: 3170 Szécsény Szontágh út 4.
Vezető: Bucsu Ferenc
Tel.: 06-20/393-55-84
Számlaszám: 11741062-20036878-00000000
Számlavezető bank: OTP
Adószám: 18643570-1-12

KÉRLEK SEGÍTS, HOGY MI IS SEGÍTHESSÜNK!
– SZJA 1 % –

„Bárcsak megértenék az emberek, hogy az állatok ugyanolyan
kiszolgáltatottak és ugyanúgy függenek tőlünk, mint
a gyerekek és ezt a gyámságot ránk ruházták.”
( James Herriot )

Kedves Állatbarát!

Adója 1%-át most állatmentésre, gazdikeresésére, probléma-megelőzésre, állatvédelmi feladatok támogatására fordíthatja! Önnek csak egy nyilatkozatába kerül, hogy személyi jövedelemadójának 1%-át a gazdátlanul maradt, éhező és beteg, esetenként megkínzott állatok megmentésére Egyesületünknek ajánlja fel. →1 % adó = 1 % esély = 1 kutya élete!
Mentsük meg együtt a bajban lévő, segítségre szoruló négylábú barátainkat!
A Tekergő Állatvédő KHE működtetéséhez nekünk is szükségünk van a civil lakosság nagylelkű támogatására.

Adószám: 18643570-1-12
Bankszámla: 11741062-20036878-00000000
(OTP bank)

MEGÉRTŐ TÁMOGATÁSUKÉRT FOGADJÁK HÁLÁS KÖSZÖNETÜNKET!


Szécsény és Vonzáskörzete Közbiztonságáért Közalapítvány

3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
Adószám: 19162719-1-12

Az 1992-ben, a Szécsényi Rendőrkapitányság illetékességi területén található önkormányzatok kezdeményezésére létrejött közalapítvány a közrend és közbiztonság fenntartása, fokozása érdekében jött létre. A cél szerinti tevékenység során az alábbi tevékenységeket látja el:

– Szécsény és Vonzáskörzetében a közrend- és közbiztonság erősítése, amelyben kiemelkedő jelentőségű a vagyon elleni, valamint az erőszakos és garázda jellegű bűncselekmények visszaszorítása.

– Szécsény és vonzáskörzete területén a bűnmegelőzési tevékenység és vagyonvédelem hatékonyságának, színvonalának emelése, a területen élő lakosság és gazdálkodók körében bűnmegelőzési és ehhez kapcsolódó propaganda-tevékenység kifejtése.

– A Szécsényi Rendőrkapitányságon egy számítógép vezérlésű vagyonvédelmi központ felállítása és ennek működtetésének megszervezése, feltételek biztosítása.

– Új, megbízható vagyonvédelmi eszközök és módszerek kifejlesztésének ösztönzése, ez irányú propaganda tevékenység folytatása, előadások és célirányon videofilmek vetítése útján.
Felkérés esetén vállalatoknak, egyéb gazdálkodó szerveknek, magánszemélyeknek térítésmentes vagyonvédelmi szaktanácsadás nyújtása.

– A gyermek és fiatalkorúak bűnözésében való részvételi arányának csökkentése, ennek érdekében új megelőzési módszerek kutatása, ennek előterjesztése és az ehhez szükséges feltételrendszerek megteremtésének segítése.

– Fenti témákat illetően készpénz díjazású pályázatok kiírása.

– Ifjúságvédelmi célú propaganda anyagok vásárlása, készíttetése, folyamatos propaganda előadások tartása, előadók tiszteletdíjának biztosítása.

– A kábítószer és a kábítószerpótló anyagok elterjedésének megakadályozása, felvilágosító propagandamunka kifejtése és a munkában érintett szervek (rendőrség, egészségügy, önkormányzat, iskolák, stb.) tevékenységének összehangolásában való közreműködés.

– A Szécsényi Rendőrkapitányság informatikai és technikai speciális, elsősorban bűnüldözési célokat szolgáló eszközeinek fejlesztése, a meglévő és beszerzett technikai eszközök szükség szerinti pótlása, javítása, üzemeltetése és folyamatos korszerűsítése

– A bűnelkövetők tettenérését elősegítő technikai eszközök biztosítása és működtetésük feltételeinek biztosítása.

Az elmúlt években a forrásrendszer megváltozása miatt pályázati pénzeszközökre nem számíthat, ezért a tevékenység ellátását a tagönkormányzatok adományaiból, a különböző rendezvények biztosításának díjaiból, a pénzintézetek kulcskazetta őrzéséből voltak bevételek. A szűkös anyagi helyzet mellett az alapítvány tevékenységét folytatja.

Kérjük, amennyiben a fenti célokkal egyetért, adója 1%-ával
támogassa tevékenységünket!

Adószám: 19162719-1-12


„Szécsényi Óvodásokért” Alapítvány

A „Szécsényi Óvodásokért” Alapítványt 1999. februárban az intézmény dolgozói hozták létre, 1999. júliustól közhasznú alapítvány.

Az alapítvány célja és tevékenysége:

olyan családias légkörű óvodai közösség megteremtése, amelyben a gyermek aktív részese az õt körülvevõ világ megismerésének
gondoskodás az egészséges életmódra nevelésrõl
a neveléshez, oktatáshoz szükséges eszközök, játékok, berendezési tárgyak beszerzése
óvodai programok támogatása
hátrányos helyzetű gyermekekkel a külön foglalkozások megvalósítása
megismertetni a palócföld hagyományait
képességfejlesztés, ismeretterjesztés

Mindez összhangban van a Helyi Óvodai Nevelési Programunk céljaival, miszerint célunk: olyan pedagógiai rendszer működtetése, amely alkalmazkodik az óvodáskorú gyerekek egyéni sajátosságaihoz, a gyermeki gondolkodás fejlesztése a világ komplex megismerése útján: az ősi kultúrák, a néphagyomány, környezet tevékeny megismerése és a művészeti nevelés lehetőségeinek felhasználásával. Mindezek mellett fontosnak tartjuk a rendszeres mozgást, a mozgásfejlesztés hatását az értelmi nevelésre úgy, hogy a gyermekek önmaguk lehetőségeihez mérten fejlődjenek és testi – szociális, értelmi érettség terén is alkalmassá váljanak az iskolai életre.

Az alapítvány támogatásával csoportszobáink megszépültek, barátságos, esztétikus környezetben élhetik mindennapjaikat gyermekeink.

Megkezdtük az udvarok régi, elavult, vasból készült játékainak cseréjét az uniós normáknak megfelelõ eszközökre, a mozgásfejlesztéshez különféle bújó,- mászó eszközöket vásároltunk. A közlekedési ismeretek alkalmazásához kerékpárokat, rollereket, kis tricikliket, motorokat rendeltünk.

Különbözõ képességfejlesztõ eszközökkel, játékokkal bõvítettük a gyermekek megismerési lehetõségét, az ismeretterjesztéshez kép, és hanghordozókat szereztünk be.

A régi vaságyakat kényelmes, jól tisztítható, légáteresztő ágyakra cseréltük, amelyhez a következő évben lepedőt vásároltunk.

Hagyományt teremtettünk az iskolai életüket megkezdő gyermekek tavaszi kirándulásának megszervezésével.
Az iskolába való átmenet megkönnyítését kívánjuk segíteni a tanév végén szervezett kirándulással, ahol a három épületbe járó gyermekek ismerkedhetnek meg egymással, játszanak, fedezik fel szűkebb és tágabb környezetünket, hogy az iskolába lépés előtt töltsenek el együtt egy vidám napot. Nógrád várához túráztunk, valamint a nógrádi kis vadasparkban néztük meg az őzikéket, szarvasokat, jártunk, Veresegyházon, a medve menhelyen, Budapesten a repülőtéren és a Parlamentben, Salgótarjánban, stb.
Ez a kezdeményezés az idei évben 6. alkalommal került a programunkba.

Alapítványunk közösségi programokat is több ízben támogatott. Csoportok, óvodák kirándulásait, pl.: Szirák és Bér, ahol a gyermekek természetes környezetben figyelhették meg az állatokat. Hollókő, ahol a palócföld hagyományaival ismerkedhettek, vagy Ráróspusztán táboroztak, az erdő életét figyelték meg, és a környezetvédelem szabályait tanulták meg.

Gyermeknapi rendezvényeket támogattunk, amelyen sport és ügyességi játékokban mérték össze tudásukat, erejüket gyermekeink, jó hangulatban, önfeledten.
Sikerült így elérnünk, hogy a nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek is részesei lehettek ezeknek az eseményeknek, az együttjátszás élményét átélhették, érezték a közösség szerepét életükben.

Több évig szerveztünk úszásoktatást, melynek költségeihez 100.000.- Ft-tal járult hozzá az alapítvány, ezzel is a szülők költségeit csökkentve.

A SzJA 1%-ból felajánlott összeget a célkitűzésünknek megfelelően, karácsonyi ajándékvásárlásra fordítjuk. Évente emelünk ki egy-egy fejlesztendő területet, amelyre nagyobb hangsúlyt fektetünk, pl.: szerepjáték, barkácsolás, finommotorikát fejlesztő ill. vizuális nevelés eszközei.

Az összeg, melyet alapítványunknak ajánlottak:
2004–ben 165.000 Ft. –  
2005–ben 213.000 Ft. –
2006–ban 166.000 Ft. –
2007–ben 342.000 Ft. –
2008–ban 482.000. Ft. –

Kérjük, támogassák továbbra is adójuk 1%-nak felajánlásával alapítványunkat!
Köszönet minden felajánlásért!

Többször vettünk részt sikeresen a NCA. által kiírt pályázatokon. Sikerült így beszereznünk számítógépet, ill. a 2007 – es évben az úszásoktatás költségeihez ezáltal tudtunk hozzájárulást biztosítani.

Külső erőforrást elsősorban a szülők jelentik, ill. a városban működő cégek, magánszemélyek. Legnagyobb bevételünket a hagyományos „Morzsa”-bál biztosítja, amely az idei évben immár 10. alkalommal került megrendezésre. A bál célja elsőlegesen egy jó hangulatú találkozó a szülőkkel, támogatókkal, természetesen az alapítvány számláját gyarapítva. Bevételünk évek óta meghaladja az 1.000.000. Ft.- t. Ebből az összegből, és a Szja 1% felajánlásából gazdálkodik az alapítvány.

A bevétel felhasználásáról a szülők véleményének kikérése után a kuratórium határoz.
Működési költségünk a bank számlavezetési, irodaszerek és nyomtatványok, valamint a posta költségekből tevődik ki, mivel az adminisztrációt és könyvelési feladatokat térítésmentesen végzik a tisztségviselők.

A kuratórium öttagú, a kuratórium tagjai díjazásban nem részesülnek, a képviseletet az elnök látja el.

Elnök:
 Szvetlik Péterné
Tagok:
Koczalik Ilona
Smelkó Istvánné
Szeréminé Lazsán Zsuzsanna
Velenczeiné Bagi Anikó

Az alapítvány adatai
Neve:„Szécsényi Óvodásokért” Alapítvány
Címe:
Szécsény, Haynald L. út 7. 3170
Adószáma:
18636244-1-12
Bankszámlaszáma:
757-00403-10410981

Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely szervezet, magánszemély bármikor csatlakozhat.

Kedves Szülők!

Kérjük, hogy adójuk 1%-val támogassák alapítványunkat!
Célunk: karácsonyi meglepetés intézményünk gyermekeinek, játékeszközök vásárlása

Adószámunk: 18636244-1-12
Kedvezményezett: „Szécsényi Óvodásokért” Alapítvány

Köszönjük!

Csillagküldöttek Közhasznú Egyesülete

Székhely, levélcím: 3170 Szécsény, Ferenczy út 19.
Működési terület: Nógrád megye területe
Adószám: 18291166-1-12
Számlaszám: 11741017-20041872
Elnök: Géczy Zoltán
Elérhetőség: 20/362-5623, geczy@freemail.hu

Az Egyesület céljai, feladatai, tevékenységei:

A pervazív fejlődési zavarral élők, sajátos nevelést igénylő gyermekek oktatásának, fejlesztésének, szakmai oktatásának, társadalomba való integrálásának elősegítése, foglalkoztatási gondjaik megoldása. Életúttervezés, önálló életvitel kialakításának segítése.

Fenti állapottal együtt élők családtagjainak egy közösségbe tömörítése, számukra közösségi élet biztosítása, szabadidős programok szervezése.

AUTISTA-FARM létrehozása és működtetése, ahol a fiatal felnőtt autisták munkalehetőségét biztosítjuk.

Együttműködés a társszervekkel az országosan kialakított autizmussal kapcsolatos törekvések megvalósításában és az érdekvédelemben, érdekérvényesítésben.

A társadalomban széles körben ismerté tenni a fenti problémák mibenlétét, elfogadásának módszereit, ismeretterjesztő előadásokkal, irodalmi kiadványokkal.


Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Szécsényi Csoportja

2008. május 19-én alakult. Jelenlegi taglétszáma: 21 fő
Tagdíjból és alkalmi támogatásokból tartjuk fenn magunkat.

Tevékenységének célja:

A keresztény értékek, mint a szeretet, az élet tisztelete, a rászorulókkal való szolidaritás, tisztesség, megbízhatóság tudatos felvállalása mely nemcsak az ember, de a közösség érdekeit is szolgálja. Ezen értékek felvállalására segíteni másokat azzal, hogy hiteles közéleti embereket kérünk fel ilyen témákban előadások tartására.
Véleményünket az aktuális közéleti kérdésekben nem a pártpolitikai érdekek mentén, hanem a keresztény értékrend alapján szeretnénk hallatni.
A közéletben is ugyanazon értékeket szeretnénk felmutatni mint magánéletünkben.
Pozitív példát szeretnénk mutatni, kimozdítani az embereket elzárkózottságukból, közösséget alkotni. Szolgálni szeretnénk azokat akik másra, többre vágynak, mint amihez körülményeik között hozzájutnak.

2010. évi tevékenység:

február 10. A magyar érdekről okosan – kerekasztal beszélgetés Harrach Péter, Hoffmann Rózsa, és Böszörményi Nagy Gergely részvételével.
március 3. Kötetlen beszélgetés Czakó Gábor íróval napjainkban zajló társadalmi folyamatokról
április 21. Feltámadási Menet Balassagyamatról Bussára
május 15. KÉSZ küldöttgyűlés Villányban
junius 20. KÉSZ közösségépítő kirándulás a Dunakanyarban
október 10. Megemlékezés a szerzetesrendek szétszóratásáról
október 13. Országos Keresztény Civil Szervezetek Fóruma (országos program)
november 5. Civil Összefogás Fórum II. Országos Konferenciája
december 14. Kolumbán Bernadett ikonfestő kiállítása

2009. évi tevékenység:

február Ifj.Szabó István benczúrfalvai szobrász életéről készült film megtekintése, beszélgetés a művészházaspárral
március 14. Kálmán Peregrin előadása A kádár-rendszer egyházpolitikájáról
április 30. – május. 1. Feltámadási Menet fogadása és gyalogos zarándoklat Bussára
május 22. Magyar Konzervatív Alapítvány szervezésében: A keresztény egyházak küldetése és nemzeti felelőssége (országos program: Budapesten)
június 6. Közösségépítő bográcsolás Benczurfalván Szabó Pista bácsi kertjében és műteremlátogatás
június 9. Helyi szövetségben a családokért előadás a parlament felsőházi termében (országos program)
június 16. Nemzeti zarándoklat
szeptember 4-6. 20 éves a KÉSZ jubileumi találkozó Esztergomban (országos program)
október 7. Galcsik Zsolt előadása: „Szivélyes üdvözletemet küldöm Szécsényből” – a régi Szécsény képes levelezőlapokon
Tervben van még egy kiállítás és egy előadás melynek szervezése folyamatban van.

2008. évi tevékenység:

június 4. Kerekasztal beszélgetés: Keresztényszociális válaszok sorskérdéseinkre
szeptember 5. Tanévnyitó tábortűz diákoknak
szeptember 22. Lengyel Anna és Rados Péter: Egy csepp emberség estje
november 30. Ágoston-Papp Mónika keremikus kiállitása és adventi vásár

Szécsény Kistérség Ifjúságáért és Sportjáért Egyesület

Cím: 3170 Szécsény, Gábor Áron út 6/b
A társadalmi szervezet képviselőjének a neve: Hasznosi Márk

A társadalmi szervezet célja:

A fiatalok igényeinek megfelelő kulturális , művelődési, sport és szabadidős tevékenységek biztosítása. Kistérségi és helyi ifjúsági, sport és egyéb rendezvények megszervezése és lebonyolítása. Az egyesület feladatai: A közösség egészséges életmódra való nevelése, életminőséget javító programok szervezése, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása. Elősegíti és támogatja a szabadidősportot. A természeti környezet védelme, a szennyezés és környezetrombolás megakadályozása. Közösségi, népművészeti hagyományok ápolása, ennek érdekében rendezvények, találkozók szervezése és rendezése. Kapcsolatot tart más hasonló tevékenységet folytató szervezetekkel.

A társadalmi szervezet közhasznúsági fokozata: Közhasznú

Az egyesület elmúlt években végzett tevékenységeiről címszavakban:

Egyesületünk 2002 júniusában alakult, 2007-ben került átalakításra, azóta a működési területe kistérségi szintű.
Az elmúlt , közel 7 évben egyesületünk szervezésében illetve közreműködésével széleskörű skálán mozgó rendezvények, események kerültek lebonyolításra. Címszavakban: társadalmi munkák végzése a kastélykertben, a várkertben, városi szinten megjelenő kiadványok megjelentetése több számmal, ifjúsági találkozók szervezése megyei, illetve nemzetközi szinten, szlovák-magyar ifjúsági találkozó és sportrendezvények, vasutas napok – kistérségi sportprogramok lebonyolításában való részvétel. Gyermekfoci rendezvényekben való közreműködés.


Ipolyvidéki Tájvédelmi Egyesület

Cím: 3170 Szécsény, József Attila út 11.
A társadalmi szervezet képviselőjének a neve: Dr. Serfőző András

A társadalmi szervezet célja:

Az Ipoly-völgye, Balassagyarmat és Ipolytarnóc közötti szakaszán természeti értékeink feltárása, a területek védelme, fejlesztése, helyi természetvédelmi védettségre való előkészítés. Veszélyeztetett növényi és állatfajok, valamint társulások védelme, vizes élőhelyek, holtágak, morotvák helyreállítása, vízvisszatartó létesítmények létrehozása, földtani értékek megőrzése, bemutatása, környezetkímélő idegenforgalmi hasznosítás elősegítése.

A társadalmi szervezet közhasznúsági fokozata: Közhasznú

Az egyesület elmúlt években végzett tevékenységeiről címszavakban:

Csatorna építés, tanösvénylétesítés, vizes élővilág és növénytársulások telepítése, gondozása, szemétgyűjtési akciók szervezése, lebonyolítása, vasutas napok szervezése.

Szécsény Város Hivatalos Weboldala